Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
HealthShare CMS Solution Pack

InterSystems HealthShare CMS Solution Pack

En robust lösning på utmaningarna för interoperabilitet och patienttillgång i CMS regel 9115

InterSystems HealthShare CMS Solution Pack™ tillhandahåller ett förenklat sätt att uppfylla kraven i den slutliga bestämmelsen för betalare och leverantörer och stöder bestämmelsens användningsområden för 2021 och 2022

För betalare

 • API:er för patientåtkomst - ger patienterna tillgång till sin egen information om ersättningskrav, medicinska uppgifter och läkemedelsförmåner (2021)
 • API för leverantörskatalog - Tillgång till leverantörs- och apotekskataloger online (2021)
 • Utbyte av data mellan betalare (2022)

För leverantörer

 • Meddelanden om inträde, utskrivning och förflyttning

Användningsområden för CMS Solutions Pack inkluderar:

 • API:er för patientåtkomst
 • Kartläggning av uppgifter om anspråk
 • Kartläggning av kliniska data
 • Uppgifter om läkemedelsförmåner
 • Auktorisering och autentisering
 • Identitetshantering
 • Hantering av samtycke från medlemmar
 • Meddelanden om händelser
 • API:er för leverantörskataloger

 

 

CMS Solution Pack ger också en möjlighet till bredare användningsområden med hjälp av hela InterSystems produktsortiment för HealthShare. För kunder tillhandahåller InterSystems HealthShare data och analyser som krävs för att stödja användningsområden som HEDIS-rapportering och riskjustering. För leverantörer är användningsområdena värdebaserad vård, populationshantering och COVID-19 kontrollpaneler.

CMS Solutions Pack är för närvarande endast tillgängligt för kunder i USA.