Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Tillgänglighet

InterSystems utformar och utvecklar sina produkter och tjänster för användning av personer med olika förutsättningar och fysiska förmågor. Vi har åtagit oss att följa riktlinjerna för tillgänglighet av webbinnehåll, avsnitt 508 i Rehabilitationslagen från 1973 (29 U.S.C. 794d) och att se till att våra kunder och slutanvändare drar nytta av en responsiv och proaktiv tillgänglighetsstrategi. Vi välkomnar och uppmuntrar förslag som förbättrar tillgängligheten och användbarheten på våra erbjudanden.

Kontakta InterSystems

Stöd

För supportfrågor om InterSystems produkter kan du kontakta InterSystems Worldwide Support Center:

Telefon: +1 617 621-0700
Fax: +1 617 374-9391
Email
Web: https://www.intersystems.com

Avsnitt 508 - Tillgänglighet

För frågor eller förslag om avsnitt 508 i Rehabilitationslagen (29 USC 794d):

Telefon: +1 617 621-0700
Fax: +1 617 374-9391
Email
Web: https://www.intersystems.com