Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Databashantering

 

network engineer working on her laptop in a server room

Skala upp utan att offra prestanda

Hjärtat i InterSystems IRIS® är en högpresterande, transaktionsanalytisk databasmotor med flera modeller och en unik arkitektur som möjliggör hög prestanda i stor skala med överlägsen resurseffektivitet.

Enhetlig databas med flera modeller

Med InterSystems IRIS lagras data en gång och kan nås som tabeller, objekt, dokument, nyckelvärden eller flerdimensionella matriser. Utvecklare kan smidigt få tillgång till data i alla modelltyper utan att behöva använda abstraktionslager som dödar prestanda eller replikering mellan modeller. Alla åtkomstvägar kan användas samtidigt på samma enda kopia av data med full samtidighet.

Mångdimensionell åtkomst Alla

data i InterSystems IRIS lagras som rika, effektiva, flerdimensionella matriser. InterSystems IRIS ger direkt åtkomst till och hantering av dessa flerdimensionella matriser.

Det krävs inga deklarationer, definitioner eller allokeringar av lagringsutrymme i förväg för InterSystems IRIS' ursprungliga datastrukturer.

Objektåtkomst InterSystems

IRIS' objektmodell bygger på ODMG-standarden (Object Database Management Group) och stöder många avancerade funktioner, inklusive multipel arv.

De inbyggda skriptspråken ObjectScript och Python i InterSystems IRIS manipulerar InterSystems IRIS-objekten direkt. Objektklasser kan också exponeras som andra objekttyper, inklusive Java, JavaScript, .NET och C++. Med en knapptryckning kan InterSystems IRIS-klasser automatiskt projiceras som XML eller JSON. Som ett resultat av detta är InterSystems IRIS-objekt lätt tillgängliga för alla vanliga objekttekniker.

SQL Access InterSystems

IRIS stöder SQL-åtkomst genom sina inhemska serverspråk samt ODBC och JDBC (med hjälp av en ren Java-baserad drivrutin). Det finns också en Relational Gateway för att underlätta import av data från andra relationsdatabaser

SQL med hög prestanda

SQL är språket för att söka efter InterSystems IRIS-data i alla datamodeller. På grund av sin effektiva dataarkitektur ger InterSystems IRIS i sig snabbare SQL-prestanda än andra databastekniker. Den stöder traditionella index samt bitmap- och bitskiveindex som kan användas med transaktionsdata i realtid.

Vertikal och horisontell skalbarhet

InterSystems produkter möjliggör vertikal skalning (utnyttjande av större maskiner med flera kärnor) genom mycket effektiv minneshantering och helautomatisk användning av parallell SQL-bearbetning. Stora flerkärniga maskiner kan vara dyra, och så småningom kan kostnaden för att uppnå ytterligare prestandaförbättringar genom vertikal skalning bli oöverkomlig. Det är därför vi tillhandahåller unik teknik för horisontell skalning.

Enterprise Cache Protocol (ECP) gör det möjligt att horisontellt skala antalet användare genom att cachelagra data på applikationsservrar. Användarförfrågningar besvaras från den lokala applikationsserverns cache och data hämtas endast från dataservern om det behövs. ECP synkroniserar data automatiskt och är helt transparent, både för användarna och för programkoden.

InterSystems IRIS möjliggör horisontell skalning av data genom "sharding" - att dela upp mycket stora databaser på flera maskiner. Förfrågningar distribueras automatiskt så att de körs parallellt på varje shard och resultaten aggregeras innan de returneras till användaren.

Sharding och ECP kan användas samtidigt, så att dina applikationer kan hantera både stora datamängder och ett stort antal användare och skalas för båda dimensionerna oberoende av varandra.

Inbäddad analys

För att kunna utnyttja dataens fulla potential måste du analysera dem med hjälp av insiktsfulla sökningar, affärsintelligens och maskininlärning. InterSystems IRIS stöder inte bara hanteringen av data för transaktionstillämpningar, utan erbjuder också en bred uppsättning inbäddade analysfunktioner som utförs direkt på inkommande data i realtid för att hjälpa dig att få kraftfulla insikter och utföra programmatiska åtgärder i realtid som svar.

InterSystems IRIS Adaptive Analytics gör det möjligt för affärsanvändare att utföra analytiska sökningar i egen regi direkt på data. Den gör det möjligt för organisationer att skapa ett konsekvent semantiskt lager och skapar accelerationsstrukturer på ett transparent sätt baserat på arbetsbelastningsanalys.

InterSystems IntegratedML gör det möjligt för programutvecklare att enkelt utveckla och använda modeller för maskininlärning i sina program med hjälp av automatiserad maskininlärning som kräver användning av bara några få SQL-liknande uttalanden. Detta avlastar och kompletterar datavetare, som enkelt kan förfina modellerna för maskininlärning och bädda in dem direkt i InterSystems IRIS-applikationer med hjälp av det inhemska ML-körtidsstödet.

InterSystems IRIS bäddar också in inhemsk teknik för affärsintelligens, behandling av naturligt språk (NLP) och sökning av fullständiga texter för användning i applikationer, vilket avsevärt förenklar den övergripande arkitekturen och installationer på plats eller i molnet.

Alla dessa funktioner kompletteras av ett brett stöd för gemensamma standarder och tredjepartstekniker, t.ex. Apache Spark, vilket säkerställer att kunderna kan använda sina valfria verktyg för att ta del av data som hanteras av InterSystems IRIS

Relaterad information som du kan ha glädje av

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.