Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
Branscher

Som ledande leverantör av datalösningar för branscher med kritiska behov som hälso- och sjukvård, finans och logistik inser vi att vår teknik är livsviktig.

Vad ligger ert branschfokus?

Finansiella tjänster
Genom pandemin och bortom den: Att övervinna utmaningarna i fråga om datahantering på kapitalmarknaderna
Finansinstitut står inför utmaningar i en miljö där innebörden av "business as usual" har förändrats i grunden.

Framgångshistorier