Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
TrakCare

Byggd för en föränderlig hälso- och sjukvårdsvärld
(ej tillgängligt i Skandinavien)

TrakCare Unified graphic

Kraften att förändra

Snabbt föränderliga konsumentpreferenser, affärsprioriteringar, myndighetsföreskrifter, lojalitet mot leverantörer, konkurrens och teknik gör att dagens brådskande problem kommer att skilja sig från morgondagens.

Det kommer alltid att finnas ett tryck på att förändra vården.

TrakCare är ett flexibelt och kraftfullt informationssystem för att leverera, hantera och förändra vården. Den håller alla deltagare engagerade, kopplar samman system och processer sömlöst och möjliggör förändringar utan att kritiska administrativa, kliniska och affärsmässiga verksamheter påverkas negativt.

young female doctor using tablet in her office
Byggd för att ge kliniska och affärsmässiga resultat
TrakCare stöder nya användare, nya vårdmodeller och framgångsrik användning av det nya systemet med:
Intelligent arbetsflöde
En personlig användarupplevelse
Flexibelt beslutsstöd med tillförlitlig data
Tillgänglighet överallt

Byggd för att möjliggöra innovation och lyhördhet

TrakCares gränssnitt för tillämpningsprogrammering (API) och anslutningsmöjligheter, ger dig friheten att förnya dig genom att använda data från TrakCares enhetliga patientjournal och andra källor. Ingen partnerlåsning, bara öppenhet för att tillhandahålla data och bidra till det större ekosystemet för hälsodata.
Funktioner för Telehealth i TrakCare
TrakCare Telehealth integration med Microsoft Teams, Google Meet och Attend Anywhere underlättar för patienter och vårdgivare och gör det enklare att implementera en effektiv strategi för patientengagemang genom den "digitala dörren".
Introduktion av COVID-19 Vaccinationshantering i InterSystems TrakCare
Don Woodlock, chef för hälsovårdslösningar på InterSystems, presenterar den nya FHIR-aktiverade, Apple Healthkit-integrerade vaccinationshanteringslösningen COVID-19 för TrakCare-användare. Lösningen möjliggör identifiering av patientkohorter, vaccinplanering och hantering av vaccinationsdata. Det omfattar även schemaläggning av patienternas egenvård

TrakCare-siffror att känna till

Vi inför våra bästa metoder globalt i TrakCare och levererar det till dig förkonfigurerat för att uppfylla lokala marknadskrav. Detta minskar komplexiteten och risken så att du kan koncentrera dig på det som är viktigast - utmärkt patientvård.
29 / 5
TrakCare används i 29 länder på fem kontinenter
400M+
Patientjournaler som hanteras med Trakare
99.86%
Procentuell andel TrakCare-kunder som är helt nöjda.
Male nurse talking with patient lying in examination room seen through MRI Scanner
Ett ekosystem av produkter för att utöka TrakCare
Du kan utöka TrakCare med lösningar från både partners och InterSystems, för att tillgodose specifika behov i din organisation. Till exempel:
Enhance clinical decision support with Wolters Kluwer’s UpToDate
Increase efficiency and patient safety via integration of Capsule patient monitoring solutions
Improve security, clinician productivity, and job satisfaction with Imprivata Confirm ID
Improve user experience and integrated management of clinical workflows at the point of care with the Ascom Myco 3 Smartphone
Extend the reach of TrakCare with InterSystems HealthShare for interagency and community-wide information sharing
Leverage TrakCare data and increase application development speed and capabilities with InterSystems IRIS for Health and its support for FHIR

Fler anledningar att välja TrakCare

Beprövad
Används i 29 länder i nationella, regionala och enskilda organisationer. Erkänd av ledande analysföretag.
Lätt att äga
Flexibla hanterade tjänster och installationsmodeller samt en enhetlig lösning med färre rörliga delar och inga appar att hantera sparar tid och pengar.
Framgång
Över 40 år med fokus på hälso- och sjukvård plus marknadsledande teknik och lösningar gör att vi vet vad som krävs för att lyckas.
En snabbare väg till innovation
Börja med TrakCares hälsosamma data för enkel delning och minskad komplexitet. Få tillgång till data som HL7 FHIR via vår innovationsverktygslåda.
Patientcentrerad och användarfokuserad
För varje patient finns det bara ett register. För varje användare finns det bara en inloggning, på alla enheter, och en personlig användarupplevelse.
Alltid redo, alltid uppdaterad
Helt webbaserat och mobilt TrakCare är tillgänglig när, var och hur det än behövs.
Kontinuerlig förbättring
Analyser och öppen tillgång till data hjälper dig att förstå prestationer och framsteg i fråga om kvalitetsmått. InterSystems program kan hjälpa dig att maximera avkastningen och fördelarna med TrakCare.
Teknik och support i världsklass
TrakCare stöds av en världsledande supportorganisation i världsklass. Du bestämmer prioriteringen av supportförfrågningar. Du godkänner avslutandet Du får resultat snabbt.

Vanliga frågor

Kan min organisation få tillgång till och använda data i TrakCare, utan att behöva förlita sig på tjänster från InterSystems?
TrakCare kommer inte att låsa in den data som du samlar in för att vårda patienter och arbeta effektivt. TrakCare gör det faktiskt enklare att få tillgång till, dela och använda denna data. Vår innovationsverktygslåda för åtkomst till data som FHIR, våra mångfaldiga API:er och stöd för direkta frågor innebär att dörren är öppen för innovation.
Om vi inte kan ersätta alla våra gamla system är det fortfarande värt att implementera TrakCare?
Många organisationer har olika ekosystem för informationshantering och det kanske inte är praktiskt eller önskvärt att ersätta dessa investeringar. TrakCares naturliga interoperabilitet stöder både standardbaserade meddelanden och anpassade gränssnitt, vilket möjliggör djupgående integration mellan TrakCare och dina äldre system, så att det fortfarande är möjligt att effektivisera arbetsflöden och skapa en enda delbar patientjournal.
Vår tjänst expanderar och vi behöver ett nytt labbsystem, men vi behöver inget EHR. Kan vi bara köpa TrakCare Lab Enterprise?
Ja, TrakCare Lab Enterprise kan köpas som en fristående lösning för att tillgodose behoven hos stora eller decentraliserade remisslaboratorier samt laboratorier på sjukvårdsinrättningar. Den kan anslutas till vilket EHR som helst men är helt integrerad med TrakCare.

Vad våra kunder säger

Chris Hosking, vice verkställande direktör
Marco Elefanti, verkställande direktör
John Daniels, global vice ordförande
Khalid Hanish, verkställande direktör
Mandy Skilcorn
Dr Jay Vasani, konsultläkare, North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust

Additional Product Information