Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

TrakCare - inställningar och avdelningar

En effektiv resa mellan olika vårdmiljöer och avdelningar

En patients vårdresa är inte begränsad till en enda plats. Därför är TrakCare fokuserad på patienten - så att informationen flödar smidigt inom och mellan olika inställningar. Det är också därför TrakCare är användarfokuserat - för att tillgodose de unika behoven av vård i olika miljöer.

TrakCare för slutenvårdspatienter

 • Effektivisera resan för patienter på sjukhus. Slutför administrativa processer på ett enkelt sätt med data som är integrerad i hela vårdkedjan för affärs- och kliniska team.
 • Få insyn i alla patientförflyttningar - allt från planering före inskrivning till utskrivning, med varje överlämning och vårdövergång väl dokumenterad samt statusförändringar noterade.
 • Optimera fördelningen av sängresurser och effektivt samordna vården mellan olika tjänster, platser och vårdgivare.

TrakCare för öppenvårdspatienter

 • Öka patienttillfredsställelsen genom effektiv leverans av tjänster till ambulanta patienter i centraliserade eller decentraliserade klinikmiljöer.
 • Uppnå ett optimalt utnyttjande av vårdgivare, anläggning och utrustning med effektiv daglig planering och besökshantering för personliga möten och telemedicinska möten.
 • Balansera administrativ effektivitet och vårdkvalitet med TrakCares processautomatisering och strömlinjeformade arbetsflöden för konsultationer för alla vårdgivare.

TrakCare för nödsituationer

emergency room doctors rushing a patient through sliding doors

 • Eliminera flaskhalsar och optimera patientflödet från ankomst, till intagning av patienter i slutenvården, bokning av kirurgiska ingrepp och utskrivning.
 • Prioritera vården exakt enligt triage, väntetid, indikatorer för nästa besök och patientvarningar.
 • Få insikt i prestanda och förvaltning med inbyggda analytiska instrumentpaneler.
 • Identifiera riskpatienter, inklusive frekventa besökare, återfallspatienter, försenade testresultat och tidiga varningssignaler för försämring av tillståndet, med alarm som meddelar personalen så att de kan vidta åtgärder i tid.
 • Hantera massolyckor, ta hand om oidentifierbara patienter på ett säkert sätt och samordna tjänsterna med andra avdelningar på ett effektivt sätt.

TrakCare för hälsovård i samhället

 • Stöd tillhandahållandet av högkvalitativa och heltäckande hälsovårdstjänster till kunderna av multidisciplinära team och besökande sjuksköterskor i ett brett utbud av icke-akuta, samhällsbaserade vårdmiljöer
 • Fokus på främjande, upprätthållande och förbättring av hälsan för individer och grupper med tvärvetenskapliga gruppmöten och evenemang för klienter, familjer och personal
 • Optimera serviceleveransen och utnyttjandet av personal och fysiska resurser, med kraftfulla verktyg för schemaläggning och tidsbokning
 • Håll koll på varje kontakt som patienter, klienter eller allmänheten tar med din tjänst, oavsett om kontakten är personlig eller anonym

TrakCare för kritisk vård och hög akutnivå

 • Se till att patienter med allvarliga och livshotande tillstånd får den konstanta och nära övervakning de behöver, genom att ge medicinsk specialistpersonal tillgång till kvalitetsdata från uppkopplade enheter och interaktiva flödesscheman
 • Förbättra säkerheten och kontinuiteten i vården genom att sömlöst förse intensivvårdspersonalen med patientdata från akutmottagningen, operationssalen samt slutenvårdsavdelningarna och vice versa
 • Övervaka patientens tillstånd och vårdplaner och fokusera snabbt på den mest relevanta informationen med integrerad klinisk dokumentation, som enkelt kan filtreras efter klinisk specialitet
 • Hantera alla intagningar, patientbeställningar, mediciner, förflyttningar, överlämningar och utskrivningar på ett smidigt sätt

TrakCare för mödrar

Parents with newborn at hospital

 • Stödja förlossningsläkare och barnmorskor med allt de behöver för att på ett säkert sätt vägleda mammans och barnets resa - från att hjälpa blivande mödrar att planera och säkert navigera kring graviditeten till förlossning och vård efter födseln
 • Registrera alla aspekter av vården i en enda delbar journal, från att registrera graviditetshistoria och förlossningsplan som öppen patient till att dokumentera alla detaljer om förlossning och förlossning som patient och avlastning

TrakCare för onkologi

 • Effektivisera vården av cancerpatienter i olika stadier och vårdinrättningar.
 • Genomför komplexa behandlingsregimer och se enkelt hur patienten utvecklas med hjälp av kraftfull tumörindelning och interaktiva kliniska vägar som integrerar beställning, tidsbokning och spårning.
 • Förbättra tumörspårningens effektivitet med TrakCares multidisciplinära gruppmöten. Planera fallbelastningar i förväg, granska patientjournaler och agera omedelbart på styrelsens beslut med hjälp av omfattande integrerade verktyg för klinisk dokumentation, läkemedelshantering och planering.

TrakCare för operationssalar

 • Förbättra samordningen av resurser och hanteringen av operationssalar och vårdpersonal.
 • Säkerställer bättre samordning mellan avdelningar och operationssalar med kirurgisk information och uppdateringar av patientens framsteg, som omedelbart kan ses i patientens elektroniska journal.
 • Optimera utnyttjandet av kirurgiska resurser med flexibla schemaläggningsalternativ för att säkerställa att patienter, rum, personal och utrustning är tillgängliga för väntande och tidsbaserade bokningar.
 • Få tillgång till omfattande patientjournaler i realtid, inklusive beställningar, resultat, medicinering, kliniska anteckningar, historik och varningar, för att förbättra beslutsfattandet och leverans av snabb och kvalitativ vård.
 • Öka den operativa prestandan med hjälp av rapporterings- och business intelligence-verktyg för att identifiera flaskhalsar och möjligheter till förbättringar.

