Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

InterSystems API Manager bewaakt API-verkeer tussen gedistribueerde softwareomgevingen

CAMBRIDGE, Mass. -  augustus 2019 –  InterSystems, wereldwijd toonaangevend in software voor de zorgsector en generieke informatietechnologie voor het bedrijfsleven en de overheid, introduceert InterSystems API Manager, als nieuwe functionaliteit voor InterSystems IRIS Data Platform™ 2019.2. Gebruikers daarvan zijn nu in staat om binnen hun IT-infrastructuur het berichtenverkeer tussen web gebaseerde API’s (Application Programming Interface) te monitoren en te sturen.

Het aantal toepassingen van API-koppelingen neemt exponentieel toe nu organisaties in alle geledingen kiezen voor internet gebaseerde applicaties, gelaagd volgens een ’service oriented’ architectuur (webservices). Het beheer over de diverse software omgevingen krijgt een meer gedistribueerd karakter. Om daar grip op te houden is het essentieel het API-verkeer goed te bewaken en waar nodig bij te sturen. InterSystems API Manager voorziet in het gemakkelijk routeren van al het API-verkeer via een centrale toegang (gateway) waardoor de aanvragen bij data uitwisseling tussen applicaties terechtkomen bij de juiste nodes (servers, databases, clients, apps. enz.).

Systeemontwikkelaars die InterSystems API Manager gebruiken zijn ook in staat om:

  • Al het API-verkeer te monitoren vanaf een centrale locatie om van daaruit knelpunten te signaleren en te verhelpen;
  • API-verkeer gecontroleerd door te laten door per applicatie de toegestane omvang te configureren; IP-adressen op een witte, dan wel zwarte lijst te plaatsen en eindpunten in onderhoudsinspecties mee te nemen;
  • Op interactieve wijze API-documentatie te bieden aan in- en externe ontwikkelaars via een speciale, aanpasbaar ontwikkelaarsportaal;
  • API’s veilig op te bergen op een centrale plaats.

“Om te kunnen voldoen aan verwachtingen rond de digitale transformatie, gebruiken en implementeren ontwikkelaars razendsnel nieuwe API’s. Ze moeten om succesvol te zijn daarom kunnen beschikken over een intuïtief te gebruiken beheerinstrument”, zegt Scott Gnau, de binnen de InterSystems-organisatie verantwoordelijke manager voor Data Platforms. ”Wij zijn zeer verheugd onze klanten van het IRIS data platform te kunnen voorzien van de mogelijkheid van API-beheer voor het naadloos integreren en snel uitrollen van oplossingen voor data uitwisseling op bedrijfsniveau en sectorniveau of in het geval van zorgtoepassingen op regionaal dan wel landelijk niveau.”

InterSystems API Manager laat zich gemakkelijk configureren aan de hand van een web gebaseerde ’user interface’ of via API-calls en vormt daardoor een zeer bruikbaar instrument voor het op afstand uitrollen van applicaties. InterSystems API Manager komt in de vorm van een container en is dus veilig in een bestaande omgeving te introduceren. Ontwikkelaars kunnen ook een InterSystems API Manager cluster configureren, waarin meervoudige nodes zijn opgenomen en de doorvoercapaciteit is te verhogen zonder extra doorlooptijd.

Over InterSystems

InterSystems is de drijvende kracht achter wat belangrijk is: de machine achter relevante applicaties in de medische sector, de financiële wereld, de overheid en bij andere organisaties waar de zorg voor menselijk leven en levensonderhoud een rol speelt. InterSystems is een leverancier van strategische technologie sinds 1978. Het bedrijf is in private handen. Het hoofdkantoor staat in Cambridge Massachusetts, terwijl er wereldwijd diverse bijkantoren zijn voor verkoop en technische ondersteuning. De softwareproducten worden dagelijks gebruikt door miljoenen mensen in meer dan 80 landen.

Meer informatie is te vinden op www.intersystemsbenelux.com of te verkrijgen bij:

Nicky Moureau
Marketing Programs Manager | InterSystems BV
Direct: +32 (0)2.464.97.28
InterSystemsBenelux.com

Laatste Nieuws Over InterSystems