Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Het belang van een digitale verzamelplek voor zorginstellingen

Electronic Medical Record

De toenemende digitalisering belooft veel voordelen voor zorginstellingen. Een duidelijk overzicht van zorgdata van patiënten, maakt het voor behandelteams mogelijk om snel weloverwogen beslissingen te nemen en bestaande processen te optimaliseren. Door deze manier van werken neemt de kwaliteit én efficiëntie van medische zorg toe.

Voor een volledig overzicht hebben zorginstellingen echter een modern platform voor databeheer nodig. Een dataplatform dat alle zorgdata consolideert en uniform houdt, speelt perfect in op deze vraag, zoals het HealthShare Unified Care Record (UCR) van InterSystems. Alle gedecentraliseerde data wordt in een gedeeld, allesomvattend en uniform zorgdossier samengevoegd.

Hoe werkt het UCR?

Het UCR van InterSystems brengt de gezondheidsinformatie van patiënten uit verschillende systemen in real-time samen - ongeacht de bron en het format van deze data. Het UCR is interoperabel en werkt daardoor naadloos samen met zorgstandaarden als FHIR en XDS. Dit resulteert in een uitgebreid en consistent patiëntdossier voor zorgprofessionals, waarin de data duidelijk worden toegewezen aan iedere patiënt.

De digitale verzamelplek

De zorgdata die verzameld wordt in het UCR wordt samengevoegd, genormaliseerd en ontdubbeld. Het is een omgeving waarin automatisch foutieve of ontbrekende data wordt herkend, waardoor het gemakkelijker is om dit op te lossen en de kwaliteit van de data hoog blijft. Zo wordt alle data die uit de verschillende datasets verzameld wordt uniform opgeslagen. Vervolgens kunnen er analyses, HL7 FHIR-toepassingen, en AI op losgelaten worden. De informatie die hieruit vloeit, vormt uiteindelijk een basis voor het maken van beslissingen. Ook is het mogelijk om de toegang tot de digitale verzamelplek automatisch te beheren en controleren. Enkel bevoegd personeel heeft hierdoor toegang tot de data.

Clinical Viewer

Een van de belangrijkste features van het UCR is de HealthShare Clinical Viewer. De applicatie – toegankelijk op zowel desktop als mobiele apparaten – geeft een lange-termijn weergave van de patiëntdata. Korte en concrete samenvattingen weergeven de meest relevante patiëntgegevens samen op één scherm, waaronder eerdere aandoeningen, allergieën, medicijnen die de patiënt gebruikt, en labuitslagen. Zorgprofessionals kunnen hierdoor snel bij patiëntinformatie die ze op specifieke momenten nodig hebben om juiste beslissingen te maken.

De implementatie van UCR

Om het UCR te kunnen implementeren heeft InterSystems het dataplatform InterSystems IRIS for Health ontwikkeld. Deze oplossing maakt gebruik van Hybrid Transactional/Analytical Processing (HTAP) om een grote hoeveelheid data parallel vast te leggen en analyses te verwerken. HTAP wordt geprezen door zijn indrukwekkende prestaties en schaalbaarheid. Zorginstellingen kunnen namelijk gemakkelijk het dataplatform aanpassen naar eigen behoeften.

Om de invoering van het UCR succesvol te laten verlopen is het van belang dat zorginstellingen een datastrategie ontwikkelen en dit consequent doorvoeren op alle afdelingen. Om dit goed te kunnen doen is het van belang dat zorginstellingen bepalen welke doelen ze willen bereiken en hoe hun processen er precies uitzien. InterSystems kan hier een ondersteunde rol in te spelen - zeker als eigen expertise ontbreekt.

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.