Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
Business team collaborates on a financial report on a Microsoft Surface Pro

Business 360 för företag inom finansiella tjänster

En korrekt och aktuell 360-graders bild av kunden är avgörande för att finansorganisationer ska kunna konkurrera och vinna.

Översikt över Business 360

Finansföretag har länge insett att en fullständig, korrekt och aktuell bild av distribuerad företagsdata, kan förändra hur affärsenheterna inom organisationen samarbetar, konkurrerar, betjänar kunder och fattar beslut. Att bli en datadriven organisation är dock ofta mycket mer komplicerat än vad företagsledarna tror, och att leverera rätt data för att stödja kritiska affärsbehov blir alltmer utmanande.

InterSystems® gör övergången till en digital, datadriven strategi möjlig genom att företagsledare och deras team kan dra full nytta av en 360-graders vy av företagsdata, vilket ger en mängd fördelar, bland annat:

  • förbättrat beslutsstöd
  • bättre efterlevnad
  • bättre riskhantering
  • ökad intäktsgenerering
  • förbättrad operativ motståndskraft
  • påskyndad innovation

Utmaningen

Finansiella organisationer kämpar för att få en fullständig, korrekt och aktuell bild av de data de behöver för att driva sin verksamhet. Det genereras mer data än någonsin tidigare eftersom allt fler produkter, tjänster och affärsprocesser levereras digitalt på global nivå.

Silosystem på flera avdelningar leder ofta till data som är inkonsekventa, olikartade och svåra att tolka. Dessa problem förvärras i takt med att organisationer fortsätter att lägga till fler applikationer och datakällor, och i takt med att användarnas efterfrågan på stöd för nya användningsfall ökar.

Många organisationer har samlat på sig alltför komplexa datainfrastrukturer, som bygger på en osammanhängande uppsättning tekniker för datahantering, semantiska lager, datapipelines, dataintegration och analys, vilket gör det svårt att få fram information och insikter i rätt tid samt på ett sätt som är lätt att tolka och dela med sig av.

Allt detta gör det svårt för organisationer att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden, dra nytta av viktiga affärsmöjligheter, följa ändrade branschregler och få en korrekt förståelse för risker och beslut som är kopplade till finansiella data.

Lösningen

InterSystems Business 360 sources and applications diagram
 

InterSystems Business 360 ger finansföretag av alla storlekar ett bättre, snabbare och enklare sätt att frigöra information från skilda datasilos samt främja samarbete och ge chefer inom affärsverksamheten tillgång till bättre insikter från hela organisationen.

Lösningen använder ett nytt, innovativt arkitektoniskt tillvägagångssätt, den smarta datafabriken, som ger ett övergripande och icke-störande skikt som kopplar samman och ger tillgång till information från källsystem på begäran. Lösningen är idealisk för komplexa datamiljöer och eliminerar förseningar som leder till fel, missade möjligheter och beslut baserade på inaktuella eller ofullständiga data.

Lösningen får tillgång till och harmoniserar data från befintliga system och silos inom och utanför organisationen på begäran, vilket säkerställer att informationen är både aktuell och korrekt.

Den innehåller händelse- och transaktionsdata i realtid tillsammans med historisk data, som ger affärsanvändare självbetjäningsmöjligheter för analys, vilket gör det möjligt för företagsledare att fatta beslut "i stunden", och tar itu med begränsningarna i tidigare metoder, t.ex. datalager, datasjöar, statiska rapporter och instrumentpaneler.

InterSystems Business 360 ger användare och dataansvariga tillgång till data som krävs för analyser och insikter genom att fokusera på data inom olika områden och funktioner i ett företag. Detta gör det till ett verkligt heltäckande verktyg för 360-graders vyer av flera områden, inklusive handelsverksamhet, kunder, regioner, risk, kapital och förvaltade tillgångar.

Till skillnad från statiska instrumentpaneler, gör självbetjäningsfunktioner för analys det möjligt för affärsanvändare att fritt utforska data, ställa ad hoc-frågor och göra ytterligare undersökningar baserat på de första resultaten. Företagen kan välja att integrera avancerad analys och maskininlärning i interaktiva instrumentpaneler och rapporteringsskärmar för att få ytterligare insikter.

Viktiga fördelar med Business 360 för företag inom finansiella tjänster

Välgrundade beslut som använder "live" data
Inkluderar transaktionsdata i realtid och eliminerar fördröjningar i åtkomsten till data som lagras i produktionsapplikationer och datasilos, vilket gör det möjligt för företagsledare att fatta beslut som baseras på korrekt och aktuell data, och inte på data som är flera veckor gammal, vilket eliminerar fel och missade affärsmöjligheter.
Självbetjäning för företagsanvändare
Jämfört med statiska instrumentpaneler, ger den dynamiska självbetjäningsfunktioner för datautforskning, och gör det möjligt för användaren att utforska data, ställa ad hoc-frågor och göra ytterligare sökningar baserat på de första resultaten på ett interaktivt och iterativt sätt, vilket minimerar beroendet av IT.
Mer mångsidig data för bättre insikter
Inkluderar mer data från fler källor, vilket ger en mer komplett och omfattande bild av verksamheten och mer insiktsfulla analyser.
Avancerad analys, inklusive maskininlärning
Gör det möjligt att integrera avancerade analyser, inklusive maskininlärning, datorstödd affärsanalys, naturlig språkbehandling, regler och prediktiva modeller, som kan integreras i processflöden, instrumentpaneler och rapportering i realtid. Detta förser verksamheten med bättre vägledande insikter vid beslutsfattandet och ger förståelse för vad som hände, varför det hände och vad som sannolikt kommer att hända.

InterSystems IRIS
InterSystems IRIS® är nästa generations programvara för datahantering och driver vår Business 360-lösning för ett stort antal kunder inom finansiella tjänster

Relaterade användningsfall