Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.
Verbetering van de productiekwaliteit, -efficiëntie en -flexibiliteit

Fabrieken omvormen tot slimme fabrieken

forklift carrying a container on a shipping dock
InterSystems IRIS Data Platform maakt digitale transformatie mogelijk
Een slimme fabriek maakt gebruik van IT-OT-integratie die gegevens van OT-systemen en realtime signalen van de werkvloer combineert met IT- en analysesystemen van de onderneming om fabrikanten in staat te stellen de kwaliteit en efficiëntie te verbeteren, sneller te reageren op gebeurtenissen en problemen te voorspellen en te voorkomen voordat ze zich voordoen.

InterSystems IRIS Data Platform en het Smart Factory Application Starter Pack stellen fabrikanten in staat hun initiatieven voor slimme fabrieken te "versnellen".

InterSystems IRIS voor Productie Belangrijkste voordelen

Hoogwaardige connectiviteit
Biedt realtime, high throughput connectiviteit met machines (via het OPC-UA standaard communicatieprotocol voor industriële automatisering), productiesoftware (bijv. MES-systemen), ERP-systemen, data warehouses, business intelligence en analytics software, en meer.
Realtime transparantie en KPI's
IT- en OT-gegevens worden geïntegreerd, getransformeerd en geharmoniseerd in een consistent en uniform formaat om een alomvattend realtime operationeel beeld te geven dat alle relevante systemen en gegevens omvat. Kritische prestatiegegevens en berekende kernprestatie-indicatoren (waaronder de algehele doeltreffendheid van de apparatuur) worden aan het betrokken personeel gepresenteerd via dashboards, realtime-waarschuwingen en andere mechanismen.
Voorspellende Intelligentie
Kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) algoritmen die gebruik maken van geharmoniseerde gegevens uit de hele organisatie maken voorspellend onderhoud mogelijk, voorspellen de productiekwaliteit en identificeren problemen op voorhand zodat ze kunnen worden voorkomen.
Real Time Operationele Intelligentie
AI- en ML-algoritmen (evenals bedrijfsregels en andere analytische functies) worden ingebed in realtime processen, zodat intelligente programmatische acties automatisch in gang kunnen worden gezet als reactie op realtimesignalen van de werkvloer en andere gebeurtenissen.
Behendigheid
Zakelijke gebruikers en analisten kunnen visueel door de gegevens navigeren en processen optimaliseren met behulp van een grafische interface met weinig code, binnen de grenzen die door de organisatie kunnen worden gesteld.
MARCEL ARTZ, CIO, Vlisco Manufacturing

Middelen

Productieorganisaties transformeren hun bestaande fabrieken tegenwoordig in hoog tempo tot "slimme fabrieken"
InterSystems IRIS
Verkort uw ontwikkelingstijd voor productieoplossingen met het Smart Factory Starter Pack voor InterSystems IRIS.
IT Visors en Vlisco Manufacturing bespreken hoe zij InterSystems technologie gebruiken om hun fabriek om te vormen tot een slimme fabriek.