Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.
Produkter från InterSystems

Kraftfull teknik för kritiska datahanteringsbehov InterSystems
lösningar ger organisationer möjlighet att uppnå frisk data - data som är rensade, integrerade och redo att användas, oavsett källa.

En molnbaserad dataplattform för högpresterande tillämpningar.

Optimerad för dataintensiv analys
Möjliggör sömlös interoperabilitet i existerande infrastruktur
Utnämnd till Visionär i Gartners Magic Quadrant for molndatabaser

En massivt skalbar plattform för hantering av hälsodata för lösningar inom hälsa och biovetenskap.

Bearbetar stora datavolymer i hög hastighet
Stöder samtliga större utvecklinsgmiljöer inom offentliga och privata moln
Tillhandahåller support för internationella standards som tex HL7® FHIR®, HL7 V2 och IHE

En avancerad plattform för interoperabilitet och analys inom hälso- och sjukvård.

Skapar en samordnad, längsgående vårdjournal för vårdgivare och patienter
Stöder HL7 FHIR för uttökad delning av data
Analyserar aggregerad data som beslutsstöd inom vården

Mer än en elektronisk patientjournal: ett enhetligt hälsoinformationssystem.

Provides clinical, administrative, and financial information as a single source of truth for each patient
Offers enhanced clinical decision support capabilities
Provides powerful analytics for real-time performance and patient health insights.

Hur våra produkter har stor betydelse för liv och försörjning runt om i världen.

Det krävs mer än bara mängder av data för att dra nytta av AI. AI:s verkliga löfte möjliggörs av hälsosamma data - data som är tillgängliga, tillförlitliga och rena - för att ge värdefulla insikter.
InterSystems teknik gör det snabbare och enklare att samla in, samla in, integrera och normalisera de data som krävs för att optimera beslutsfattandet och informera om åtgärder genom analyser.