TrakCare för bårhus

 • Inta, förflytta och lämna ut avlidna patienter till och från bårhuset
 • Hantera bårhusets beläggning och spåra förflyttningar av avlidna till alla platser, inklusive visning, sorge- och obduktionsrum
 • Uppföljning av status för alla beställda förfaranden för vård efter döden och återlämnande/borttagande av laboratorieprover
 • Säkerställa korrekt dokumentation och spårning av den avlidnes tillhörigheter
 • Producera dödsattester och annan dokumentation med data från TrakCares delade elektroniska patientjournal, som automatiskt fyller i brevmallar, formulär och rapporter

TrakCare för laboratorier

laboratory technician preparing samples for testing

 • Förbättra leveransen och effektiviteten av laboratorietjänster för att möta kraven på hantering av kroniska sjukdomar, bioövervakning och mer proaktiva metoder för behandling och förebyggande åtgärder
 • Effektivisera slutförandet av dagliga uppgifter för preanalytiska, analytiska och postanalytiska faser av bearbetningen i centraliserade eller decentraliserade laboratorier
 • Skräddarsy rapportering och integrering av resultat i patienternas elektroniska journaler för remitterande kliniker
 • Förbättra förmågan att strategiskt analysera resultat och genomföra meningsfulla planer för att förbättra den operativa effektiviteten

Läs mer om TrakCare Lab Enterprise

TrakCare för apotek

pharmacist filling a prescription

Apotekare och apotekstekniker spelar en ovärderlig roll när det gäller att hjälpa hälso- och sjukvårdsorganisationer att minska antalet negativa biverkningar och säkerställa optimal användning av läkemedel. TrakCare ger dem de verktyg och den information de behöver för att underlätta arbetet.

 • Sluten läkemedelshantering för att säkerställa att preparering och utdelning av ordinerade läkemedel sker på ett korrekt och effektivt sätt
 • Kliniska apotekstjänster till medicinska team, inklusive läkemedelsgenomgång för säkerhet och effektivitet samt formulärhantering
 • Hantering av upphandling och distribution av läkemedel och kontroll av lager med fullständig spårbarhet från inköpsorder till konsumtion, bortskaffande eller återlämnande av varor

TrakCare för medicinsk avbildning

TrakCare ger nödvändig kontext för avbildningsförfaranden genom att ge ovärderlig och säker tillgång till patientens delade hälsodokumentation för att stödja beslutsfattandet och eliminera onödiga förfaranden. Bildbehandlingspersonalen kan dokumentera vård och föra in anteckningar direkt i patientens journal, och med TrakCares integrerade intäktscykel, hantering av medicinska journaler och analyser kan du även sluta kretsloppet för backoffice och klinisk verksamhet.

Med TrakCare kan bildbehandlingsavdelningar effektivisera arbetsflöden, från bildförfrågningar till tidsbokning, genomförande av den nödvändiga undersökningen och distribution av rapporter.

Additional Product Information

EHR Built for a Changing Healthcare World
InterSystems TrakCare® connects care teams across the healthcare ecosystem, making it easy to share information across facilities and organisations, improving safety, compliance, and patient satisfaction. Much more than just an Electronic Health Record (EHR) system, the fully integrated solution includes a comprehensive set of unified clinical, administrative, revenue cycle management, and departmental products.
Accelerate Revenue and Boost Staff Productivity
Optimise financial performance and transform business services with the industry’s only end-to-end revenue cycle management solution.
North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust, which employs over 5,600 staff and has a 570-bed capacity, was the first English NHS trust to deploy the InterSystems’ TrakCare electronic patient record, in 2015. Since then, the trust has been using TrakCare to help it achieve its digital health ambitions.
Northern Territory
The Northern Territory Government in Australia has selected InterSystems TrakCare to unify health and care information across the vast expanse of land and a very dispersed population.
CAMBRIDGE, Mass. and ETON, United Kingdom, October 6, 2020 — InterSystems, a creative data technology provider dedicated to helping customers solve the most critical scalability, interoperability, and speed problems, today announced that UK customers of its InterSystems TrakCare® unified healthcare information system can offer their patients Health Records on iPhone. The feature brings together hospitals, clinics, and the existing Apple Health app to make it easy for patients to see their available medical data from multiple providers whenever they choose.
Bumrungrad International Hospital
Bumrungrad International Hospital in Thailand is recognized as one of the world’s leading and most technologically advanced hospitals. Hear about its digital transformation journey, which is enabling it to innovate faster, deliver better outcomes, and enhance the patient experience.
CAMBRIDGE, Mass., July 29, 2020 – Throughout the COVID-19 pandemic, InterSystems, a creative data technology provider dedicated to helping customers solve the most critical scalability, interoperability, and speed problems, has been both implementing and enhancing its InterSystems TrakCare® unified healthcare information system to help its customers in the fight against the global pandemic. Responding quickly to customer needs InterSystems has brought new systems, equipment – and even hospitals – online.
RIYADH, Saudi Arabia (15 March 2020) – King Khaled Eye Specialist Hospital (KKESH) has announced that it has renewed its Stage 7 on the Healthcare Information and Management Systems Society’s (HIMSS) Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM).