Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

Med rätt plattform kan IT-avdelningen hantera högre krav i Örebro

doctor holding a stethoscope

KUND: Region Örebro

UTMANING: Inom vården finns det en uppsjö av system, applikationer och databaser som inte fungerar tillsammans på ett smidigt sätt. Detta skapar flaskhalsar inom systemen som ger ett försämrat informationsflöde och i värsta fall försämrar kvalitet och effektivitet inom vården. Det har gett upphov till lösningsområden som går under benämningar som integration och interoperabilitet

LÖSNING: Region Örebro använder InterSystems HealthShare Health Connect för att få ihop alla system i vården. Något som gett goda resultat för datasamordningen i regionen. Nu har samordningen blivit effektivare och svarstiderna betydligt lägre.

Att få system att samverka är svårt i normala fall. I extrema situationer ökar kraven än mer. I Region Örebro har man lyckats hantera all information som måste distribueras under pandemin med hjälp av en plattform för interoperabilitet. De vanliga kanalerna för att distribuera information räcker.

Oberoende av om det kallas för IT eller digitalisering, så råder det inga tvivel om att sådana lösningar ökar effektiviteten för de flesta, om inte alla, företag och organisationer. De skulle helt enkelt inte fungera utan moderna tekniklösningar.

I Region Örebros län har det här märkts tydligt under pandemin. Där jobbar förvaltningsledaren Peter Fredriksson tillsammans med fem utvecklare för högtryck för att få alla olika IT-lösningar att fungera tillsammans. Kanske något förvånande har allt flutit på för deras del, under senare tid.

– Vi har kunnat använda våra vanliga kanaler för information om provtagning och vaccination, och för allmän covidinformation. Det har inte varit så mycket jobb med det för vår del, berättar Peter Fredriksson.

Men det är inte alltid det fungerar smidigt. I många verksamheter finns det en uppsjö av system, applikationer och databaser som inte fungerar tillsammans på ett smidigt sätt. Det har gett upphov till lösningsområden som går under benämningar som integration och interoperabilitet. På ren svenska betyder det att få grejerna att funka tillsammans.

Det här är inte minst tydligt inom sjukvården, så även i Region Örebro. Det handlar om en spretig samling av journalsystem, labbsystem, röntgensystem, ekonomisystem, med mera. Det är så det ser ut inom sjukvården, och på många andra ställen också, fast det är andra system det handlar om då.

För Region Örebros del kan man lägga på datautbyte med organisationer som SKR, Folkhälsomyndigheten och Inera (till exempel data för 1177.se Vårdguiden). Och, kanske framför allt, information till medborgarna. När någon i Örebro har ett besök inbokat plingar det till i mobilen, med ett SMS med information om besöket. – Ett exempel är att information i journalsystemet ligger till grund för en kommande röntgenundersökning. Då behöver både patienten och de som ska utföra undersökningen få tillgång till rätt information. Det kräver omvandling av data, vilket sköts av de lösningar som vi arbetar med, förklarar Peter Fredriksson.

Spindeln i nätet

En plattform för interoperabilitet blir den lösning som får ihop användningen av alla olika system i vården. I Örebros fall handlar det om InterSystems HealthShare Health Connect. Man har använt äldre lösningar från InterSystems sedan 2012 och har nu kommit en bra bit på vägen med en migrering till Health Connect. Detta är ett generationsskifte i InterSystems lösning för att ge tillgång till ny funktionalitet, såsom HL7 FHIR.

InterSystems vann upphandlingen 2011–2012. Processen omfattade besök hos andra regioner och kommuner, egen utvärdering och själva upphandlingen. Prestanda är och var viktig, och är ett av de kriterierna till varför det blev InterSystems som vann.

– Svarstiderna är låga, InterSystems har fruktansvärt snabba databaslösningar, säger Peter Fredriksson och skiner upp.

