Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Veiligheid en betrouwbaarheid van InterSystems IRIS

Bewezen missiekritische beveiliging en betrouwbaarheid voor 's werelds belangrijkste applicaties

abstract technology image

Veiligheidsmodel

Beveiliging zonder in te leveren op prestaties

InterSystems-producten bieden flexibele en robuuste beveiligingsmogelijkheden die de prestaties en ontwikkeling van applicaties zo min mogelijk in de weg staan. Onze producten ondersteunen een veilige implementatie van applicaties op drie manieren, namelijk door:

  1. de productomgeving zelf te beveiligen;
  2. te zorgen dat ontwikkelaars eenvoudig beveiligingsfuncties kunnen inbouwen in hun applicaties;
  3. te zorgen dat onze producten effectief samenwerken met – en geen afbreuk doen aan – de beveiliging van de besturingsomgeving.

Authenticatie

De beveiliging van onze producten is gebaseerd op authenticatie. Authenticatie is een manier om gebruikers (mensen, apparaten, andere applicaties) te laten bewijzen dat ze zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Onze producten ondersteunen een aantal authenticatiemechanismen (LDAP, Kerberos, wachtwoorden, OpenAM en OpenID) en bieden waar nodig ondersteuning voor tweefactorauthenticatie.

Autorisatie

Autorisatie bepaalt welke resources een gebruiker mag gebruiken, bekijken of wijzigen. Het toekennen en beheren van rechten (waaronder rol- en applicatiegebaseerde rechten) is eenvoudig te realiseren via API's en interactieve applicaties. Ook ondersteunen we beveiliging op rij- en kolomniveau en RBAC.

Encryptie

We voorzien in mechanismen voor encryptie van zowel 'data at rest' als 'data in motion'. Voor 'data at rest' wordt de gehele database inclusief indexen versleuteld. Onze producten detecteren of de onderliggende hardware versnelling voor encryptiealgoritmen ondersteunt en maken hier gebruik van. Tevens ondersteunen we encryptie van data-elementen om zeer gevoelige informatie te coderen. Deze data-elementen kunnen zelfs in runtime opnieuw versleuteld worden.

Auditing

In onze producten worden alle systeem- en applicatiegebeurtenissen vastgelegd in een tegen manipulatie beschermde append-only log die compatibel is met elke query- of rapportagetool die SQL gebruikt om auditrecords te bekijken en te analyseren. Naast de ingebouwde auditgebeurtenissen kunnen klanten ook applicatiespecifieke gebeurtenissen opslaan.

Betrouwbaarheid

Geplande en ongeplande downtime verkorten

Het is belangrijk dat je data intact blijft en dat belangrijke applicaties 24×7 up and running zijn. InterSystems IRIS biedt verschillende opties voor high availability (HA) en disaster recovery (DR), waaronder clustering, virtualisatie HA en een elegante, eenvoudig te implementeren technologie voor database mirroring.

Database mirroring

Een database mirror is een logische groepering van twee InterSystems IRIS-systemen. Bij het opstarten wijst de mirror automatisch een van deze twee fysiek onafhankelijke systemen aan als het primaire systeem. Het andere systeem wordt dan het reservesysteem. Gemirrorde databases worden via een TCP-kanaal in realtime gesynchroniseerd van het primaire systeem naar het back-upsysteem.

Bij sharded database-architecturen moet voor elke shard een database mirror worden opgezet, zodat alle single points of failure worden geëlimineerd. Voor implementatie in een cloudomgeving zijn een aantal extra configuratiestappen nodig om ervoor te zorgen dat inkomend verkeer automatisch wordt omgeleid naar de primaire node.

Met database mirroring kunnen applicaties doorgaans in slechts enkele seconden worden hersteld. Met mirroring is het ook mogelijk om upgrades uit te voeren met minimale downtime (of zelfs helemaal zonder).

Database mirroring gebruiken voor disaster recovery

Een asynchroon mirrorsysteem kan op een externe locatie worden opgezet en in near realtime worden geüpdatet. Als het primaire datacenter uitvalt, ben je je data niet kwijt. Wanneer beide systemen in een publieke cloud worden opgezet, kan disaster recovery afhankelijk van de mogelijkheden van de provider worden bereikt door asynchrone systemen op te zetten in verschillende 'regio's' of zelfs in clouds van verschillende providers.

Clustering en virtualisatie

Geclusterde systemen maken doorgaans gebruik van gedeelde schijftoegang, waarbij er slechts één systeem tegelijk actief is. Als het actieve systeem uitvalt, wordt InterSystems IRIS automatisch gestart op een andere server, die de verwerkingstaken overneemt. Gebruikers moeten zich opnieuw aanmelden op de nieuwe server, wat een merkbare vertraging kan veroorzaken. Virtualisatie HA werkt ongeveer op dezelfde manier.

Andere informatie die je misschien interessant vindt

XchangeworX ontwikkelt al sinds zijn oprichting cloudsoftware en -applicaties op InterSystems-producten, en maakt nu gebruik van InterSystems HealthShare en InterSystems IRIS for Health voor het bouwen van zijn nieuwste SMART op FHIR-technologieën.
Global Investment Bank
Een van 's werelds grootste investeringsbanken migreerde zijn belangrijkste applicatie voor het beheer van de handel in aandelen naar de dataplatformtechnologie van InterSystems.
Organisaties zijn er meer dan ooit op gericht om een concurrentievoordeel te behalen, meer waarde te leveren aan klanten, risico's te beperken en sneller te reageren op de behoeften van de organisatie. Om deze doelstellingen te bereiken, moeten organisaties eenvoudig toegang hebben tot één enkel overzicht van nauwkeurige, consistente en betrouwbare data. En dat alles in real time. Door de toenemende complexiteit van de almaar groeiende hoeveelheid data is dit in de praktijk echter moeilijk te verwezenlijken. Naarmate de hoeveelheid data toeneemt, neemt ook het aantal datasilo's toe, waardoor het moeilijker wordt om data uit interne en externe databronnen te integreren en benutten.
InterSystems IRIS
De nieuwste release van InterSystems IRIS (v2020.1) maakt het nog makkelijker om krachtige, op machine learning gebaseerde applicaties te bouwen om je digitale transformatie te stroomlijnen.
Gartner Peer Insights
Gartner Peer Insights Reviews are completed by InterSystems customers Vendors placed in the upper-right quadrant of the segment quadrants are recognized through the Customers’ Choice Segment Distinction. InterSystems IRIS was highly rated by customers in the North American region. The data collected represents a top-level synthesis of vendor software products most valued by IT Enterprise professionals.
Global Head of Product and Industry Marketing
InterSystems IRIS
Inleiding De toekomst ligt in de handen van innovators. Van mensen die nieuwe manieren vinden om de enorme verscheidenheid aan data die in snel tempo en in grote hoeveelheden wordt gegenereerd, te benutten. Krachtige, slimme applicaties zullen ons leven, onze bedrijven en onze samenleving veranderen.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required
** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.