Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.
Care Coordination
PULSE Blog
I would suggest that the key to using healthcare information technology to address the challenges of virtual and integrated care, is the ability to innovate and push past the possible while also keeping your core business running. This is a concept that Gartner has called “Bimodal IT.”