Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Certifieringsmärken

Om du klarar ett InterSystems-certifieringsprov eller genomför de obligatoriska proven i en InterSystems-certifieringskedja får du ett online-badge. En online-badge är en elektronisk legitimation som kan visas och verifieras på olika sätt.

Tillgängliga certifieringsmärken

Anspråk på en märke

När en kandidat har klarat ett prov eller en certifieringsväg får han eller hon ett e-postmeddelande med en länk där han eller hon kan hämta sin badge. Detta e-postmeddelande innehåller också instruktioner om hur du skapar ett konto i systemet för märkningen, om det behövs.

Certification badge - InterSystems IRIS Core Solutions Developer Specialist
Exempel på certifieringsmärke - InterSystems Core Solutions Developer

Användning av märken

InterSystems certifieringsmärken innehåller användbar information som t.ex:

  • Titel på certifieringen
  • Kandidatens namn
  • Datum för tilldelning och upphörande
  • Beskrivning och kriterier

Dessutom kan märken användas på olika sätt:

  • Profiler i sociala medier
  • Inbäddning på webbsidor
  • Del av en e-postsignatur
  • Lägga till ett annat system för märkning

Lär dig mer om att använda märken