Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
Produkter från InterSystems

Kraftfull teknik för kritisk hantering av data.
InterSystems lösningar ger organisationer möjlighet att uppnå hälsosam data - data som är ren, integrerad och redo att användas oavsett källa.

En molnbaserad dataplattform för högpresterande tillämpningar.

Optimized for data-intensive analytics
Provides seamless interoperability with existing infrastructures
Named a Visionary in Gartner’s Magic Quadrant for Cloud DBMSs

En mycket skalbar plattform för hantering av hälsodata för lösningar inom hälsa och biovetenskap.

Processes high volumes of data at high speed
Supports all major development and deployment environments in a public or private cloud, or on premises
Provides deep support for international data standards such as HL7® FHIR®, HL7 V2, and IHE

En avancerad plattform för interoperabilitet och analys inom hälso- och sjukvården.

Creates a unified longitudinal care record for providers, patients, payers, and government healthcare systems
Supports HL7 FHIR for enhanced data sharing
Analyzes aggregated data to aid decision-making and identify gaps in care

Mer än en elektronisk patientjournal: ett enhetligt hälsoinformationssystem.

Provides clinical, administrative, and financial information as a single source of truth for each patient
Offers enhanced clinical decision support capabilities
Provides powerful analytics for real-time performance and patient health insights.
InterSystems Orchestrator för försörjningskedjan

En högpresterande programvara för datahantering i leveranskedjan

Accelerates Time to Value with decision intelligence
Provides a connective tissue to integrate disparate data sources
Enables organizations to manage disruptions and constraints across the entire enterprise and global ecosystem

Fullt hanterad molnbaserad programvara som sammanför silade data till en enda sanningskälla.

Connects all internal and external data and application sources
Aggregates and harmonizes live operational and market data with historical data
Fully managed in your choice of public cloud provider