Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

MedMij en PGO: de twee belangrijkste zorgtermen voor 2020

MedMij en PGO: de twee belangrijkste zorgtermen voor 2020

Het jaar 2020 is nog maar net begonnen en nu al worden er in de zorgsector grote stappen gezet in de uitrol van verschillende mooie innovaties. Twee daarvan zijn MedMij en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Wat houden deze ontwikkelingen precies in, wat hebben ze met elkaar te maken en hoe kunnen zorgorganisaties ermee aan de slag? In dit artikel nemen we je mee in de werking van beide initiatieven en vertellen we waarom ze zo belangrijk zijn voor goede, efficiënte zorg.

Wat is MedMij?

MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgorganisaties en patiënten. De uitwisseling gebeurt via een persoonlijke gezondheidsomgeving: een PGO. Hiermee slaan patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek op en wisselen ze deze van daar uit met zorgverleners. Zo krijgen patiënten een beter beeld van hun gezondheid en behandeling. Op hun beurt krijgen zorgverleners een completer beeld van de patiënt, waardoor patiënt en zorgverlener samen tot de best passende zorg kunnen komen.

Hoe werkt dat precies?

Een zorgverlener met een MedMij-label verstuurt de gezondheidsgegevens naar de patiënt die een persoonlijke gezondheidsomgeving met een MedMij-label heeft. De patiënt voegt hieraan zijn gezondheidsgegevens toe, zoals thuismetingen en gegevens van gezondheidsapps. De zorgverlener met het MedMij-label heeft vervolgens toegang tot deze gezondheidsgegevens in de PGO van de patiënt (als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven aan die zorgverlener).

In zo’n PGO, vaak een website of app, slaat de patiënt alle informatie op over zijn of haar gezondheid. Denk aan meetgegevens van gezondheidsapps (zoals bloeddruk, gewicht, hartslag, glucosespiegel), gebruikte medicijnen, labuitslagen, e-mails en brieven van de artsen en informatie uit een eigen dagboekje. Hieraan voegen verschillende zorgverleners (specialisten, de huisarts, de apotheek, maar ook bijvoorbeeld de verloskundige of het consultatiebureau) hun eigen informatie toe.

Wat is het verschil tussen een PGO en een portaal?

Een PGO klinkt bijna als een portaal, maar is het niet: er zijn enkele belangrijke verschillen. Het grootste verschil is dat in een portaal alleen gegevens staan die een zorgverlener heeft toegevoegd. In een PGO voegt ook de patiënt informatie toe. En hij of zij kan ervoor kiezen om alle of een deel van de opgeslagen gegevens met andere zorgverleners uit te wisselen.

Een ander belangrijk verschil tussen een PGO en een portaal is dat een patiënt zelf een PGO kiest die past bij zijn of haar levensfase en gezondheid (bijvoorbeeld een PGO die ingericht is voor het opslaan en uitwisselen van gezondheidsgegevens rondom een specifieke chronische ziekte of aandoening). Bij een portaal is die keuzevrijheid er niet.

Wat zijn de voordelen van een PGO voor zorgverleners?

Een groot voordeel van een PGO is dat zorgverleners een completer beeld krijgen van de patiënt doordat de patiënt en andere zorgverleners extra informatie over de gezondheid van de patiënt toevoegen.

Een ander groot voordeel is dat de zorgverlener en de patiënt over dezelfde informatie beschikken. Deze informatie kunnen ze bijvoorbeeld bekijken voordat het consult begint. De patiënt is hiermee beter voorbereid op het gesprek met de zorgverlener. Daardoor ontstaat minder ruis tijdens het consult en de zorgverlener kan een beter passende behandeling inzetten.

Ook niet onbelangrijk voor de zorgverlener: het aantal administratieve taken tijdens het consult neemt af. De patiënt kan namelijk van tevoren zelf al vragenlijsten invullen. Hierdoor voeren zorgverleners een efficiënter en effectiever gesprek met hun patiënten, wat weer betere zorg oplevert.

Kan iedere leverancier een PGO aanbieden?

Ja dat kan, maar MedMij heeft een aantal eisen ontwikkeld waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de zorginformatiesystemen van zorgverleners moeten voldoen. Alleen persoonlijke gezondheidsomgevingen die aan deze strenge MedMij-voorwaarden voldoen en het toetredingsproces doorlopen hebben, mogen het MedMij-label gebruiken en zich MedMij-deelnemer noemen.

Hoe kunnen zorgorganisaties bij MedMij en PGO’s aanhaken?

Het is vooral belangrijk dat de informatie die zorgorganisaties over hun patiënten bijhouden, uitgewisseld kan worden via het MedMij Afsprakenstelsel. Dat houdt in dat de leverancier van het gebruikte zorginformatiesysteem hier deelnemer van moet worden. Als de leverancier deelnemer is, zijn de gegevens op een veilige manier uit te wisselen met de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënten. Meer informatie over het aanhaken bij MedMij vind je in het Stappenplan voor Zorgaanbieders en in de toolkit.

Waarom zijn MedMij en PGO’s bepalend voor het zorgsucces in 2020?

De MedMij standaard en de persoonlijke gezondheidsomgevingen zijn om meerdere redenen bepalend voor het zorgsucces in 2020.

De belangrijkste reden gaat over de mogelijkheid tot interoperabiliteit. Wanneer meerdere zorginformatiesystemen goed en zorgvuldig gegevens met elkaar uitwisselen over een patiënt, ontstaat een enorme kwaliteitsslag in de behandeling van de patiënt.

Ten tweede zorgen MedMij en PGO’s voor een veiligere manier van gegevensuitwisseling. Alle PGO-leveranciers die een omgeving aanbieden met een MedMij-label moeten voldoen aan strenge eisen rondom informatiebeveiliging (zoals informatiestandaarden en het MedMij Afsprakenstelsel) en eisen op het gebied van privacy zoals de AVG.

Ten derde bieden MedMij en PGO’s interessante mogelijkheden voor populatiemanagement (Population Health Management (PHM)). Met de verzamelde geanonimiseerde gegevens zijn de resultaten van de behandelingen beter bij te houden en verder te verbeteren.

MedMij en PGO: belangrijke stappen richting goede, efficiënte zorg

MedMij en PGO’s zijn daarmee een enorme sprong in de ontwikkeling naar goede en efficiënte zorg waarmee je jouw zorgorganisatie voorbereidt op de toekomst. Wil je meer weten over ontwikkelingen als MedMij, interoperabiliteit en technologisch innovaties op dit gebied (zoals een all-in-one dataplatform)?

 

Bezoek onze website voor meer info over MedMij, PGO’s, en veel meer!

 


InterSystems is niet gelieerd aan het MedMij-label of de organisatie MedMij. InterSystems richt zich op de ontwikkeling van dataplatformen die applicaties in staat stellen om veilig en volgens de standaarden, gegevens uit te wisselen. Zodoende ook binnen de gezondheidssector, waardoor InterSystems met het ‘IRIS for Health’-dataplatform en expertise over het MedMij-label een koppelpunt heeft gerealiseerd om zorgverleners en PGO’s op een veilige manier met elkaar te verbinden.

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.