Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

De evolutie van IT in de gezondheidzorg- de tijdlijn

De evolutie van IT in de gezondheidzorg- de tijdlijn

De zorgsector leunt steeds meer op IT. Niet alleen om processen te versimpelen en data te verwerken; ook de patiënt en zijn behandelaar werken steeds vaker met apps en online portals. Hoe heeft dit samenspel tussen IT en zorg zich ontwikkeld in de afgelopen decennia? En zegt dat iets over de doorbraken die ons nog te wachten staan? In dit artikel neem ik je niet alleen terug naar het begin van gezondheidszorg-IT, maar ook naar het begin van leven in het algemeen. Want als je ziet wat IT al heeft bereikt in de gezondheidszorg en wat de toekomst de sector gaat brengen, heeft het verdacht veel overeenkomsten met de evolutie.

Niets geleidelijke vooruitgang

In 1859 ontwikkelde Charles Darwin de evolutietheorie zoals we die nu kennen. We hebben op school allemaal geleerd over het proces van geleidelijke vooruitgang en het ontstaan van nieuwe soorten door het proces van genetische mutaties en natuurlijke selectie. In beeld ziet dit er ongeveer zo uit:

Evolution IT

Maar er was één probleem. Zo is het helemaal niet gegaan.

Onderzoekers kwamen er uiteindelijk achter dat het grootste gedeelte van het evolutieproces bestaat uit een proces dat we nu 'punctuated equilibrium' ('onderbroken evenwicht') noemen.

…Punctuated equilibrium?

Gedurende langere perioden bleven soorten relatief onveranderd. Af en toe was er een kleine verandering hier en daar, maar verder bleef de situatie miljoenen jaren relatief hetzelfde. En dan, in kleine uitbarstingen van misschien 10.000 jaar lang, trad er een enorme explosie van verandering op. Hierdoor ontstonden er veel nieuwe soorten, mutaties en verbeteringen. Na zo'n uitbarsting bereikten we een nieuw evenwicht en bleven we weer een lange periode rond dat evenwicht hangen, wachtend op een nieuwe onderbreking of uitbarsting.

IT change

De evolutie van de sectoren

Hetzelfde zien we ook in de manier waarop sectoren functioneren. Een voorbeeld: een taxi in 1950 was min of meer hetzelfde als een taxi in 2010. Tot er opeens iets gebeurde: de taxi werd vervangen door een carpool-app. Als ik kijk naar de straten vol scooters en hier en daar een zelfrijdende auto, denk ik dat de 'rent-a-ride'-markt zich middenin een uitbarsting bevindt. Hoe dit afloopt en het nieuwe evenwicht eruit zal zien, weten we niet. In deze en veel andere gevallen, hebben we jaren van balans achter de rug. Af en toe een kleine verbetering, en dan in één keer tilt een grote verandering in de technologie of het bedrijfsmodel ons naar een ander niveau.

Uitbarsting in gezondheidszorg-IT

Hoe is dit van toepassing op IT in de gezondheidszorg? Ik wil graag beargumenteren dat we al eens een uitbarsting gehad hebben en dat we ons nu middenin de tweede bevinden. Toen ik mijn carrière begon, werkten we met factureringssystemen. Systemen met gestructureerde gegevens, ingevoerd op een numeriek toetsenbord, door een team van IT'ers. Dit was de eerste golf van succes in gezondheidszorg-IT: het administratieve werk van de gezondheidszorg werd gedigitaliseerd.

Daarna vond er een aantal technologische doorbraken plaats – het standaardiseren van SQL-databases, de opslag en het bekijken van tekst en afbeeldingen en – misschien wel de belangrijkste: de grafische gebruikersinterface. Hierdoor konden ook gebruikers die geen hardcore IT'ers waren, zoals artsen, verpleegkundigen en patiënten, software gebruiken die hen ondersteunde op het werk en in hun privéleven. Dit leidde tot de volgende decennia waarin we werkten aan de ontwikkeling van elektronische patiëntendossiers. Dit was het tweede evenwicht in het succes van gezondheidszorg-IT en zorgde voor de digitalisering van het klinische onderdeel van de gezondheidszorg.

De tweede uitbarsting: Cloud, wearables & UX

Maar net als de taxiwereld, bevindt gezondheidszorg-IT zich nu middenin een tweede uitbarsting. Kijk maar eens naar opkomende technologieën zoals Cloud, kunstmatige intelligentie, wearables, analyse van tekst en afbeeldingen, API's en het alomtegenwoordige UX. Daarmee beschikken we over alle ingrediënten voor de volgende enorme verandering.

Als je kijkt naar bovenstaande lijst zul je zien dat geen van die technologieën zijn volledige potentieel al heeft benut. Ze zijn allemaal nog een belofte, en belangrijker nog, ook als we beetje bij beetje ontdekken waarvoor ze kunnen dienen; ze blijven veelbelovend.

De (gelijktijdige) evolutie van InterSystems

De geschiedenis van InterSystems is eigenlijk een weerspiegeling van dit traject. Onze initiële databasetechnologie maakte de grote factureringssystemen van de originele IT-markt in de gezondheidszorg mogelijk. Een paar decennia geleden lanceerden we onze Caché-productlijn en openden we deuren voor nu grote namen op de markt van de elektronische zorgdossiers, zoals Epic, en voor ons eigen zorgdossier: TrakCare. Afgelopen jaar, helemaal in lijn met de huidige onderbreking, hebben we een nieuw platform gelanceerd, InterSystems IRIS for Health, om de mogelijkheden die de huidige onderbreking ons biedt (de cloud, kunstmatige intelligentie, API-interoperabiliteit, analytics) ook onze klanten aan te bieden.

Het spannende en leuke aan je middenin zo'n onderbreking bevinden, is dat je niet weet hoe het afloopt. Net als jij heb ik zo mijn eigen ideeën daarover en weet ik wat mijn favoriete technologische buzzwords zijn. Maar het is duidelijk, en dat blijkt ook wel uit de nieuwe technologieën van dit tijdperk, dat we steeds meer richting de patiënt gaan, steeds meer in de richting van hulp bieden aan en van nut zijn voor de arts en niet meer alleen een administratief hulpje zijn.
Lees meer

InterSystems IRIS for Health ⇒ Technologie

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Maak kennis met InterSystems FHIR Server, een essentieel onderdeel voor moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.
Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.
After the workshop’s string, we finally reached the Hack Healthcare 2023 event! We want to remind you that Hack Healthcare is not an ordinary hackathon. It is a dynamic blend of creativity and collaborations.