Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Exempel på användning av för InterSystems IRIS Data Platform

Alla på InterSystems brinner för att göra kunderna framgångsrika. Vi har tusentals kunder som betjänar miljontals användare runt om i världen. Alla på InterSystems brinner för att göra kunderna framgångsrika.

InterSystems IRIS Data Platform® används i produktionsimplementationer i praktiskt taget alla branscher i mer än 80 länder runt om i världen. Vanliga användningsområden är bland annat:

Samtidiga transaktioner och analyser

InterSystems IRIS är optimerat för att ta in data och samtidigt utföra samtidiga analytiska arbetsbelastningar på inkommande data, i stor skala, med mycket hög prestanda för båda typerna av arbetsbelastningar, med hög resurseffektivitet och låg total ägandekostnad.

Snabb datainmatning

Många användningsfall inom tillverkning, IoT, försörjning, smarta städer och finansiella tjänster kräver förmågan att ta emot data med mycket höga dataflöden via MQTT, Apache Kafka, FIX och andra protokoll.

Bygg något på InterSystems IRIS

Distribuerad SQL med hög prestanda

Vår dataplattform används i tillämpningar som kräver att komplexa SQL-förfrågningar utförs på mycket stora distribuerade datamängder med hög prestanda och tillförlitlighet och låg totalkostnad. InterSystems IRIS utmärker sig för att utföra oplanerade ad hoc-frågor på data som inte har samordnats eller aggregerats.

Edge-databas

Plattformens lätta fotavtryck gör att den kan användas i "Edge" eller i "Fog"-miljöer, till exempel för att samla in sensordata och skicka den till molnet asynkront. Detta är ett vanligt användningsområde för IoT-projekt inom många branscher.

Datafabrik

InterSystems IRIS unika distribuerade arkitektur ger säker åtkomst till alla företagsdata för användning i realtidsprocesser, analyser och rapportering, utan att kräva ytterligare infrastrukturnivåer, vilket gör den idealisk för användningsområden för företags datamatriser.

Interoperabilitet med realtidsanalyser

Vår dataplattform används för en mängd olika användningsområden för digital omvandling som överbryggar data- och applikationssilos och bäddar in datadrivna analyser i realtid i processer som exponeras för intern och offentlig tillgång genom API-hanteringsfunktioner för hela livscykeln.

Gartner Research
Gartner Peer Insights Kundernas val
Gartner Peer Insights Reviews are completed by InterSystems customers Vendors placed in the upper-right quadrant of the segment quadrants are recognized through the Customers’ Choice Segment Distinction. InterSystems IRIS was highly rated by customers in the North American region. The data collected represents a top-level synthesis of vendor software products most valued by IT Enterprise professionals.

Relaterad information som du kan ha glädje av