Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
Bygg dataintensiva, verksamhetskritiska applikationer

Klara. Färdiga. Koda


InterSystems IRIS® är det snabbaste sättet att bygga dataintensiva och
verksamhetskritiska applikationer och inkluderar:

Färdigbyggda exempel så att du snabbt kommer igång
Stöd för flera språk så att du inte behöver välja bara ett
Interoperabilitetsfunktioner som hjälper dig att dela och omvandla data


Börja koda nu