Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

HealthShare Unified Care Record

Het allesomvattende longitudinale gezondheidsinformatieplatform van InterSystems

female doctor looking at tablet

InterSystems HealthShare Unified Care Record is een platform voor uitwisseling van gezondheidsinformatie voor zorgverleners, betalers, consumenten, sociale zorg- en welzijnsdiensten, onderzoekers en ontwikkelaars van oplossingen. Het biedt uitkomst bij gedecentraliseerde data door een gedeeld, allesomvattend en uniform zorgdossier te creëren.

HealthShare-data wordt samengevoegd, genormaliseerd en gededupliceerd, zodat alle data uit alle bronnen in één consistent formaat wordt opgeslagen om analyses, HL7 FHIR®-toepassingen (inclusief FHIR R4) en artificial intelligence voor kennisextractie mogelijk te maken.

Met Unified Care Record kun je:

  • business intelligence gebruiken om te bepalen welke populatiecohorten het grootste risico lopen;
  • beperkte middelen op een kosteneffectieve manier investeren;
  • data van nationale netwerken voor uitwisseling van zorgdata, zoals CommonWell en Carequality, verbinden en integreren;
  • het voor patiënten makkelijker maken om vergoedingsoverzichten te bekijken;
  • data uit meerdere bronnen samenvoegen om zorgmanagement en populatiegezondheidsinitiatieven te optimaliseren;
  • voldoen aan de vereisten van regel 9115-F van de CMS met een API voor patiënttoegang die is gebouwd op de implementatiegidsspecificaties CARIN en US Core.

Klinische viewer

De klinische viewer van HealthShare is toegankelijk vanaf zowel desktops als mobiele apparaten en biedt een longitudinale weergave van de data van een patiënt/lid. Zorgverleners, zorgmanagers, zorgcoördinatoren, casemanagers en andere leden van het team kunnen de klinische viewer gebruiken in aanvulling op het EMR om de informatie te krijgen die ze nodig hebben.

 

Related Product Information