Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
Förbättra kvalitet, effektivitet och smidighet i tillverkningen

Förvandla fabriker till smarta fabriker

forklift carrying a container on a shipping dock
InterSystems IRIS-dataplattform möjliggör digital omvandling
En smart fabrik använder IT-OT-integration som kombinerar data från OT-system och realtidssignaler från verkstadsgolvet med företagets IT- och analyssystem för att göra det möjligt för tillverkarna att förbättra kvaliteten och effektiviteten, reagera snabbare på händelser samt förutse och undvika problem innan de uppstår.

InterSystems IRIS Data Platform och Smart Factory Application Starter Pack gör det möjligt för tillverkarna att "snabbspåra" sina initiativ för smarta fabriker.

InterSystems IRIS for Manufacturing - viktiga fördelar

Högpresterande anslutningar
Ger realtidsanslutning med hög genomströmning till maskiner (via OPC-UA-standardkommunikationsprotokollet för industriell automation), tillverkningsprogram (t.ex. MES-system), ERP-system, datalager, programvara för affärsintelligens och analys med mera.
Öppenhet i realtid och KPI:er
IT- och OT-data integreras, omvandlas och harmoniseras i ett konsekvent och enhetligt format för att ge en omfattande operativ vy i realtid som omfattar alla relevanta system och data. Kritiska prestandadata och beräknade nyckeltal för prestanda (inklusive övergripande utrustningseffektivitet) presenteras för relevant personal genom instrumentpaneler, realtidsvarningar och andra mekanismer.
Prediktiv intelligens
Algoritmer för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) som utnyttjar harmoniserade data från hela organisationen möjliggör förutsägbart underhåll, förutsäger produktionskvalitet och identifierar problem i förväg så att de kan förhindras.
Operativ intelligens i realtid
AI- och ML-algoritmer (liksom affärsregler och andra analysfunktioner) är inbäddade i realtidsprocesser, så att intelligenta programåtgärder kan utlösas automatiskt som svar på realtidssignaler från verkstadsgolvet och andra händelser.
Smidighet
Affärsanvändare och analytiker kan visuellt navigera i data och optimera processer med hjälp av ett grafiskt gränssnitt med låg kod, inom de gränser som kan fastställas av organisationen.
MARCEL ARTZ, CIO, Vlisco Manufacturing

Resurser

nov. 18, 2020
Tillverkningsföretag omvandlar idag snabbt sina befintliga fabriker till "smarta fabriker"
InterSystems IRIS
Förkorta utvecklingstiden för tillverkningslösningar med Smart Factory Starter Pack för InterSystems IRIS.
nov. 18, 2020
IT Visors och Vlisco Manufacturing diskuterar hur de använder InterSystems teknik för att omvandla sin fabrik till en smart fabrik.

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.