Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Een toekomstbestendige gezondheidszorg: technologiebedrijven en zorgverleners moeten krachten bundelen

Une santé future résiliente

Technologie blijft zich in een ongekend tempo ontwikkelen, zo ook in de zorgsector. Ontwikkelingen zoals de komst van kunstmatige intelligentie, machine learning en data-tools hebben de potentie om de medische zorg voorgoed te transformeren. Denk alleen al aan het proces van diagnosticeren of het ontwerpen van behandelprocedures. Het is daarvoor wel belangrijk dat de kennis van data- en technologiebedrijven bij de zorgverleners terecht komt. Alleen als data- en technologiebedrijven nauw met zorginstellingen samenwerken is een toekomstbestendige gezondheidszorg gegarandeerd.

Een goed voorbeeld van zo’n samenwerking is het partnership tussen The eNose Company en InterSystems. Bij deze samenwerking implementeren zorginstellingen de aeoNose-oplossing van The eNose Company binnen hun organisatie, op basis van het IRIS for Health-platform van InterSystems voor snelle en veilige gegevensuitwisseling. Samenwerkingen tussen data- en technologiebedrijven en zorginstellingen bieden grotere mogelijkheden om de diagnostiek te stroomlijnen, en zo de patiëntzorg en ervaring te verbeteren, en de efficiëntie van de gezondheidszorg te vergroten.

De gezondheidszorg op één lijn

De aeoNose is een draagbaar apparaat voor ademanalyse dat wordt ingezet om vroegtijdig longkanker te diagnosticeren. De patiënt ademt gedurende 5 minuten in en uit via deze elektronische neus. Het ademprofiel wordt dan met kunstmatige intelligentie geclassificeerd als ‘positief’ of ‘negatief’. Vervolgens worden de resultaten naar het elektronisch patiëntendossier (EPD) gestuurd.

Dit is waar de IRIS for Health-oplossing van InterSystems om de hoek komt kijken. Het cloudgebaseerde datamanagementplatform staat bekend om de interoperabiliteit, schaalbaarheid, en de veiligheid waarmee het gegevens uitwisselt. Met behulp van het platform van InterSystems komen de analyseresultaten van de aeoNose snel en veilig terecht in het elektronisch patiëntendossier, waardoor de zorgverlener direct toegang heeft tot een betrouwbare diagnose.

Het diagnostiseren met het aeoNose-ademtestapparaat is een belangrijke doorbraak in zowel de zorg als in de technologie. Het draagbare apparaat maakt snelle, kosteneffectieve en vroegtijdige detectie van longkanker mogelijk. Zo is een ademprofielanalyse in slechts 15 minuten voltooid. Het aeoNose-apparaat elimineert de noodzaak van tijdrovende diagnostische procedure, waardoor het niet alleen een patiëntvriendelijke, maar ook een efficiënte oplossing is.

Voordelen van samenwerkingen

De samenwerking met InterSystems maakt het gebruik van het apparaat van The eNose Company in zorginstellingen mogelijk. Alle partijen hebben immers hetzelfde doel voor ogen: het verbeteren van de gezondheidszorg. Door gebruik te maken van het IRIS for Health-platform van InterSystems kan The eNose Company het aeoNose-apparaat naadloos verbinden met ziekenhuis-EPD-systemen. Deze integratie stroomlijnt niet alleen het diagnostische proces, maar stelt zorgprofessionals ook in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van nauwkeurige en tijdige informatie.

Betere patiëntzorg en lagere kosten

De implementatie van de aeoNose-oplossing, mogelijk gemaakt door het IRIS for Health-platform van InterSystems, heeft de potentie om de patiëntenzorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten in de gezondheidszorg te verlagen. Door zorgverleners sneller betrouwbare diagnostische informatie te bieden, stelt de aeoNose-ademtest vroegtijdige interventie mogelijk. Dit leidt tot effectievere behandelingen en verbeterde patiëntresultaten.

Om de toekomst van de gezondheidszorg te verbeteren is er meer nodig dan alleenstaande oplossingen – de zorgsector en technologieaanbieders moeten samenwerken. Naarmate de technologie blijft evolueren, kan de samenwerking tussen zorginstellingen en technologieaanbieders de patiëntzorg verbeteren, de kosten verlagen en het diagnostische proces stroomlijnen. Patiënten kunnen uitkijken naar nauwkeurigere en efficiëntere diagnoses, terwijl zorgverleners nieuwe technologieën inzetten om zo de best mogelijke zorg te bieden.

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Maak kennis met InterSystems FHIR Server, een essentieel onderdeel voor moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.
Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.
After the workshop’s string, we finally reached the Hack Healthcare 2023 event! We want to remind you that Hack Healthcare is not an ordinary hackathon. It is a dynamic blend of creativity and collaborations.