Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

HealthShare Unified Care Record

Het allesomvattende longitudinale gezondheidsinformatieplatform van InterSystems

female doctor looking at tablet

InterSystems HealthShare Unified Care Record is een platform voor uitwisseling van gezondheidsinformatie voor zorgverleners, betalers, consumenten, sociale zorg- en welzijnsdiensten, onderzoekers en ontwikkelaars van oplossingen. Het biedt uitkomst bij gedecentraliseerde data door een gedeeld, allesomvattend en uniform zorgdossier te creëren.

HealthShare-data wordt samengevoegd, genormaliseerd en gededupliceerd, zodat alle data uit alle bronnen in één consistent formaat wordt opgeslagen om analyses, HL7 FHIR®-toepassingen (inclusief FHIR R4) en artificial intelligence voor kennisextractie mogelijk te maken.

Met Unified Care Record kun je:

  • business intelligence gebruiken om te bepalen welke populatiecohorten het grootste risico lopen;
  • beperkte middelen op een kosteneffectieve manier investeren;
  • data van nationale netwerken voor uitwisseling van zorgdata, zoals CommonWell en Carequality, verbinden en integreren;
  • het voor patiënten makkelijker maken om vergoedingsoverzichten te bekijken;
  • data uit meerdere bronnen samenvoegen om zorgmanagement en populatiegezondheidsinitiatieven te optimaliseren;
  • voldoen aan de vereisten van regel 9115-F van de CMS met een API voor patiënttoegang die is gebouwd op de implementatiegidsspecificaties CARIN en US Core.

Klinische viewer

De klinische viewer van HealthShare is toegankelijk vanaf zowel desktops als mobiele apparaten en biedt een longitudinale weergave van de data van een patiënt/lid. Zorgverleners, zorgmanagers, zorgcoördinatoren, casemanagers en andere leden van het team kunnen de klinische viewer gebruiken in aanvulling op het EMR om de informatie te krijgen die ze nodig hebben.

Download de factsheet

 

Related Product Information

okt. 29, 2020
doctor patient relationship
Innovation with HealthShare
Healthcare as we know it is changing. Rapidly. Because we’re putting massive amounts of data to work to connect patients and providers like never before.
nov. 23, 2021
Hospital Doctor With Digital Tablet Talks To Male Patient
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
jul. 28, 2022
HIMSS22 Panel discussion thumbnail
Take Aways From HIMSS2022
How healthcare can harness data and the cloud to power innovation — for the benefit of organizations and patients alike.
jul. 28, 2022
doctor with kid and mother
New York City's health agency enlisted Healthix, a longtime InterSystems HealthShare® partner, to collaborate on several other projects designed to keep school children healthy.
jul. 28, 2022
group of doctors looking at laptop
Healthcare organizations are moving quickly to satisfy new interoperability rules from CMS and ONC. For some, the regulatory requirements serve as a springboard to exceed expectations, creating data-driven experiences for members.
jul. 27, 2022
Doctor and Kid - High-5'ing
July 22, 2022
In this issue of HealthShare Connections - new release information, customer success stories from Healthix and MVP, recognition for the Best in KLAS 2022, upcoming events, and more.
jul. 21, 2022
Woman doctor looking at ipad
Four InterSystems HealthShare Health Connect Customer Stories
Healthcare leaders turn to InterSystems HealthShare Health Connect® for bridging EMRs, for better care decisions at the bedside, for innovations in telehealth and remote care, for business growth, or for preparing for the future.
jul. 20, 2022
Shot of a young medical practitioner using a digital tablet in a hospital
Healthcare Data Interoperability
At InterSystems, we understand the importance of connecting data. That is why whatever your interoperability needs, in the Cloud or On-Prem, InterSystems has you covered.
jul. 19, 2022
What healthcare system leaders say about the value-based care journey thumbnail
HFMA Executive Roundtable
A discussion about the challenges and best practices for healthcare systems transitioning from fee-for-service healthcare strategies to value-based care strategies and the role of data in that journey.
jun. 29, 2022
Healthcare New & Next - GS22
Global Summit Keynote
Panel discussion led by Jonathan Teich, MD, Director, HealthShare Product Management, InterSystems