Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

3M 360 Encompass System

Breakthrough Application Addresses Complex Reimbursement Challenges

3MInterSystems 780x355.jpg

 

CUSTOMER: 3M Health Information Systems

CHALLENGE: Integrate multiple coding, clinical documentation improvement, and performance monitoring processes on a single platform.

OUTCOME: New system using InterSystems integration engine results in substantial productivity improvements for inpatient and outpatient coding.

There’s nothing complex about healthcare, right? It’s just you and your doctor. But behind that very simple and human encounter lies a beast of complexity. Every aspect of the encounter has to be documented. And it has to be coded – each diagnosis and procedure has a corresponding number – for reimbursement and other purposes.

With the use of a much more detailed coding standard (ICD-10), 3M Health Information Systems took aim at the complexity by integrating multiple coding, clinical documentation improvement, and performance monitoring processes on a single platform using InterSystems technology.

The resulting product, 3M™ 360 Encompass™ System, increases process automation, simplifies the use of ICD-10, and reduces the inefficiencies of multiple coding and documentation processes and the added costs of unconnected systems.

“The 3M 360 Encompass System enables substantial productivity improvements for both inpatient and outpatient coding – the result of deep integration, advanced natural language processing technology, and greater workflow efficiency,” says Michael Bee, Business Director for 3M 360 Encompass.

Michael Bee
Business Director for 3M 360 Encompass, 3M

Andra Framgångshistorier Som Du Kanske Gillar

Information exchange between VNF and its partners and stakeholders is now supported by a InterSystems IRIS - a single platform, which simplifies database maintenance, security, and reliability.
The Rhodes Group HCV algorithm and communications using InterSystems HealthShare helps New Mexico managed care organizations avoid millions of dollars in penalties for missing HCV treatment targets
Att kunna dela data är ett måste för modern sjukvård, vilket ställer stora krav på integrationslösningar. I Västmanland har man arbetat ambitiöst med en enhetlig plattform från InterSystems för att hantera sina informationsflöden. Det ger lösningar som ständigt vidareutvecklas för att möta nya behov. Integration mellan olika IT-system är alltid krånglig, inte minst vad gäller dataöverföring. Det blir väldigt tydligt inom sjukvården och därför inom Sveriges regioner. Regionerna har dessutom ansvar för till exempel tandvård och kollektivtrafik, förutom ekonomi, logistik och andra generella funktioner. Det blir väldigt många it-lösningar som behöver utbyta data.
A private hospital group in the Middle East is bringing the hospital to patients at home. The care team uses in-home devices to monitor patients and a phone app to deliver device and patient-generated data to its EMR. The physicians and nurses making virtual house calls have all the information they need, using familiar software, for optimal, personalized care.
The partnership between InterSystems and eConsult, the leading mobile consultation platform in the UK’s National Health Service (NHS), is improving the delivery and efficiency of primary, emergency, and outpatient care.
eConsult is improving the delivery and efficiency of primary, emergency, and outpatient care at the UK NHS with InterSystems IRIS for Health.
Belgium Public Social Welfare Services
A Digital Healthcare Transformation with InterSystems IRIS for Health in Belgium
Att få system att samverka är svårt i normala fall. I extrema situationer ökar kraven än mer. I Region Örebro har man lyckats hantera all information som måste distribueras under pandemin med hjälp av en plattform för interoperabilitet. De vanliga kanalerna för att distribuera information räcker.
I Danmark har alla viktiga aktörer jobbat tillsammans med att skapa en gemensam lösning för att hantera labbsvar. Denna har visat sig vara guld värd under pandemin, med bättre möjligheter att begränsa smittspridning och bättre underlag för att fatta svåra beslut. Grunden till allt är en gemensam datamodell och en teknisk plattform som används av alla inblandade.
New York City's health agency enlisted Healthix, a longtime InterSystems HealthShare® partner, to collaborate on several other projects designed to keep school children healthy.