Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.
InterSystems kunskapsportal

Kom i kontakt med kollegor och få tillgång till artiklar, utbildningsmöjligheter, verktyg och andra resurser för att öka din expertis inom InterSystems teknik.

Få ut den fulla kraften i InterSystems teknik med kontinuerlig utbildning, inklusive:
Utbildning i klassrum med lärare
Online utbildning i din egen takt
InterSystems Öppna Universitet

Bloggar: PULSE och Data Excellence

Resurser

Certifieringsprov enligt branschstandard visar att du behärskar vår teknik, bland annat:
HealthShare Health Connect HL7 Interface Specialist
HealthShare Unified Care Record Technical Specialist
InterSystems IRIS Core Solutions Developer Specialist