Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Socialt ansvar

InterSystems är medvetet om sin roll på den globala marknaden. För att kontinuerligt förbättra den sociala påverkan av sin affärsverksamhet förbinder sig InterSystems till följande principer:

hospital administration meeting with a group of doctors

 • Följ alla tillämpliga lagar.
 • Se till att anställningen hos InterSystems sker fritt och utan tvång eller otillbörliga begränsningar.
 • Respektera de anställdas frihet att organisera sig och förhandla kollektivt.
 • Upprätthålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.
 • Förbjuda barnarbete.
 • Stöd en lön som går att leva på.
 • Upprätthålla en arbetstid som inte är överdriven.
 • Tolerera ingen diskriminering i fråga om anställningsmetoder eller ersättning.
 • Ge företräde åt anställda framför entreprenörer när det är möjligt.
 • Förbjuda hård eller omänsklig behandling
 • Upprätthålla medvetenhet om och kontinuerlig förbättring av företagets miljöpåverkan.

Ladda ner InterSystems uttalande om slaveri och människohandel.

Ladda ner uttalandet

För mer information om vårt engagemang för socialt ansvar, vänligen kontakta: compliance@InterSystems.com