Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Moderne zorg start bij de interoperabiliteit van je systemen

Moderne zorg start bij de interoperabiliteit van je systemen

Er wordt veel (heel veel!) gepraat over de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld dat het beter kan, goedkoper, persoonlijker en proactiever. Maar als je goed luistert, eindigen weinig zorggerelateerde gesprekken in een concrete oplossing. Logisch, want de zorg verbeteren ís niet 123 gedaan. De belangrijkste drempel is het antwoord vinden op de hoe-vroeg. Want de zorg verbeteren voor alle betrokken partijen; hoe doe je dat nou goed? Als je het ons vraagt, begint alles bij de interoperabiliteit van systemen. Pas als verschillende databronnen gecombineerd en samen geanalyseerd worden, kun je nuttige uitspraken doen over efficiëntie, de kwaliteit van behandelingen en patronen in ziekteverloop onder grote groepen patiënten. Dus heb jij grote plannen met je zorgverlening? Begin bij je systemen! In dit blog helpen we je op weg.

Administratieve rompslomp

Drie recente onderzoeken hebben aangetoond dat zorgverleners - artsen en verpleegkundigen - minder dan 50% van hun tijd besteden aan directe patiëntenzorg. De andere helft gaat zonder uitzondering naar administratief werk, wat naast minder aandacht voor patiënten ook zorgt voor een verhoogd risico op een burn-out. Deze administratieve functies omvatten taken zoals faxen van documenten (in 2019!), het onderzoeken van mogelijke behandelingen van patiënten in mogelijke ziekenhuizen, het valideren van gegevens en het coördineren van de dekking van vergoedingen bij verzekeringsmaatschappijen. De documentatie van informatie in een elektronisch medisch dossiersysteem komt hier nog bij. De vraag is waarom we in een moderne samenleving zo ouderwets omgaan met de kostbare tijd en energie van onze zorgverleners.

Talenkwestie

Aanbieders, gebruikers en betalers van zorg spreken verschillende (IT) talen en gebruiken verschillende hulpmiddelen in hun communicatie. Dat creëert een uitdaging als al deze klinische en financiële data moet worden samen gebracht. Om de data naar dezelfde taal om te zetten, heb je een interoperabiliteitsplatform nodig dat de vertaling regelt. Zo’n platform biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om communicatie van andere betrokkenen bijna real-time te vertalen. Daarnaast maakt het platform de uitwisseling van informatie automatisch mogelijk door het te versturen als gegevens in plaats van als afbeeldingen of faxen. Door informatie als gegevens uit te wisselen kan besluitvorming makkelijker worden geautomatiseerd, omdat er geen mensenogen aan te pas hoeven te komen om de informatie te interpreteren. Dit creëert op z’n beurt de mogelijkheid om administratieve taken efficiënter uit te voeren, zoals voorafgaande toestemming, intramurale opnames en documentatie voor het betalen van claims.

Ook handig: machine learning

Beter nog: deze uitwisseling opent ook de deur naar machine learning en andere moderne technologieën. Immers: hoe meer data in hetzelfde format, hoe meer data-input voor andere toepassingen.

Waarde op micro- en macroniveau

De administratieve rompslomp van klinisch personeel door klinische updates, codering, facturering en externe communicatie kost de zorgsector rustig miljoenen per jaar. Maar hoewel het niet mogelijk is om al het administratieve werk uit te roeien, kan automatisering van taken wel een groot deel van dit bedrag compenseren. De kans is groot dat artsen hierdoor nog meer aandacht aan hun patiënten kunnen besteden, simpelweg omdat ze minder aan hun hoofd hebben. Kort gezegd resulteert de juiste inzet van interoperabiliteit dus in lagere kosten en betere zorg. Dit geldt voor zowel macroniveau als op microniveau.

Dan zijn er ook nog de voordelen voor de arts die zorg verleent, omdat administratieve belasting direct gerelateerd is aan burn-out. De late nachten en taken die hen afleiden van directe patiëntenzorg creëren een storm van ontevredenheid op de werkvloer, wat in de vorm van verminderde productiviteit ook weer bijdraagt aan de kosten. Voor de individuele patiënt uit de waarde van interoperabiliteit zich in betere medische zorg omdat alle betrokken zorgverleners een volledig beeld hebben van hun gezondheidsgeschiedenis. Stel je een wereld voor waarin je een dokterspraktijk binnenloopt en ze al weten van je gezondheidsgeschiedenis, inclusief chronische aandoeningen! Of stel je voor dat een patiënt met spoed naar de eerstehulpafdeling wordt gebracht, waar de behandelaars al op de hoogte zijn van voorgeschreven medicijnen, behandelgeschiedenis en allergieën. Interoperabiliteit kan letterlijk levens redden door real-time gegevensuitwisseling.

Wat is de volgende halte?

CIO's van ziekenhuizen en verzekeraars besteden elk jaar miljarden euro’s aan software en hardware, maar het dagelijkse werk in beide soorten organisaties blijft sterk afhankelijk van faxmachines en telefoontjes om taken te volbrengen. Dit betekent dat er naast technologische veranderingen ook moet worden gekeken naar mindset. Behandelaars en verzekeraars moeten samen willen digitaliseren, willen ze een toekomstbestendig zorgsysteem ontwikkelen waarin iedereen wint.

Verder lezen

Wil je meer weten over interoperabiliteit en de zorg van de toekomst? Download dan gratis onderstaand e-book.
 
De route naar een moderne zorgorganisatie E-book voor bestuurders in de zorg

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Vice President, Healthcare
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.
After the workshop’s string, we finally reached the Hack Healthcare 2023 event! We want to remind you that Hack Healthcare is not an ordinary hackathon. It is a dynamic blend of creativity and collaborations.
After conducting the Exploratory and Challenge Identification workshops, we had to step out of our comfort zone and share our past discoveries with the wider audience.
It is time to roll our sleeves up and dive deeper into the discoveries made during the Challenge Identification Workshops, which followed the Exploratory Workshops.
We explore a fundamental aspect of problem-solving, which involves finding and understanding the source of our challenges. This is precisely the purpose of the Exploratory Workshop.