Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

Diversiteit in de gezondheidszorg: Jonge gezinnen

Diversiteit in de gezondheidszorg: Jonge gezinnen

Ieder mens is anders. Niet alleen in leeftijd, geslacht of levenssituatie, maar ook levensstijlen lopen steeds vaker uiteen. Vooral in de gezondheidszorg zijn deze verschillen van groot belang. Iedere patiënt heeft dan ook een uniek patiëntendossier, waarin de persoonlijke medische achtergrond staat met individuele noden. Eén manier om op een succesvolle manier rekening te houden met die individuele noden is via een modern databeheer.

In deze driedelige blogserie over het thema diversiteit legt InterSystems uit hoe een modern management van patiëntengegevens bijdraagt aan een doelgerichte zorg bij verschillende doelgroepen. De blogserie benadrukt de voordelen van het data-uitwisselingsplatform van InterSystems in de zorg. We beginnen bij de gezondheidszorg voor jonge gezinnen. In blog twee praten we over mensen met een beperking en het laatste deel gaat over senioren.

Aandacht voor jonge gezinnen

Jonge gezinnen komen regelmatig in contact met de gezondheidszorg. Niet alleenpreventieve controles van hun kinderen staan op de agenda, maar ook voor acute gezondheidsklachten is er regelmatig een medisch contact. Zo krijgen kinderen vooral in hun eerste levensjaren te maken met infecties en ontstekingen die snel en effectief behandeld moeten worden. Bij koorts en verkoudheidsvirussen wordt ook al snel een arts geraadpleegd.

Het nauwkeurig vastleggen van de medische achtergrond en het bijhouden van het patiëntendossier is cruciaal, zodat alle betrokken zorgverleners precies weten hoe het patiëntentraject eruitziet. Vervolgens kunnen inefficiënties makkelijker worden ontdekt en kan het patiëntentraject worden gestroomlijnd, om zo jonge gezinnen beter van dienst te zijn. Hierdoor vallen jonge ouders niet tussen wal en schip, maar krijgen ze makkelijker toegang tot nuttige of zelfs noodzakelijke zorg. Naast preventieve controles voor kinderen gaat het ook om bijvoorbeeld vaccinaties, preventieve tandzorg en ondersteuning door oogartsen.

Belang van "Healthy Data" voor betere gezondheidszorg

Of het nu gaat om een geïntegreerde zorgverlener, een ziekenhuis, een netwerk van ziekenhuizen of een artsennetwerk: de basis voor optimale en efficiëntere gezondheidszorg voor jonge gezinnen is vooral " Healthy Data" – betrouwbare en bruikbare data. Als zorgverleners via een uniforme infrastructuur toegang hebben tot alle gegevens van hun patiënten, kunnen zij snel geïnformeerde beslissingen nemen en doorlopende medische zorg garanderen.

Het is echter niet altijd makkelijk om rechtstreeks toegang te krijgen tot het patiëntendossier. Dit komt door de complexiteit en het gebrek aan interoperabiliteit van de IT-infrastructuur. Vaak zijn de gegevens ongestructureerd, en veranderen ze bovendien voortdurend. InterSystems helpt zorgverleners deze obstakels te overkomen en geeft hun een nauwkeurig overzicht van de medische gegevens van jonge gezinnen.

HealthShare Unified Care Record biedt volledig overzicht

Het HealthShare Unified Care Record creëert een actueel, uniform en betrouwbaar patiëntendossier. Gegevens worden geaggregeerd, en op elkaar afgestemd. Daarna worden ze in een consistent format opgeslagen. Naast de medische gegevens van de patiënt omvat dit ook sociale data en factuurgegevens. Alle gegevens worden realtime bijgewerkt en indien nodig gedeeld met andere zorginstellingen.

Met het HealthShare Unified Care Record is alle relevante informatie altijd beschikbaar voor zorgverleners, om zo de meest optimale zorg te bieden aan jonge ouders en hun kinderen. De web-based Clinical Viewer biedt toegang tot het patiëntendossier voor elke zorgprofessional met de juiste bevoegdheid. De gestructureerde gegevens in het HealthShare Unified Care Record maken uitgebreide analyses en efficiënte besluitvorming mogelijk, bijvoorbeeld bij belissingen over de beste zorg voor jonge patiënten.

Zorgverleners zijn met HealthShare Unified Care Record op de hoogte van de medische gegevens van jonge gezinnen en creëren zo een efficiëntere en persoonlijkere zorg. Ze stellen de individuele noden van patiënten makkelijker vast en kunnen er dan ook sneller op inspelen. Daarnaast krijgen zowel artsen als jonge gezinnen geautomatiseerde meldingen. Zo weten zij precies wanneer afspraken gemaakt moeten worden of op welke momenten er medische behandelingen vroegtijdig nodig zijn. Deze diensten maken het leven gemakkelijker voor zowel patiënt als zorgverlener doorheen het volledige patiëntentraject.

De volgende blogpost belicht hoe het HealthShare Unified Care Record de medische zorg voor mensen met een beperking kan veranderen.

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.