Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

Meer overzicht creëren: InterSystems presenteert moderne waardeketen voor gezondheidsgegevens

Moderne waardeketen voor gezondheidsgegevens

De toepassing van personalisatie staat tegenwoordig in iedere sector op de agenda. Dat is ook het geval in de gezondheidzorg. Of het nu gaat om jonge gezinnen, mensen met een handicap of senioren – iedereen heeft baat bij de personalisatie van de medische zorg. Het verhoogt niet alleen de kwaliteit van de dienstverlening, maar leidt ook tot meer gelijkheid.

Om deze personalisatieslag te maken, moeten we eerst naar de verwerking van gezondheidsgegevens kijken. De realiteit is namelijk dat de medische geschiedenis van een patiënt vaak nog versnipperd ligt tussen verschillende systemen, waardoor er geen duidelijk totaalbeeld is. Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat de medische geschiedenis van hun patiënten nauwkeurig geregistreerd en opgeslagen wordt. Als deze informatie centraal beschikbaar wordt gesteld, kunnen zorgprofessionals gemakkelijker geïnformeerde beslissingen nemen en efficiënter handelen. Met de steun van InterSystems kan dit gerealiseerd worden.

Innovatieve voorbereiding van gezondheidsgegevens

Met behulp van de HealthShare Unified Care Record (HS UCR) van InterSystems krijgen zorgverleners in zes stappen een nauwkeurig overzicht en wordt het implementatieproces van nieuwe diensten flink verkort. Het interoperabiliteitsplatform dient als basis om de volledige waarde van data te benutten doorheen hun levensloop voor volledige en uniforme patiëntendossiers. Gaandeweg gebruiken zorginstellingen het platform om bestaande zorggegevens te verwerken en het volledige potentieel ervan te benutten.

1. Toestemming van de patiënt verkrijgen

Om de HS UCR succesvol in te zetten, moet de patiënt allereerst toestemming geven. Dienstverleners hebben deze toestemming nodig voordat zij de data kunnen gebruiken. Mocht de patiënt namelijk geen toestemming geven, worden alle verdere stappen én het delen van de desbetreffende data met derden onmogelijk. Om dit te voorkomen, implementeert InterSystems met HS UCR granulaire toestemming. Dit houdt in dat alleen geautoriseerde gebruikers patiëntengegevens kunnen bekijken en delen. De autorisaties van het personeel komen altijd overeen met de toestemming van de patiënt.

2. Gegevensverzameling

Als er eenmaal toestemming is gegeven, is het tijd om alle patiëntengegevens te verzamelen. Het voordeel van een moderne oplossing als HS UCR is is de mogelijkheid om vanuit verschillende bronnen informatie te verwerken: patiëntengegevens kunnen uit bestaande interne en externe bronnen betrouwbaar worden samengevoegd. Tevens kunnen patiënten zelf ook gegevens indienen. Kortom, er wordt een volledige samenwerking gecreëerd door het open platform te implementeren binnen bestaande systemen van zorginstellingen.

3. Het standaardiseren van de data

Als alle gegevens eenmaal zijn toegevoegd, is het tijd voor de vervolgstap: het creëren van formele samenhang tussen de gegevens. De patiëntengegevens worden hierbij zo getransformeerd dat ze kunnen worden opgeslagen in een uniform, flexibel en schaalbaar gegevensmodel (Clinical Data Repository). In de regel slaan zorgverleners de patiëntengegevens op in een consistent formaat, zodat zij deze later gemakkelijk kunnen omzetten volgens andere normen, bijvoorbeeld in HL7 FHIR®.

4. Het verfijnen van data

Als alle gegevens eenmaal zijn ingevoerd, kan het verfijnproces starten. Om het zo overzichtelijk mogelijk te houden, worden de gegevens opgeschoond, samengevoegd en genormaliseerd en ontdubbeld. De gegevens worden dus als het ware gezuiverd waardoor de kwaliteit van de data verhoogd wordt. Ook worden alle gegevens duidelijk toegewezen aan de desbetreffende patiënten, waardoor er een uitgebreide en uniforme set patiëntengegevens ontstaat.

5. Nieuwe patiëntendataset integreren

Eenmaal bij de vijfde stap aangekomen, kunnen zorgprofessionals al echt de vruchten plukken van het interoperabiliteitsplatform. Het is nu namelijk mogelijk om de nieuwe patiëntendataset in workflows te verwerken en deze dus te gebruiken om nieuwe inzichten te verkrijgen. Er wordt gecoördineerd samengewerkt en interne inefficiënties worden snel geëlimineerd.

Bovendien kunnen andere toepassingen toegang krijgen tot en gebruik maken van de patiëntendataset, bijvoorbeeld voor uitgebreide analyses, interactieve dashboards of het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning. Kortom: de kwaliteit van de medische zorg neemt door deze nieuwe mogelijkheden aanzienlijk toe. Zorgprofessionals kunnen de beste behandelingstrajecten selecteren die precies voldoen aan de individuele noden van de patiënt, waardoor er een grote personalisatieslag wordt gemaakt.

6. Gegevens delen

De HS UCR is niet zomaar een interoperabiliteitssplatform: het is namelijk ook mogelijk om later gegevens te delen met andere systemen, data stores, applicaties, of workflows met behulp van elke gegevensstandaard, inclusief FHIR, volgens het push-and-pull-principe. Deze samenwerking wordt aangevuld met automatische meldingen om zorgverleners en patiënten proactief te waarschuwen voor specifieke gebeurtenissen en om medische acties te initiëren. Of het nu gaat om waarschuwingen of een herinnering aan een komende afspraak – dankzij deze automatisering besparen alle betrokken partijen veel tijd en geld.

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.