Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Stroomlijn HL7 FHIR initiatieven met InterSystems

HL7 FHIR

Doctors looking at an ipad

Versnel resultaten met oplossingen van enterpriseklasse en diepgaande expertis

HL7® FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources) is een moderne, wereldwijde standaard voor het elektronisch uitwisselen van zorginformatie. Ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen, betalers, onderzoekers, uitwisselingen van gezondheidsinformatie, fabrikanten van medische apparatuur en MedTech-bedrijven kijken naar FHIR om het inzicht in gegevens te vergroten, informatiestromen te stroomlijnen en behandelingen en patiëntresultaten te verbeteren. Maar FHIR implementatienuances, zorgen over gegevensprivacy en serverbetrouwbaarheid kunnen de ontwikkeling en integratie van FHIR belemmeren en FHIR initiatieven vertragen.

FHIR is ontworpen om modulair en uitbreidbaar te zijn. FHIR biedt een flexibel datamodel waarmee organisaties hun eigen bronnen en uitbreidingen kunnen definiëren om aan hun specifieke eisen te voldoen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat FHIR zich kan aanpassen aan veranderende behoeften in de gezondheidszorg en verschillende use cases kan ondersteunen. Maar het leidt ook tot interoperabiliteitsuitdagingen. Implementatieverschillen (verschillende terminologieën, vocabulaires, gegevensstructuren, enz.) tussen verschillende systemen en organisaties kunnen de ontwikkeling en integratie van toepassingen bemoeilijken en leiden tot compatibiliteitsproblemen en integratie-uitdagingen.

In deze whitepaper wordt uitgelegd hoe InterSystems u kan helpen bij het overwinnen van veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van FHIR-implementatie en interoperabiliteit, het stroomlijnen van FHIR-projecten en het versnellen van bedrijfsresultaten.

Waarom InterSystems voor FHIR?

Het operationaliseren van de FHIR standaard en het ontwikkelen van FHIR applicaties is geen eenvoudige zaak. Het vereist de juiste technologie en de juiste vaardigheden. InterSystems heeft de producten, praktijkkennis en bewezen staat van dienst om u te helpen slagen. Onze FHIR-oplossingen voor bedrijven bieden uitgebreide functionaliteit, hoge prestaties, schaalbaarheid en betrouwbaarheid, en de sterke beveiliging die uw toepassingen vereisen. En onze FHIR-experts kunnen u helpen de meest complexe interoperabiliteitsproblemen en ontwikkelingsuitdagingen op te lossen. Een door InterSystems aangewezen sales engineer met een gedetailleerd begrip van de FHIR-standaard en uitgebreide FHIR-ervaring staat u bij elke stap terzijde en geeft deskundig advies tijdens het hele traject, van de eerste kennismaking tot het proof-of-concept en de volledige implementatie. Daarnaast kunnen onze ervaren implementatiepartners u helpen de FHIR-integratie verder te stroomlijnen en implementaties te versnellen.

Vanaf het begin een leider in FHIR
InterSystems is volledig toegewijd aan FHIR, heeft geholpen bij de ontwikkeling van de standaard en heeft praktische, hands-on ervaring met echte FHIR-implementaties. Onze mensen zijn actief betrokken geweest bij FHIR Accelerator-projecten als bestuurders, werkgroepvoorzitters, individuele medewerkers en projectleiders. Het bedrijf heeft deelgenomen aan FHIR Connectathons sinds de eerste release van de FHIR standaard, en dat blijven we doen. InterSystems is al meer dan 20 jaar een HL7 Benefactor Member.

Portrait of smiling nurse at a nurses' station in hospital

Doorbreek FHIR interoperabiliteitsbarrières met InterSystems

Ongelijksoortige gegevensstructuren transformeren en in kaart brengen
FHIR biedt een standaard raamwerk voor toegang tot en uitwisseling van gegevens uit de gezondheidszorg, maar subtiliteiten in de implementatie kunnen leiden tot compatibiliteitsproblemen. FHIR-gegevensmodellen, -terminologieën en -formaten kunnen per organisatie verschillen. Het in kaart brengen van deze gevarieerde datastructuren naar FHIR middelen en profielen kan een arbeidsintensieve, tijdrovende aangelegenheid zijn die zorgvuldige analyse en complexe datatransformaties vereist. InterSystems heeft uitgebreide ervaring met het in kaart brengen van verschillende datastandaarden voor de gezondheidszorg, waaronder FHIR. Onze experts en bewezen datatransformatie oplossingen kunnen u helpen tijd en middelen te besparen en datatransformatie inspanningen te vereenvoudigen.

