Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
Business colleagues in discussion on office stairs

Institutional Client 360 för finansföretag

InterSystems Institutional Client 360, ger dig de kritiska insikter som krävs för att behålla, stödja och öka din institutionella kundbas

Översikt över Institutional Client 360

Finansföretag står inför ett antal utmaningar när det gäller att utveckla, upprätthålla och fullt ut utnyttja en fullständig och aktuell 360-graders förståelse av varje institutionell kund. Vanliga hinder är bland annat:

 • Komplexa globala kunder
 • Ökad konkurrensintensitet
 • Ökade förväntningar på kundservice, och
 • Spridning av klientdata i olika applikationer och datasilos

InterSystems gör det möjligt för finansföretag att fördjupa sina institutionella relationer och öka intäkterna genom att ge tillgång till all kundaktivitet och information, både inom och utanför organisationen.

Med dessa insikter kan företagen proaktivt förutse kundernas behov, snabbt reagera på nya möjligheter och problem samt erbjuda en differentierad, högkvalitativ och hyperpersonaliserad upplevelse.

InterSystems IRIS
InterSystems IRIS® är nästa generations programvara för datahantering som driver vår lösning Institutional Client 360, för kunder inom finansiella tjänster

Utmaningen

Även om investeringsresultatet är den viktigaste faktorn för kundernas bedömning av investeringsförvaltare, ser institutionella investerare i allt högre grad en överlägsen kundupplevelse som ett viktigt krav. Följaktligen måste förvaltarna kunna visa att de har en stark förståelse för sina kunder och snabbt och effektivt leverera högkvalitativa, skräddarsydda upplevelser.

Det finns dock en komplexitet när det gäller globala institutionella kunder och deras interaktion med ett företag. Flera intressenter inom varje kunds organisation, interagerar vanligtvis med flera personer inom ett finansinstitut, vilket gör det svårt för cheferna att enkelt förstå omfattningen och detaljerna i en hel relation.

Finansföretagen har en enorm mängd data om sina kunder, men de kan ofta inte använda den effektivt för att förbättra kundernas upplevelser, på grund av utmaningarna med att kombinera data från olika källor och system, inklusive kundtjänst, relationshantering och genomförande.

Behovet av att kombinera och analysera data i nästan realtid, för att möta kundernas ökade förväntningar på uppfyllelse och problemlösning, gör det svårare att få exakta insikter.

Lösningen

Diagram explaining InterSystems Institutional Client 360

InterSystems Institutional Client 360 gör det möjligt för organisationer som håller på med investeringsförvaltning, att få en helhetsbild av sina institutionella kunder samt få viktiga insikter som behövs för att skapa och genomföra effektivare kundstrategier.

Lösningen använder en ny, innovativ arkitektonisk metod, den smarta dataväven, som ger ett övergripande och icke-störande skikt som kopplar samman och ger tillgång till information från källsystem på begäran. Lösningen är idealisk för komplexa datamiljöer och eliminerar förseningar som kan leda till fel, missade möjligheter och beslut baserade på inaktuell eller ofullständiga data.

Institutional Client 360 kopplar ihop befintliga system och datasilos inom och utanför organisationen på begäran och säkerställer att informationen är både aktuell och korrekt. Den innehåller också händelse- och transaktionsdata i realtid tillsammans med historisk data, som ger användaren självbetjäningsmöjligheter för analys, vilket gör det möjligt för företagsledare att fatta beslut i realtid, och ta itu med begränsningar i tidigare metoder, t.ex. användningen av daterade eller statiska rapporter.

Institutional Client 360 ger institutionella försäljnings- och kontoteam, risk- och efterlevnadsteam och andra användare inom verksamheten tillgång till den integrerad data som krävs för analyser och insikter, genom att fokusera på data inom olika områden och funktioner i hela företaget. Detta ger en aggregerad, konsoliderad och nära realtidsvy över flera system och områden.

Lösningens självbetjäningsfunktioner gör det möjligt för användaren att utforska data, ställa ad hoc-frågor och göra ytterligare sökningar baserat på de första resultaten. Företagen kan välja att integrera avancerad analys och maskininlärning i instrumentpaneler och rapporteringsskärmar för att få ytterligare insikter.

Viktiga fördelar med Institutional Client 360 för finansföretag

Ökade intäkter och ökad försäljningsproduktivitet
 • Förbättrar säljteamens räckvidd och effektivitet genom att tillhandahålla information på ett lättillgängligt sätt
 • Gör det möjligt för team att identifiera nya försäljningsmöjligheter genom att göra kopplingar mellan olika delar av kunddata, t.ex. försäljningskontakter, marknadsaktiviteter, försäljningstrender, marknadsinformation och transaktionsdata
Förbättrad kundupplevelse
 • Gör det möjligt för organisationer att erbjuda en mer enhetlig kundupplevelse och uppfylla kundernas förväntningar på de personer och funktioner som de interagerar med genom att upprätthålla en fullständig och korrekt relationshistorik
 • Förbättrar lyhördhet och uppmärksamhet, vilket gör det möjligt för företag att proaktivt förutse kundernas behov och snabbare ta itu frågor som övervakning av servicenivå och avtalsöverenskommelser
 • Gör det möjligt för företag att skapa en tydligare bild av kunderna, vilket möjliggör hyperpersonalisering av tjänster och produkter
Förbättrad operativ kompetens
 • Förenklar arbetet med att uppfylla kraven på efterlevnad och rapportering av data genom att ge tillgång till sammanhängande data från hela organisationen
 • Förbättrar samarbetet i hela organisationen genom att integrera kundservice och försäljningsaktiviteter i frontoffice och transaktionsdata i backoffice
Minskad risk
 • Förbättrar synligheten av både interna och externa kundrelaterade problem, vilket gör det möjligt för organisationer att reagera bättre på händelser, minska antalet kunder och bättre förutsäga framtida scenarier

Relaterade användningsfall

Du kan också gilla

Ta nästa steg

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i några uppgifter så kontaktar vi dig.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att välja ja ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.