Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

TrakCare Revenue Cycle Management (hantering av intäktscykler)

Optimera resultatet och upplevelsen från första kontakt till den slutliga betalningen

Diagram of revenue cycle management process
Focus on the Revenue Cycle Management processes that matter most to you.

Revenue Cycle Management (RCM) i TrakCare är nära kopplat till kliniska, administrativa och faktureringsarbetsflöden. Detta ger en enhetlig lösning där uppgifter om betalare, redovisning av finansiell information och samtycke, kodad debitering, patientfakturering och hantering av anspråk finns i en enda lösning, som kan integreras med närstående system vid behov.

Med TrakCare kan intäkterna spåras och hanteras från patientens första kontakt med ett hälsovårdssystem till den slutliga betalningen för de tillhandahållna tjänsterna, så att patienterna får bästa möjliga upplevelse och organisationen får högsta möjliga effektivitet.

TrakCare RCM-funktioner

  • Registrering av patienter
  • Verifiering av betalare och policy
  • Pålitlig laddningsupptagning
  • Arbetsflöden för godkännande av betalare
  • Fakturering av patienter och behandling av anspråk
  • Planer, kontrakt och betalningsavtal för betalare
  • Arbetsbänk för kassörer
  • Fakturering, insättningar, återbetalningar och kvittohantering
  • Hantering av gäldenärer
  • Integrering till godkännande-, betalnings- och finansiella system till tredje parten
female doctor working on laptop

Förmåner med TrakCare RCM:

teal-checkmark-icon
Sömlös integration över hela vårdkedjan för att minska komplexiteten och ägandekostnaderna
teal-checkmark-icon
Noggrann registrering och spårning av alla patientavgifter och fodringar för optimerad ersättning och kostnadskontroll
teal-checkmark-icon
Snabb insamling av intäkter för att upprätthålla kassaflödet
teal-checkmark-icon
En enda åtkomstpunkt till alla konton med patientinformation, för enkel användning och tydlighet
teal-checkmark-icon
Identifiera enkelt orsaker till intäktsförluster med analytiska instrumentpaneler och rapportering för att spåra betalningar och betalningstrender
teal-checkmark-icon
Leverans av all tillgänglig information online i realtid, för papperslös verksamhet

Additional Product Information

North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust, which employs over 5,600 staff and has a 570-bed capacity, was the first English NHS trust to deploy the InterSystems’ TrakCare electronic patient record, in 2015. Since then, the trust has been using TrakCare to help it achieve its digital health ambitions.
Northern Territory
The Northern Territory Government in Australia has selected InterSystems TrakCare to unify health and care information across the vast expanse of land and a very dispersed population.
CAMBRIDGE, Mass. and ETON, United Kingdom, October 6, 2020 — InterSystems, a creative data technology provider dedicated to helping customers solve the most critical scalability, interoperability, and speed problems, today announced that UK customers of its InterSystems TrakCare® unified healthcare information system can offer their patients Health Records on iPhone. The feature brings together hospitals, clinics, and the existing Apple Health app to make it easy for patients to see their available medical data from multiple providers whenever they choose.
Bumrungrad International Hospital
Bumrungrad International Hospital in Thailand is recognized as one of the world’s leading and most technologically advanced hospitals. Hear about its digital transformation journey, which is enabling it to innovate faster, deliver better outcomes, and enhance the patient experience.
CAMBRIDGE, Mass., July 29, 2020 – Throughout the COVID-19 pandemic, InterSystems, a creative data technology provider dedicated to helping customers solve the most critical scalability, interoperability, and speed problems, has been both implementing and enhancing its InterSystems TrakCare® unified healthcare information system to help its customers in the fight against the global pandemic. Responding quickly to customer needs InterSystems has brought new systems, equipment – and even hospitals – online.
RIYADH, Saudi Arabia (15 March 2020) – King Khaled Eye Specialist Hospital (KKESH) has announced that it has renewed its Stage 7 on the Healthcare Information and Management Systems Society’s (HIMSS) Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM).