Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Samenwerken in de logistieke keten: waarom zou je? [1/3]

Samenwerken in de logistieke keten: waarom zou je? [1/3]

Zou jij samenwerken met je concurrent? Uit een enquête eerder dit jaar blijkt dat slechts drie procent van de ondervraagde logistieke dienstverleners denkt dat samenwerkende partijen hun vervoersdata niet met hen zouden delen. Uit diezelfde enquête blijkt dat de meeste ondervraagden denken dat hun beladingsgraad met tien procent stijgt als ze toegang hadden tot alle data in de logistieke keten. Waarom laat de logistieke sector (vooralsnog) zo’n kans liggen? De komende drie blogs vertellen we je alles over samenwerking in de logistieke keten. In dit blog: waarom is samenwerken nou precies zo belangrijk?

 

Voorbij de landsgrenzen

Wie NU.nl vluchtig in de gaten houdt, zou haast vergeten dat landsgrenzen vervagen door globalisering. Denk aan de Brexit, internationale handelsblokkades, economische sancties tegen schurkenregimes en Trump’s America First. Wie dieper in de materie duikt, merkt dat dergelijk nieuws enkel een reactie op de globalisering is, in plaats van een tegengestelde trend.

We zien bijvoorbeeld dat in het kielzog van de e-commerce steeds meer buitenlandse concurrentie opdoemt. Zo kwam in ons vorige blog het Amazon-effect al even aan bod. Daartegenover staat dat in Nederland op de lange termijn de rek uit de binnenlandse markt lijkt met een stagnerende bevolkingsgroei en toenemende vergrijzing. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schat dat een kwart van alle Nederlanders over negen jaar boven de 65 is. Ondanks deze cijfers groeit de wereldbevolking de komende 30 jaar nog eens met 2 miljard. Wie wil opereren in groeimarkten, kijkt dus voorbij de landsgrenzen.

 

Een hoge, groene standaard

De 24-uursmaatschappij, luchtvervuiling, steeds grotere zee- en luchthavens: het zijn enkele voorbeelden van ontwikkelingen waar ethiek een belangrijke rol speelt. De recente stikstofcrisis legt nog eens de vinger op de zere plek en lijkt een serieuze bedreiging voor economische groei. Duurzame logistiek vraagt om een hogere beladingsgraad (minder vrachtauto’s) en minder fossiele brandstoffen. De retourlogistiek gaat idealiter verantwoord om met materialen, producten en verpakkingen.

Tegelijkertijd vragen klanten en eindgebruikers steeds meer van de logistieke keten, die dan ook complexer wordt. Logistieke bedrijven moeten snel leveren, tegen lage kosten en met de beste service.

Als je alle bovenstaande ontwikkelingen bij elkaar optelt, kunnen Logistics Service Providers bijna niet anders dan de handen in elkaar slaan. Ze hebben simpelweg de capaciteit en expertise niet om de hele supply chain te bestrijken tegen concurrerende prijzen.

 

Samenwerking: een no-brainer en toch lastig

Wanneer je in de logistieke keten samenwerkt met meerdere partijen, kun je je concentreren op de dingen die jouw bedrijf goed kan. Dat leidt onder andere tot lagere kosten, betere service en een hogere klanttevredenheid. En doordat je informatie deelt met andere partijen in de keten, is je planning effectiever en heeft je voorraad een grotere omloopsnelheid, met minder risico’s van dien.

Tegelijkertijd komt ook samenwerking met uitdagingen. Zo is het vaak lastig om de precieze kostenbesparing te berekenen, wat bedrijven huiverig maakt om de stap te zetten. Daarbij kan logistieke verbetering soms spaak lopen op commerciële en strategische doelstellingen. Als je wel weet wat de kosten zijn, is het vaak nog een hele opgave om die om te zetten in prijsverlagingen en een eerlijke verdeling van de opbrengst onder de samenwerkende partijen.

Digitalisering is onmisbaar om bovenstaande hordes te nemen. Binnen de bedrijfsmuren moeten softwaresystemen voor planning, productie, service en distributie aan elkaar worden gekoppeld. Maar ook de softwaresystemen van de ketenpartners moeten in staat zijn om data uit te wisselen. Deze communicatie tussen systemen noemen we interoperabiliteit.

 

Alliantievorming

We zien in de logistieke ketens steeds meer samenwerking in clusters, ook in Nederland. Bedrijven concurreren minder één op één en meer als collectief met een andere cluster. In een zeer competitieve sector als de luchtvaart zien we zelfs dat allianties de enige concurrentievorm zijn. Zo opereren KLM en Airfrance met maar liefst zeventien andere luchtvaarmaatschappijen in de SkyTeam-alliantie. Dit samenwerkingsverband concurreert nauwelijks met elkaar, maar vooral wereldwijd met de twee andere grote allianties: OneWorld en Star Alliance.

Het is natuurlijk de vraag of de alliantievorming in de logistiek ook zo extreem wordt. Desalniettemin staan beide sectoren voor gelijksoortige uitdagingen. Denk aan stijgende brandstofprijzen, hoge klantverwachtingen, duurzaamheid, e-commerce en veranderingen op gebied van IT. Een gedegen samenwerking kan daarbij de sleutel tot succes zijn. In de resterende twee blogs zoeken we dit verder voor je uit. Wil je alvast weten hoe IT je beter laat samenwerken? Download dan onderstaand ebook.
 
Word een Logistics Service Provider van de toekomst

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Maak kennis met InterSystems FHIR Server, een essentieel onderdeel voor moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.
Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.
After the workshop’s string, we finally reached the Hack Healthcare 2023 event! We want to remind you that Hack Healthcare is not an ordinary hackathon. It is a dynamic blend of creativity and collaborations.