Uitdagingen voor systeemintegratie overwinnen
FHIR is bedoeld om de interoperabiliteit tussen verschillende gezondheidszorgsystemen en -toepassingen te vergemakkelijken. Het kan echter ingewikkeld zijn om FHIR te integreren met bestaande systemen (oplossingen voor elektronische patiëntendossiers (EHR), uitwisseling van medische informatie (HIE), oplossingen van betalers, ondersteunende systemen voor klinische besluitvorming, enz. Het bereiken van naadloze gegevensuitwisseling en interoperabiliteit vereist uitgebreide inspanningen op het gebied van systeemintegratie, waaronder het vaststellen van gegevensinterfaces, het definiëren van communicatieprotocollen en het aanpakken van uitdagingen op het gebied van gegevensconsistentie en -integriteit.

InterSystems is al meer dan 40 jaar toonaangevend op het gebied van interoperabiliteit en heeft een lange geschiedenis in het koppelen van verschillende technologieën in de gezondheidszorg. Wij hebben de juiste mensen, producten en ervaring om u te helpen interoperabiliteitsproblemen efficiënt op te lossen en applicatie- en systeemintegratietaken te versnellen.

Beveilig gegevens, voldoe aan de regelgeving voor gegevensprivacy en beperk risico's

Gegevens uit de gezondheidszorg zijn gevoelig en onderworpen aan strenge privacyregels, zoals HIPAA in de VS en GDPR in de EU. Datalekken kunnen de reputatie van uw organisatie schaden en leiden tot kostbare boetes en juridische schikkingen.

Met de FHIR-oplossingen van InterSystems kunt u voldoen aan strenge eisen voor gegevensbeveiliging. We versleutelen data-at-rest en data-in-transit om dataprivacy te beschermen, we ondersteunen sterke autorisatieprotocollen zoals OAUTH 2.0 om de toegang tot FHIR-applicaties en -systemen streng te controleren, en we bieden gedetailleerde audit trails voor compliance en forensisch onderzoek.

InterSystems FHIR-oplossingen

InterSystems IRIS for Health™ is een uitgebreid ontwikkelingsplatform voor digitale gezondheidszorg dat alle bouwstenen biedt die nodig zijn om met FHIR-gegevens te werken en FHIR-toepassingen te ontwikkelen. De oplossing omvat een FHIR-server op bedrijfsniveau, een FHIR SQL Builder en een Bulk FHIR import/export mogelijkheid.

InterSystems biedt ook een FHIR Transformation Service die eenvoudig integreert met IRIS for Health, InterSystems HealthShare® Health Connect, de hoogwaardige Healthcare Integration Engine van InterSystems of elke andere toepassing of beheerde service die gebruikmaakt van RESTful API's.

InterSystems FHIR Server
IRIS for Health bevat een volledig functionele backend server voor het verzamelen en ophalen van FHIR-gegevens. Hiermee kunt u robuuste opslag- en beheermogelijkheden voor FHIR-gegevens toevoegen aan elke gezondheidszorgtoepassing. De uitbreidbare InterSystems FHIR server bevat een massaal schaalbare FHIR resource opslagplaats die alle FHIR resource types ondersteunt.

U kunt de InterSystems FHIR-server als façade implementeren voor efficiënte integratie met legacygegevens. Met een façade-benadering blijven legacygegevens in de oorspronkelijke bron, in het oorspronkelijke formaat. De InterSystems FHIR-server vertaalt en transformeert de gegevens automatisch naar FHIR-formaat in real-time als reactie op query's. Het façademodel biedt on-demand toegang tot legacy data, zonder data te dupliceren of te verplaatsen, waardoor prestatieverlies en opslagoverhead worden voorkomen.

U kunt de InterSystems FHIR Server op locatie implementeren, in een publieke cloud of als een cloudgebaseerde service die door InterSystems wordt beheerd. InterSystems biedt de FHIR Server ook aan als SaaS-oplossing voor ultieme operationele eenvoud. Met de SaaS-versie kunt u zorggegevens opslaan in een cloud-gebaseerde gegevensopslagplaats als FHIR-resources en toegang krijgen tot de gegevens vanuit elke applicatie via een RESTful API.

InterSystems FHIR Solution Portfolio
Gamme de solutions InterSystems FHIR

FHIR SQL Builder
Met FHIR SQL Builder kunnen gegevensanalisten en business intelligence-ontwikkelaars met FHIR-gegevens werken met bekende tools zoals ANSI SQL, Power BI of Tableau, zodat ze geen nieuwe query-syntax hoeven te leren.

