Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

Regionale zorginformatiebeheerder ontdubbelt in één keer 500.000 patiëntendossiers

Cambridge, Mass., februari 2019 – InterSystems, een mondiale speler in databasebeheer voor zorgaanbieders, bedrijven en overheden, maakte bekend dat NY Care Information Gateway (NYCIG) is gestart met het gebruik van de InterSystems HealthShare®Patient Index als technologische basis voor het centrale patiëntenbestand van de organisatie.

NYCIG is een regionale organisatie die zich bezighoudt met het beheer van patiënten-informatie van de vijf stadsdelen van New York en Long Island. De organisatie verzamelt, bewaart en deelt medische patiëntengegevens met de aangesloten zorgverleners. Doel is verbetering van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de zorg, bescherming van de privacy van de patiënten en verlaging van de zorgkosten. NYCIG houdt meer dan 6,5 miljoen patiëntendossiers bij en heeft meer dan 550 actieve aangesloten zorgverleners, waarvan 150 dataleveranciers. Op die manier faciliteert de organisatie de levering van uitgebreide, integrale zorg aan alle patiënten in de staat New York.

NYCIG is sinds 2014 klant van InterSystems en voegde recentelijk Patiënt Index-functionaliteit toe aan de HealthShare-producten die de organisatie al gebruikte, om zo hiaten in de zorg voor patiënten in New York City en Long Island te dichten. Zorgleveranciers moeten hun diensten inrichten op nieuwe vergoedingsprogramma’s, zoals het Delivery System Reform Incentive Payment Program (DSRIP). De HealthShare Patient Index stelt NYCIG in staat om met efficiënte modellen voor zorgkostenbeheer aangesloten partijen de cruciale informatie te leveren die nodig is om opnamekosten te verlagen en vergoedingen te regelen.

Na migratie van de patiëntendatabase van een voormalige technologieleverancier startte NYCIG direct met het synchroniseren van de patiëntendossiers, waarbij meer dan 500.000 dubbele bestanden werden aangetroffen en vervolgens gewist. Nu NYCIG in staat is real-time updates uit te wisselen met de centrale patiëntendatabase van de staat New York, hebben alle aangesloten partners in de staat toegang tot meer gedetailleerde en beter geactualiseerde patiëntendossiers.

Value-over-volume is een kritische meetwaarde voor zorgaanbieders op zowel lokaal als landelijk niveau, dus het is zaak dat organisaties als NYCIG, die medebepalend zijn voor hun succes, informatieleemtes dichten, ze helpen hun prestatiedoelen te halen en ze in staat te stellen de best mogelijke zorg te leveren,” zegt Nick VanDuyne, Executive Director van NYCIG. “Met HealthShare hebben onze partners toegang tot een integraal zorgdossier van hun patiënten, en kunnen ze betere zorgkwaliteit leveren, het aantal heropnames beperken en hun kostenefficiency verbeteren. Het brengt ons een stap dichter bij ons doel om een zo breed mogelijke dekking te realiseren voor patiënten over de regio’s New York City en Long Island.”

NYCIG slaagde erin de waarde van de zorg voor de diabetische patiënten van een van de aangesloten zorgverleners te verhogen. NYCIG combineerde daartoe de 19.000 patiëntendossiers van de zorgverlener met de geharmoniseerde zorgdossiers in de eigen HealthShare-database. Op deze wijze konden de geaggregeerde bloedsuikerwaarden van diabetische patiënten (de HbA1c-scores) die de organisatie registreerde beter en nauwkeuriger worden beoordeeld. Dat resulteerde in een nieuwe norm voor value-based betalingen voor diabetische patiënten.

De mogelijkheid om duidelijker te bepalen welke patiënten wel en geen medische hulp nodig hebben, stelt de organisatie in staat de operationele kosten te verlagen en betere zorg te bieden aan de patiënten die dat nodig hebben. Voortbordurend op dit succes gaat NYCIG de organisatie nog eens dertig unieke datasets leveren voor grote patiënten-populaties.

NYCIG gebruikt ook de instelbare alarmmeldingen van HealthShare om het aantal loze en irrelevante meldingen te verlagen en de werkprocessen voor andere aangesloten instellingen te stroomlijnen. Met behulp van alarmparameters die worden ingesteld op basis van praktijkpopulatie en alarmtype, en door te focussen op meldingen voor ziekenhuisheropname of ‑ontslag, heeft NYCIG het aantal meldingen teruggedrongen. Dat kon door na te gaan welke informatie het belangrijkst is voor een bepaalde zorgaanbieder, zodat die de kosten beter in de hand kan houden.

Ready Computing was als implementatiepartner bij het project betrokken.

“Met de flexibiliteit en schaalbaarheid van HealthShare kunnen onze klanten verbluffend innovatieve oplossingen bieden voor de zorgsector,” zegt Don Woodlock, Vice President HealthShare van InterSystems. “Het gebruik van onze Patient Index door NYCIG is daar een perfect voorbeeld van. De zorgsector gaat steeds meer werken met managed en value-based zorgmodellen. Met HealthShare kan NYCIG haar aangesloten partners helpen om informatieleemtes te dichten en de patiëntenzorg te verbeteren. Dat is iets waar de hele sector naar moet streven.”

Over InterSystems
InterSystems is de drijvende kracht achter wat belangrijk is: de machine achter relevante applicaties in de medische sector, de financiële wereld, de overheid en bij andere organisaties waar de zorg voor menselijk leven en levensonderhoud een rol speelt. InterSystems is een leverancier van strategische technologie sedert 1978. Het bedrijf is in private handen. Het hoofdkantoor staat in Cambridge Massachusetts, terwijl er wereldwijd diverse bijkantoren zijn voor verkoop en technische ondersteuning. De softwareproducten worden dagelijks gebruikt door miljoenen mensen in meer dan 80 landen.

Meer informatie is te vinden op www.intersystems.com/bnl-nl of te verkrijgen bij:

Heike VanMuylem
Marketing Manager Benelux
Tel: +32 (0) 2 464 97 29/ Mobiel: +32 (0) 478 959 341

Laatste Nieuws Over InterSystems