Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Universitetets utåtriktade verksamhet

InterSystems stöder stolt den fria användningen av InterSystems produkter för universitets- och högskolearbeten. Med InterSystems IRIS Community Edition kan studenterna utveckla tekniker och färdigheter från den verkliga världen och interagera med InterSystems Developer Community.

För att komma igång, klicka här för att påbörja Full Stack Tutorial.

För mer information om InterSystems IRIS Community Edition, klicka här.

För att gå med i vår Developer Community, klicka här.

Har du redan haft ett licensavtal med University Outreach eller uppfyller Community Edition inte dina projektbehov? Skicka ett e-postmeddelande till vår samordnare om du behöver stöd eller förnyelse.