Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.
InterSystems Knowledge Hub

Kom in contact met branchegenoten en krijg toegang tot artikelen, leermogelijkheden, tools en andere resources om je kennis van InterSystems-technologieën te vergroten.

developer learning
Onderwijs
School je bij om de technologie van InterSystems maximaal te benutten via:
Instructor-Led Classroom Learning
Self-Paced Online Learning
University Outreach Program

Blogs: PULSE en Data Excellence

Resources

developer working
Certificering
Via industriestandaard certificeringsexamens toon je aan dat je onze technologie beheerst. Beschikbare certificeringen zijn:
HealthShare Health Connect HL7 Interface Specialist
HealthShare Unified Care Record Technical Specialist
InterSystems IRIS Core Solutions Developer Specialist