Enkel användning och bra vyer för översikt av vad som händer i plattformen är andra positiva faktorer. Men allra mest trycker Peter Fredriksson på mycket bra support från InterSystems. Till en början köpte man in både utveckling och support från en tredje part, men nu sköter man utveckling själva i Örebro och får support direkt från InterSystems

– InterSystems är jättesnabba med att agera på supportärenden, och om det skulle inträffa en katastrof sätter de någon på ett plan från Tyskland som kommer hit.

Det finns förstås nackdelar också, det är ofrånkomligt för komplexa IT-lösningar. En sådan är att det nya användargränssnittet i Health Connect innebär en omställning för utvecklarna i Örebro. Men Peter Fredriksson tror att utvecklarnas nyfikenhet på att lära sig nya saker ska ta överhanden.

Nyfiken på framtiden

Vad gäller nya avancerade tekniklösningar är Peter Fredriksson mycket nyfiken. Det gäller sådana lösningar som AI och maskininlärning.

– Det är jätteintressant, jag är gärna med i sådana projekt. Det skulle till exempel kunna underlätta hanteringen av alla larm om fel som uppstår i en lösning för interoperabilitet.

Problemet är att verksamhetsfolket inte har energi över för nysatsningar just nu. Förutom hanteringen av pandemin så är de bland annat upptagna med ett byte av journalsystem.

– Det krävs eldsjälar, till exempel läkare ute i verksamheten, som driver satsningar på nya tekniklösningar, förklarar Peter Fredriksson.

Andra Framgångshistorier Som Du Kanske Gillar

Att kunna dela data är ett måste för modern sjukvård, vilket ställer stora krav på integrationslösningar. I Västmanland har man arbetat ambitiöst med en enhetlig plattform från InterSystems för att hantera sina informationsflöden. Det ger lösningar som ständigt vidareutvecklas för att möta nya behov. Integration mellan olika IT-system är alltid krånglig, inte minst vad gäller dataöverföring. Det blir väldigt tydligt inom sjukvården och därför inom Sveriges regioner. Regionerna har dessutom ansvar för till exempel tandvård och kollektivtrafik, förutom ekonomi, logistik och andra generella funktioner. Det blir väldigt många it-lösningar som behöver utbyta data.
A private hospital group in the Middle East is bringing the hospital to patients at home. The care team uses in-home devices to monitor patients and a phone app to deliver device and patient-generated data to its EMR. The physicians and nurses making virtual house calls have all the information they need, using familiar software, for optimal, personalized care.
The partnership between InterSystems and eConsult, the leading mobile consultation platform in the UK’s National Health Service (NHS), is improving the delivery and efficiency of primary, emergency, and outpatient care.
eConsult is improving the delivery and efficiency of primary, emergency, and outpatient care at the UK NHS with InterSystems IRIS for Health.
Belgium Public Social Welfare Services
A Digital Healthcare Transformation with InterSystems IRIS for Health in Belgium
I Danmark har alla viktiga aktörer jobbat tillsammans med att skapa en gemensam lösning för att hantera labbsvar. Denna har visat sig vara guld värd under pandemin, med bättre möjligheter att begränsa smittspridning och bättre underlag för att fatta svåra beslut. Grunden till allt är en gemensam datamodell och en teknisk plattform som används av alla inblandade.
New York City's health agency enlisted Healthix, a longtime InterSystems HealthShare® partner, to collaborate on several other projects designed to keep school children healthy.
Healthcare organizations are moving quickly to satisfy new interoperability rules from CMS and ONC. For some, the regulatory requirements serve as a springboard to exceed expectations, creating data-driven experiences for members.
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
Den medicinska chefen på ett stort sjukhus vid västkusten i USA bad om fullständig insyn i vilka personer som befinner sig på sjukhuset vid varje given tidpunkt. Med tanke på det arbete som hälsoplanen redan utförde med InterSystems och utbyte av hälsoinformation svarade chefen för företagsdata och analys med självförtroende: "Ja, det kan vi göra." "Kan ni göra det på sex månader?" frågade CMO. Svaret? Ja