Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

HealthShare Patient Index

Enterprise Master Patient Index voor een 'single source of truth'

Smiling,Doctor,In,Front,Of,A,Patient,On,A,Wheelchair

 

Een slecht patiëntidentiteitsbeheer verlaagt de kwaliteit van de zorg, is duur en maakt organisaties kwetsbaar voor aanklachten. Uit een onderzoek blijkt dat dubbele patiëntendossiers naar schatting gemiddeld $ 1.200 per dubbel dossier kosten, exclusief de tijd en de kosten om de dubbele dossiers samen te voegen. Inbreuken op de privacy van patiënten waarbij de HIPAA wordt geschonden, kunnen leiden tot een verlies van miljoenen dollars aan schikkingen, gerechtskosten en boetes. Organisaties kunnen een boete van tot wel 50.000 dollar per overtreding krijgen en er zijn al schikkingen getroffen voor een bedrag van 6,85 miljoen dollar.

InterSystems HealthShare Patient Index is Enterprise Master Patient Index (EMPI)-software die een geautomatiseerde en gemakkelijk te integreren oplossing biedt voor het creëren van een 'single source of truth' voor de identiteit en demografische gegevens van patiënten. Patient Index werkt samen met InterSystems HealthShare Unified Care Record zodat patiëntgegevens uit meerdere bronnen sneller kunnen worden samengevoegd tot één compleet uniform zorgdossier.

Related Product Information