Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Lynda Rowe

Senior Advisor for Value-Based Markets
Lynda Rowe is Senior Advisor, Value-Based Systems, for InterSystems. She provides guidance on alternative payment models, public sector, state Medicaid programs, and related areas. She has over 25 years of experience in information technology, mostly in healthcare technology consulting and operations.

 


Follow her on Twitter @Lynda_Rowe.