Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
InterSystems

Ett innovativt datateknikföretag

coworkers working on laptop

Vi är motorn bakom världens viktigaste applikationer

Vissa applikationer är för viktiga för att misslyckas. De stöder våra hälsovårdssystem, företag och myndigheter. Hälsa. Välstånd. Samhälle. Det är saker som är viktiga. Vad våra kunder strävar efter att möjliggöra varje dag. Och vad vår programvara hjälper till att möjliggöra.

man sitting at desk looking at laptop

InterSystems IRIS: Vår unika produktdesignfilosofi

Varje produkt vi bygger följer det vi kallar IRIS-principen: Interoperabel, reliable (pålitlig), intuitiv och skalbar. Det är dessa fyra egenskaper som skiljer oss från våra konkurrenter.
teal checkmark
Interoperabelt: Att se till att applikationerna är smarta, ihopkopplade och informationsrika är grundläggande för allt vi gör.
teal checkmark
reliable (pålitlig): Med vår teknik kan våra kunder köra sina system dygnet runt utan avbrott.
teal checkmark
Intuitiv: En arkitektur som bygger på elegant enkelhet gör vår kod lätt att använda och hantera.
teal checkmark
Skalbar: Våra lösningar kan skalas vertikalt och horisontellt utan att det går ut över prestandan.

Upptäck en karriär inom datateknik

coworkers working in office
co-workers working in a group
man editing on a tablet
businessman with laptop near bright window
women working together in office setting
man working at his computer smiling

Mer företagsinformation som du kan ha glädje av

juni 03, 2021
När världen nu har kommit ur den värsta pandemin står företagen inför ett nytt landskap. Kundernas beteende har förändrats avsevärt, traditionella marknader har försvunnit eller ändrats, försörjningskedjorna har ändrat riktning och nya möjligheter är tillgängliga. Och även om vi har sett en massiv övergång till distansarbete är det fortfarande oklart om det passar alla företag.
dec. 21, 2021
Det krävs mer än bara mängder av data för att dra nytta av artificiell intelligens. AI:s verkliga löfte möjliggörs av hälsosam data - data som är tillgängliga, tillförlitliga och ren - för att ge värdefulla insikter.