Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Meddelanden/Termer och villkor

Villkor för användning

Copyright © InterSystems Corporation 1996 - 2021. Alla rättigheter förbehållna

Dessa dokument innehåller information som tillhör InterSystems Corporation, One Memorial Drive, Cambridge, MA 02142, eller dess dotterbolag, och tillhandahålls endast för drift och underhåll av de produkter som InterSystems Corporation har licensierat. Ingen del av denna publikation får användas i något annat syfte och den får inte reproduceras, kopieras, avslöjas, överföras, lagras i ett databassystem eller översättas till något mänskligt språk eller datorspråk, i någon form, på något sätt, helt eller delvis, utan InterSystems Corporations uttryckliga skriftliga medgivande i förväg.

Kopiering, användning, export och förfogande av innehållet på denna webbplats och av de program som beskrivs här är förbjuden, utom i den begränsade utsträckning som anges i InterSystems Corporations standardlicensavtal för programvara som omfattar sådana program och tillhörande dokumentation. InterSystems produkter, dokumentation och immateriella rättigheter som görs tillgängliga via webbplatsen får inte exporteras, återexporteras eller levereras i någon form till någon som är upptagen på det amerikanska finansdepartementets lista över specialdestinerade medborgare eller på det amerikanska handelsdepartementets lista över nekade personer eller enheter. InterSystems Corporation ger inga andra garantier och utfästelser om sådana programvaror än de som anges i sådana standardprogramvarulicensavtal. I den utsträckning som tillåts enligt lokal lagstiftning ska InterSystems Corporation inte heller vara ansvarigt för förluster eller skador som har samband med eller uppstår till följd av användningen av sådana programvaror, utom i de fall som anges i sådana standardprogramvarulicensavtal.

DETTA ÄR EN ALLMÄN SAMMANFATTNING AV DE BEGRÄNSNINGAR OCH SLUTSATSER som INTERSYSTEMS CORPORATION ÅTTRÄGER OM ANVÄNDNINGEN AV OCH ANSVARET SOM UPPSTÅR AV INNEHÅLLET PÅ DEN HÄR VÄSENTLIGA WEBBPLATSEN, INKLUSIVE PROGRAMVAROR SOM ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR NEDLÄSNING. FOR COMPLETE INFORMATION, REFERENCE SHOULD BE MADE TO THE STANDARD SOFTWARE LICENSE AGREEMENT(S) OF INTERSYSTEMS CORPORATION, COPIES OF WHICH WILL BE MADE AVAILABLE UPON REQUEST.Your access and use of any sample, experiential, learning, proof-of-concept, or demonstration environment available from InterSystems (a “InterSystems Learning & Sandbox Experience”) is subject to the Terms of Service for InterSystems Learning & Sandbox Experiences.InterSystems Corporation disclaims responsibility for errors which may appear on this website, and it reserves the right, in its sole discretion and without notice, to make substitutions and modifications in the products and practices described in this document.InterSystems®, InterSystems Caché®, InterSystems HealthShare®, TrakCare, InterSystems Ensemble® and InterSystems IRIS

® are registered trademarks and InterSystems IRIS for Health™ is a trademark of InterSystems Corporation. Användningen av FHIR-varumärket innebär inte att HL7 stöder InterSystems IRIS FHIR Accelerator Service eller FHIRaaS.

Alla andra varumärken och produktnamn tillhör respektive leverantör.