Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
Starta en betydelsefull karriär
Över hela världen förlitar sig miljontals människor på InterSystems teknik varje dag.
0:00 / 0:00
Video Companion
Business people in meeting
Karriär på InterSystems
InterSystems tillhandahåller programvara för branscher som inte har råd att ha opålitliga system. Våra produkter inkluderar omfattande dataplattformar och snabba integrationsmotorer, som gör det möjligt för några av världens viktigaste organisationer att få tillgång till omfattande datainsikter samt bättre kontakt med både kunder och intressenter.

Vår kultur

Huvudkontor i innovationens epicentrum

InterSystems har sitt huvudkontor i Cambridge, Massachusetts - ett innovationscentrum vars kreativitet och livskraft återspeglas i vår kultur. Med team över hela världen kan vi dra nytta av de olika talanger och kulturer som gör varje kontor unikt - samtidigt som vi strävar efter att nå gemensamma mål och upprätthålla våra gemensamma värderingar.

Oavsett var våra anställda befinner sig bidrar de till vår framgång på ett sätt som förändrar områden inom hälso- och sjukvården, finansiella tjänster, försörjningskedjor samt tillverkning, och de gör skillnad på ett sätt som påverkar människors liv.

Kvalitet som ett mått på stolthet

InterSystems medarbetares stolthet och engagemang för kvaliteten på det arbete de utför, är viktiga delar av vår kultur. De låter inte egoism stå i vägen för deras strävan att lösa problem som kommer att förändra både kunder och branscher; de är villiga att samla sina resurser för att utveckla lösningar och lära sig av varandra. Kollegorna respekterar varandra och inser att bra idéer kan komma från var som helst, oavsett avdelning eller team.

Balans mellan arbete och privatliv

Det finns mer i livet än arbete och InterSystems har åtagit sig att hjälpa sina anställda att uppnå balans mellan arbete och privatliv. Därför stödjer vi en hybrid arbetsmodell som ger de anställda möjlighet att arbeta hemifrån. De anställda uppmuntras också att lämna sitt arbete på kontoret i slutet av arbetsdagen för att fokusera på sina personliga liv och åtaganden.

Fördelarna med att vara ett privatägt företag

Som ett privat företag är InterSystems inte skyldig aktieägarna något eller skyldiga att rapportera kvartalsvinster som offentliga företag är. Det innebär att vi kan lägga bort trycket att hålla strikta kortsiktiga deadlines och istället fokusera på våra kunders framgång och på att producera teknik av högsta kvalitet inom en realistisk tidsram.

Det är detta engagemang för excellens som gör det möjligt för både våra kunder och våra anställda att blomstra.

John, vice ordförande, kundtjänster
Jess, chef för försäljningsteknik inom hälsovård
Raj, produktchef, upplevelseutveckling
Michelle, utvecklingschef

Förmåner för anställda

Förmåner för barnomsorg och föräldraledighet

 • Stöd till adoption
 • Företagssponsrad familjeevenemang
 • Flexibelt arbetsschema
 • Förmåner för barnomsorg
 • Ledighet vid sjukdom av familj
 • Generös föräldraledighet
Kultur

 • Daglig synkronisering
 • Brainstorming i grupp
 • Kommittéer inom företaget
 • Öppen dörr policiy
 • Gruppbaserad strategisk planering
 • Gruppägda leveranser
Mångfald

 • Särskild personal för mångfald/inkludering
 • Dokumenterad policy för lika lön
 • Utbildning om omedvetna fördomar
 • Manifest för mångfald
 • Anställningsmetoder som främjar mångfald
Sjukförsäkring och friskvårdsförmåner

 • Sjukförsäkringsförmåner
 • Förmåner för psykisk hälsa
 • Vision, tandvårds- och livförsäkringsalternativ
 • Flexibelt konto för utgifter (FSA)
 • Livförsäkring
 • Hälsoprogram, inklusive ett gym på plats och gruppträning
Förmåner och rabatter

 • Förmåner för pendlare
 • Utflykter med företaget
 • Parkeringsbidrag
 • Vissa måltider tillhandahålls
Förmåner för professionell utveckling

 • Stipendium för fortbildning
 • Program för mångfald
 • Mentorskapsprogram
 • Ersättning för skolavgifter
 • Tvärfunktionell utbildning uppmuntras
 • Yrkesutbildning + konferenser
 • Betalda branschcertifieringar
 • Lunch och lärande
Pensionering och aktieoptioner

 • 401(k) inklusive ett vinstdelningsprogram
 • 401(k) matchning
 • Prestationsbonus
Semester och ledighet

 • Generös betald ledighet (PTO) - InterSystems anställda får minst 23 betalda semesterdagar per år
 • Betald semester
 • Betalda sjukdagar

 

Karriärutveckling

young developer reviewing work on her laptop in the office
 

Program för teknisk utveckling

Den tekniska karriärutvecklingen på InterSystems består av två parallella program: Core Development Program (CDP) och Solutions Development Program (SDP).

Även om tjänsterna inom både CDP och SDP har sin grund i tekniken, arbetar SDP-teamen mer direkt med kunderna för att hjälpa till att skapa lösningar för att tillgodose deras specifika behov. CDP-deltagarna genomför tekniska projekt inom flera olika funktionsområden.

Strukturen är densamma för båda programmen och deltagarna får lön som heltidsanställda. Först genomgår de nya deltagarna en snabbare introduktion genom InterSystems Learning Services Group och tilldelas en mentor.

Därefter deltar de nya deltagarna i två eller tre sex veckor långa projekt med de avdelningar som de ursprungligen intervjuades med. Under den här perioden har de möjlighet att göra presentationer för högre chefer och delta i veckovisa lunch- och lärandesessioner.

Sedan bestäms, baserat på feedback från deras mentor och avdelningsmedlemmar i teamet, vilken roll som passar de bäst i ett av teamen. På så sätt kan man få erfarenhet av hur det är att arbeta inom olika delar av organisationen innan man bestämmer sig för en viss tjänst. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för nyutexaminerade akademiker som är nya i arbetslivet.

Praktikantprogram

InterSystems har också ett globalt praktikantprogram som bygger på framsteg och prestationer. Varje praktikant får en mentor som vägleder honom eller henne. Under de första två veckorna av programmet får deltagarna snabbutbildning med Learning Services-gruppen. Det sker regelbundna kontroller under hela programmet, och praktikanter har möjlighet att göra presentationer för högre chefer, delta i veckovisa lunch- och lärarmöten och ge feedback.

Det amerikanska programmet är inriktat på tekniska roller och pågår från juni till augusti. Programmen utanför USA tar emot ansökningar löpande och placerar praktikanter under hela året i både tekniska och icke-tekniska roller. Varje kontor har vanligtvis samma schema som de lokala universiteten, och varje region har sitt eget program.