FHIR-gegevens zijn gecodeerd in een complexe gerichte grafiek en kunnen niet worden opgevraagd met de standaard SQL-syntaxis die veel wordt gebruikt door gegevensanalisten. Met FHIR SQL Builder kunt u aangepaste SQL-schema's maken op basis van gegevens in een InterSystems IRIS for Health FHIR-repository zonder gegevens naar een aparte SQL-repository te verplaatsen. Met de veilige projectie van SQL Builder kunnen gebruikers gegevens in realtime opvragen en vreemde tabellen bijwerken en integreren in het model. Het voorkomt duplicatie van gegevens en een toename van opslag en kosten.

U kunt FHIR SQL Builder on-premises, in een publieke cloud of als een door InterSystems beheerde cloudgebaseerde service implementeren.

FHIR Representation of a Patient Record
Représentation FHIR d'un dossier patient

Bulk FHIR
Met Bulk FHIR kunt u efficiënt grote FHIR-datasets importeren of exporteren voor onderzoek, analyse, populatiegezondheidsbeheer, gegevensmigratie of andere use cases. Met Bulk FHIR kunt u grote hoeveelheden FHIR-bronnen in een enkel verzoek ophalen voor meer efficiëntie en prestaties. Bulk FHIR is een integraal onderdeel van InterSystems IRIS for Health en maakt het eenvoudig om grote hoeveelheden gegevens over verschillende gezondheidszorgsystemen en -locaties te beheren.

FHIR Transformation Service
Met de InterSystems FHIR Transformation Service kunt u oudere gegevensformaten voor de gezondheidszorg, zoals HL7 v2 of CDA, converteren naar FHIR voor een soepele integratie. Met de service kunt u eenvoudig werken met gegevens uit verschillende bronnen en van verschillende standaarden voor gegevensuitwisseling. U kunt de oplossing implementeren in een publieke cloud of als een cloudgebaseerde service die wordt beheerd door InterSystems.

InterSystems FHIR-oplossingen in actie bij de Britse National Health Service
eConsult, de ontwikkelaar van het toonaangevende digitale triagesysteem in het Verenigd Koninkrijk, maakt gebruik van InterSystems IRIS for Health om triagegegevens bruikbaar te maken voor de Britse National Health Service (NHS). eConsult gebruikt de FHIR-mogelijkheden van InterSystems IRIS for Health om patiënten te valideren met het NHS Spine-systeem en om veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen 23.000 IT-systemen voor de gezondheidszorg bij 20.500 aanbieders.

De eConsult-oplossing optimaliseert hoe patiënten worden doorverwezen naar zorginstellingen, waarbij middelen van zorgverleners worden toegewezen op manieren die kosteneffectiever zijn en de beste resultaten opleveren. De oplossing helpt de NHS om de ervaringen van artsen en patiënten te verbeteren, wachttijden te verkorten en kosten te besparen. De NHS schat dat het digitale triagesysteem eConsult helpt om meer dan £1,0 miljard per jaar te besparen.

"Hun (InterSystems) uitgebreide expertise betekent dat we gegevens kunnen verplaatsen tussen of binnen geïntegreerde zorgsystemen en trusts (ziekenhuizen) om beslissingen over commissies te onderbouwen en, op hun beurt, de patiënt- en klinische resultaten te verbeteren."


Mark Harmon MD
Hoofd strategie en merkenbeleid
eConsult

Conclusie

Het implementeren en operationeel maken van een FHIR-oplossing kan ontmoedigend zijn. InterSystems is toonaangevend op het gebied van datatechnologie voor de gezondheidszorg en op standaarden gebaseerde interoperabiliteit, en heeft de producten, mensen en partners om u te helpen slagen. Lees meer over hoe InterSystems uw organisatie kan helpen FHIR-initiatieven te versnellen en bedrijfsresultaten te verbeteren.

Volgende stappen
Wilt u experimenteren met FHIR? InterSystems heeft een volledig functioneel, gecontaineriseerd online lab ontwikkeld op het InterSystems IRIS for Health platform waar u kunt experimenteren met FHIR. Bekijk onze FHIR Integratie QuickStart om aan de slag te gaan. Of download de gratis Community Edition van InterSystems IRIS for Health om het product te testen en vandaag nog te beginnen met het ontwikkelen van FHIR-oplossingen.

Andere Bronnen Die Je Misschien Leuk Vindt