Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

InterSystems Corporation Sekretesspolicy

Både personligen och via Internet får vi ibland information som kan identifiera enskilda personer, så vi har skapat denna sekretesspolicy för att förklara hur informationen används. Om du har frågor efter att ha läst denna policy, vänligen kontakta oss på privacy@intersystems.com.

Integritet och din information

InterSystems respekterar och värdesätter både den information du delar med oss och din integritet. Vi säljer inte dina personuppgifter.

Politikens räckvidd

Integritetspolicyn omfattar all information som InterSystems tar emot via onlineformulär och e-postadresser som publiceras på vår webbplats InterSystems.com, eller som tillhandahålls i marknadsföringsmaterial som broschyrer, direktreklam, annonser etc. Denna policy omfattar inte någon annan information som InterSystems tar emot.

Hur information samlas in

InterSystems samlar in och underhåller information som skickas via onlineformulär och e-postadresser som publiceras på vår webbplats. InterSystems webbplats loggar information som till exempel vilka sidor som besöks på webbplatsen och vilka länkar som leder till webbplatsen. Information kan också samlas in från data som lagras lokalt i en webbläsare (allmänt känt som "cookies"). InterSystems kan använda tredje part för att samla in och analysera loggade data, t.ex. tjänster som stöder konverteringsspårning. Information som lämnas på annat sätt, t.ex. via post eller telefon, omfattas inte av denna policy. InterSystems samlar också in data från inlägg och bidrag från användare av dess communities och forum för utvecklare (t.ex. Developer Connection).

Hur informationen används

Information som InterSystems tar emot kan användas och delas mellan interna avdelningar, kontor och dotterbolag. Dessutom kan information lagras i "cookies" i en webbläsare för att möjliggöra effektiv identifiering av registrerade användare. Kontaktuppgifter som lämnas in via webbplatsen kan också användas för att nå en person för att tillhandahålla nyheter och/eller meddelanden, t.ex. ny produktinformation, underhållsutgåvor, tjänster och kommande företagsevenemang. Tredjepartsagenter kan anlitas för att hjälpa till att hantera distributionen av meddelanden och analysera information. För mer information om de syften för vilka vi samlar in personlig information, se vår GDPR-förklaring

.

Överföring av information till InterSystems

All information som tas emot via vår webbplats, webbplatser för samhällen eller andra forum som ägs eller drivs av InterSystems kommer att behandlas som icke-konfidentiell, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, affärsplaner, uppfinningar och kommersiell information. Att lämna in sådan information ska inte skapa någon skyldighet av något slag för InterSystems, och InterSystems har rätt att reproducera, använda, avslöja och distribuera information till andra. Denna policy definierar eller ändrar inte InterSystems ansvar och skyldigheter med avseende på skyddad hälsoinformation, information som överförs för att främja ett befintligt avtalsförhållande mellan InterSystems och dig eller en annan part, eller någon lagstadgad skyldighet, och sådan överföring omfattas av villkoren för informationsdelning.

Användarvillkor

Att skicka information via InterSystems.com innebär att avsändaren samtycker till följande: (i) användning av sådan information enligt InterSystems sekretesspolicy, (ii) samtycke till att lösa eventuella tvister i enlighet med lagarna i delstaten Massachusetts och USA, (iii) och begränsar uteslutande tvistlösning till skiljedom i delstaten Massachusetts.

Kontroll av din information

Information som samlas in från tjänster från tredje part kan begränsas eller förhindras genom webbläsarkonfiguration (exempel: "Do Not Track"-läge i vissa webbläsare) och genom att hantera dina sekretessinställningar på webbplatser från tredje part (t.ex. genom att inaktivera "Promoted content"). För mer information, se Om du vill att din information inte ska ingå i framtida kommunikation eller om du vill tillhandahålla/uppdatera din kontaktinformation, kontakta vår samordnare för integritetsskydd för marknadsföring på privacy@InterSystems.com eller ring (617) 621-0600.

För information om hur du hanterar dina cookieinställningar på InterSystems webbplatser, gå till Cookie Settings.

Mer information om vår cookiepolicy finns på sidan Cookies på webbplatsen.

Principer för uppgiftsskydd

Olika lagar om dataskydd och personlig integritet runt om i världen, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning, anger rättsliga principer för behandling av personuppgifter och många lagar föreskriver att ett dataskyddsombud ska utses.

Dataskyddsombudets uppgift är att på ett oberoende sätt se till att sådana lagar om dataskydd och personlig integritet tillämpas i företaget.

Dataskyddsombudet är också skyldigt att upprätthålla en förteckning över de verksamheter som omfattar behandling (insamling, användning och/eller utlämnande) av dina personuppgifter och som utförs av företaget. Mer information om integritets- och säkerhetskontroller finns i vår vitbok om dataskydd, integritet och säkerhet.

InterSystems dataskyddsombud

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter enligt EU-lagstiftningen

 • När dina personuppgifter behandlas av InterSystems har du rätt att få information om detta.
 • Du har rätt att få tillgång till informationen och få den rättad om den är felaktig eller ofullständig.
 • Du kan begära att den blockeras under vissa omständigheter.
 • Du kan också invända mot att den behandlas om du anser att behandlingen är orättvis och olaglig och begära att den raderas.
 • Du kan begära att någon av ovanstående ändringar meddelas till andra parter till vilka dina uppgifter har lämnats ut.
 • Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut (som enbart fattas av maskiner) som rör dig, enligt lagens definition.
 • Du kan lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter ovan), via vårt anonyma klagomål/formulär för dataskyddsförfrågan eller till lämplig tillsynsmyndighet för dataskydd.

Hur du utövar dina dataskyddsrättigheter enligt EU-lagstiftningen

 • Om vi behandlar dina personuppgifter och du vill utöva dina dataskyddsrättigheter kan du skicka en skriftlig begäran till oss;
 • I princip kan vi inte acceptera muntliga förfrågningar (per telefon eller ansikte mot ansikte) eftersom vi kanske inte kan behandla din förfrågan omedelbart utan att först analysera den och identifiera dig på ett tillförlitligt sätt;
 • Du kan skicka din begäran till oss på vårt världshögkvarter (till dataskyddsombudet) via post i ett förseglat kuvert eller använda vårt kontaktformulär;
 • Din begäran ska innehålla en detaljerad och korrekt beskrivning av de uppgifter du vill ha tillgång till;
 • Du måste tillhandahålla en kopia av en identitetshandling som styrker din identitet, till exempel ett ID-kort eller pass. Dokumentet ska innehålla identifikationsnummer, utfärdande land, giltighetstid, ditt namn, din adress och ditt födelsedatum;
 • All annan information som finns i kopian av identitetshandlingen, t.ex. ett foto eller andra personliga kännetecken, får svart skrivas ut;
 • Vår användning av informationen i din identitetshandling är strikt begränsad: informationen kommer endast att användas för att verifiera din identitet och kommer inte att lagras längre än vad som behövs för detta ändamål;
 • I princip kommer vi inte att acceptera andra sätt att säkerställa din identitet. Om du vill föreslå alternativ kommer vi att bedöma deras lämplighet från fall till fall;
 • Detta uttalande ger information om hur vi hanterar dina personuppgifter när vi hanterar en skriftlig begäran från dig.

Denna policy kan ändras utan föregående meddelande.