Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
InterSystems IRIS for Health

Utveckling av FHIR-baserade tillämpningar inom hälso- och sjukvården. Avancerad interoperabilitet. Hög hastighet. Massiv skalbarhet.

people collaborating in a lab

Skapa snabbare informationsrika hälso- och sjukvårdstillämpningar

InterSystems IRIS for Health™ ger dig den snabbaste vägen till att snabbt få igång innovativa appar för hälso- och sjukvården och leverera ett hållbart värde.

InterSystems IRIS for Health används av ledande oberoende programvaruleverantörer och hälso- och sjukvårdsorganisationer, de största kliniska laboratorierna och de största regionala nätverken för hälsoinformation. Det är en förlängning av InterSystems IRIS Data Platform, som används av Epic för att stödja sjukvårdsorganisationer vars system har 2,5 miljoner användare som behandlar ungefär 1,8 miljarder databasåtkomster per sekund för alla Epic-kunder.

businessman working on laptop

Vår historia hjälper dig att skapa en framtid

Sedan hälso- och sjukvårds-IT:s tidigaste dagar har branschen förlitat sig på och vuxit med InterSystems. Vår kapacitet för interoperabilitet och integration inom hälso- och sjukvård har legat i eller nära toppen av KLAS-rankningarna i över tio år och används av företag som 3M, Optum och Conifer Health för att tillhandahålla anslutningsmöjligheter för deras mjukvarulösningar.

Datatjänster byggda för att förstå hälso- och sjukvård.

Interoperabilitet och datastandarder för hälso- och sjukvård

Ett omfattande stöd för FHIR, HL7 V2, IHE och andra globala protokoll och meddelandeformat för hälsoinformation möjliggör integrering och interoperabilitet av hälsoprogram.

Hantering av uppgifter inom hälso- och sjukvård

Ett utbyggbart FHIR-arkiv och omfattande REST API:er utgör grunden för modern utveckling av hälso- och sjukvårdstillämpningar och hjälper dig att smidigt hantera flera olika former av data i hög hastighet, med vertikal och horisontell skalbarhet. För klinisk forskning är InterSystems IRIS for Health en godkänd plattform för i2b2.

Ramverk för analys av hälso- och sjukvård

Inkludera analys och AI i dina lösningar med hjälp av vår öppna analysplattform, med ditt val av inbäddad, standardbaserad och bästa analysteknik för utforskning, analys och förutsägelser.

businesswomen having a conversation

Möjlighet till kreativitet

De smarta datatjänsterna i IRIS for Health erbjuder exakt de funktioner som du behöver för att börja utvecklingen på några minuter:
teal checkmark
Skapa en FHIR-server i molnet med InterSystems IRIS FHIR Accelerator
teal checkmark
Omvandla HL7 v2-meddelanden till FHIR för att fylla en FHIR-server med hjälp av InterSystems FHIR Transformation Service
teal checkmark
Utveckla mobila, digitala hälsoapplikationer för att komplettera nya produkter med hjälp av hela InterSystems IRIS for Health-plattformen
teal checkmark
Upprätta ett i2b2-arkiv för klinisk forskning - InterSystems IRIS for Health är en erkänd plattform
teal checkmark
Utnyttja färdiga interoperabilitetstjänster för att bygga uppkopplade hälsoapplikationer
Om det är din dröm kan du skapa och leverera det med InterSystems IRIS for Health. Prova det själv.

Prova IRIS for Health

Vanliga frågor

Vilka programmeringsspråk stöds av InterSystems IRIS for Health?
InterSystems IRIS for Health stödjer Python, Java, C# / .NET, Node.js och ObjectScript.
Vilka typer av hälso- och sjukvårdstillämpningar kan jag bygga - eller ansluta - med InterSystems IRIS for Health?
Alla appar som behöver ge insikter från olika data.

  • Hälsoinformationssystem som ger intelligenta arbetsflöden med analyser i realtid
  • Flytta stora, uppkopplade, dataintensiva applikationer inom hälso- och sjukvården till molnet
  • Bygga nya uppkopplade hälsolösningar som innehåller data från flera källor med hjälp av olika standarder
  • Tillämpningar för klinisk forskning där stora datakällor undersöks (t.ex. kliniska prövningar baserade på verkliga bevis, initiativ för befolkningens hälsa)
  • Appar för Internet of Healthy Things (Internet för hälsosamma saker)
  • Att tillhandahålla stora mängder ren data för maskininlärning eller AI-initiativ

Relaterad information som du kan ha glädje av