Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

HealthShare Care Community

Zorgmanagementplatform voor gedistribueerde zorgsystemen

doctor-looking-at-tablet-with-patient

Het coördineren, leveren en beheren van zorg in een gefragmenteerd zorgsysteem is moeilijk. Met InterSystems HealthShare Care Community®, een op FHIR® gebaseerde softwareoplossing voor zorgmanagement, kan het hele zorgteam – van patiënten en artsen tot zorgmanagers en thuiszorgmedewerkers – uitgebreide zorgplannen maken en delen.

Met realtime toegang tot het HealthShare Unified Care Record is Care Community een oplossing die een betere communicatie tussen zorgverleners, patiënten en hun gevolmachtigden mogelijk maakt, hiaten in de zorg dicht, uitkomsten verbetert en zorgverleners in staat stelt efficiënter te werken.

Met Care Community kun je:

  • een of meerdere zorgplannen en zorgteams centraal vaststellen en beheren;
  • de leden van het zorgteam op de hoogte houden via overzichten van taken voor individuele en alle toegewezen patiënten;
  • aangepaste zorgplannen maken met flexibele sjabloonopties;
  • de nieuwste FHIR-standaarden benutten om de interoperabiliteit binnen het zorgteam te bevorderen;
  • de leden van het zorgteam op de hoogte brengen van toegewezen taken, wijzigingen in zorgplannen en gebeurtenissen zoals opname, ontslag of overplaatsing;
  • werken binnen de workflow van de zorginstelling met realtime toegang tot patiëntgegevens en zorgplannen.
infographic - make the care plan available to care team members, the patient, and their proxies

HealthShare Care Community is een aanvulling op het Unified Care Record en is beschikbaar als onderdeel van de HealthShare-productsuite. Ga naar Wereldwijde vestigingen van InterSystems voor de contactgegevens van je lokale InterSystems-team.