Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.
Informationshantering för kliniska laboratorier

Nästa generations laboratorielösningar med högt värde

scientist analyzing data in a laboratory

Laboratorieverksamheten förändras

Markkonsolidering, automatisering, genomisk testning och ökad användning av testning vid vårdtillfället gör att de åldrande laboratoriesystemen får sina begränsningar. Utnyttja InterSystems kliniska tekniklösningar för att hantera laboratoriet som en smidig, kunskapsdriven verksamhet eller skapa egna avancerade laboratorielösningar som ökar värdet av laboratoriedata.

Skapa en enhetlig vårdjournal

InterSystems HealthShare samlar data från olika källor, inklusive elektroniska journaler, till en enhetlig, patientcentrerad diagnostisk modell. Resultaten kan sedan kopplas till en övergripande, harmoniserad bild av patienten för effektivare beslutsfattande.

Laboratorieresultat har alltid varit centrala för det kliniska beslutsfattandet. Nu kan dessa resultat omedelbart levereras till fler vårdgivare, vårdteam och patienter i ett större antal olika mottagningssystem för att optimera effektivitet och resultat.

InterSystems HealthShare

 

scientist conducting research in a lab

Skapa dina egna avancerade laboratorielösningar

Utnyttja den smidiga applikationsarkitekturen i InterSystems IRIS for Health™ för att skapa högkvalitativa laboratorielösningar med inbyggd interoperabilitet och analysmöjligheter.

Lösningar som bygger på InterSystems teknik stöder säkert, standardbaserat samarbete för att möta de ständigt ökande kraven på snabbare resultat. Genom att snabbt leverera aktuella, omfattande och trovärdiga data till alla deltagare i vårdprocessen maximerar du värdet av din laboratorielösning.

InterSystems IRIS for Health

Ge insikter för innovation

Med tillgång till omfattande, enhetlig patientinformation, från traditionella laboratorieresultat till data om ersättningskrav och genomiska datamängder, kommer nästa generations laboratorielösningar att använda analyser för att ge större insikt.

Få möjlighet att samla in, dela, analysera och agera på stora mängder data, vilket ger en väg till innovation som ger ett ökat värde för dina kunder och bättre patientresultat.

Utnyttja vårt befintliga system för hantering av laboratorieverksamhet

TrakCare Lab Enterprise är världens enda system för hantering av laboratorieverksamhet, som används för att hantera laboratorier som en flexibel, kunskapsdriven verksamhet i en alltmer sammankopplad värld.

Det går längre än vad vanliga system för hantering av laboratorieinformation (LIMS) kan göra och gör det möjligt att samla in och agera på omfattande drifts- och patientdata för bättre affärsbeslut och förbättrad patientvård.

TrakCare Lab Enterprise

Relaterade resurser

Bumrungrad Digital Lab
Av Jeremy Ford - LabOnline
Mot bakgrund av utmaningarna med minskad ersättning från CMS genom Protecting Access to Medicare Act och bristen på kvalificerad laboratoriepersonal är kliniska laboratorier pressade att prestera bättre och snabbare med färre resurser. Med krympande vinstmarginaler letar laboratorier efter sätt att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna - samtidigt som de kan leverera resultat i en ny ersättningsmiljö där värde är viktigast.
Executive Summary
Sammanfattning: En vändpunkt för utvecklare av laboratoriemellanprogram Det har aldrig funnits ett större behov av och större möjligheter för avancerad medicinsk laboratoriemellanprogramvara. Den diagnostiska laboratoriebranschen befinner sig, liksom de flesta områden inom hälso- och sjukvården, mitt i en djupgående förändring. Leverantörerna av mellanprogramvara måste positionera sig så att de kan hjälpa laboratorierna att inte bara överleva utan också blomstra i denna nya miljö.
Kliniska referenslaboratorier utför omkring 13 miljarder diagnostiska tester i USA varje år. Det uppskattas att sådana tester påverkar beslut om specialiserad vård i så mycket som 66 % av tiden1.
Innovationer inom analys, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning påverkar det kliniska laboratoriet, och många laboratorier försöker nu integrera dessa snabbt utvecklande tekniker i sina arbetsflöden.1 De erbjuder en viktig möjlighet att integrera laboratoriedata med andra data från hälso- och sjukvårdssystemen för att förbättra det kliniska beslutsfattandet och effektiviteten i tjänsterna, samtidigt som de förbättrar patienternas utfall och ger ett mervärde.2 Samtidigt håller ett "sjunk eller simma"-tänkande på att slå igenom, eftersom de kliniska laboratorierna är pressade att prestera bättre och snabbare med färre resurser.