Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

InterSystems helpt wereldwijd COVID-19 aanpakken

InterSystems helpt wereldwijd COVID-19 aanpakken

Een van de reeds lang bestaande problemen in de ziekenzorg wordt momenteel extreem uitvergroot door het coronavirus.

Universeel bruikbare medische gegevens zijn nog steeds onvoldoende beschikbaar of worden inefficiënt verwerkt. InterSystems zet al heel lang in op ‘Healthy Data’ en probeert zo een innovatie op gang te brengen die de gezondheidssector een enorme stap vooruit kan helpen.

De uitwisseling van patiënt- en cliëntgegevens blijft een aandachtspunt in de gezondheidszorg. Het coronavirus maakte deze kwestie de voorbije maanden zo mogelijk nog actueler. Sinds digitale medische dossiers in gebruik zijn, waren er nooit eerder zoveel (spoed)opnames, vaak in relatief kleine gebieden met één of enkele ziekenhuizen. Onnodig veel losse data verhoogt bij zo’n toestroom de druk op de dataflows enorm, zowel op de hardware als op de medewerkers. Gelukkig groeit de technologie met de vraag mee. Toch is dit vaak ten voordele van het verzamelen van de data in plaats van het efficiënte gebruik ervan.

 

Één dossier is vervelend, twintig een dagtaak

In de staat New York in Amerika kregen tot nu toe zo’n 400.000 mensen corona. Een klein leger van tienduizenden zorgmedewerkers was de afgelopen maanden verantwoordelijk voor hen die in het ziekenhuis belandden. Zij waren, naast de directe patiëntenzorg, onder andere verantwoordelijk voor de administratie die, na notering in het ziekenhuis, terecht kwam bij één van de zes samenwerkingsorganisaties die data verzamelen in de stad. InterSystems hielp die organisaties met het uniform bruikbaar maken van die data, om zo zorgpersoneel te ontzien en de medici in staat te stellen zich te richten op hun kerntaak: de corona pandemie overwinnen.

Als er bij ontslag uit een ziekenhuis, of overplaatsing naar een ander ziekenhuis, onduidelijkheid is over het dossier van één patiënt, is dat alleen vervelend. Een administratief medewerker moet dan ‘dubbel werk’ verrichten om de data bruikbaar te maken voor een andere instantie. Bij twee dossiers is iemand misschien een half uurtje bezig met onnodige administratie, bij twintig mappen is het een dagtaak. Niet alleen voor New York City, maar voor elke regio waarin tienduizenden mensen in het ziekenhuis terecht kwamen, was de noodzaak van een goed werkend digitaal platform in de zorg nog nooit zo duidelijk zichtbaar. Mensenwerk kan de hoeveelheid cases niet bijbenen, als de nood het hoogst is.

 

Opschalen in Italië

Geen enkel land in Europa kreunde zo hard onder het coronavirus als Italië. In maart was er in Italië op korte termijn erg veel extra ziekenhuiscapaciteit nodig. Met behulp van onder andere InterSystems kon de zorg in Italië zeer acuut en zeer zorgvuldig opschalen. Hotels en andere leegstaande gebouwen deden in Italië vaak dienst als tijdelijk ziekenhuis, de afgelopen maanden. Voor de veilige transfers van ontelbaar veel mogelijk besmette patiënten moest een systeem worden opgezet. Dat maakte het verschillende instanties in een mum van tijd mogelijk om toegang te krijgen tot de gegevens van de patiënten.

Een team van InterSystems ging ter plaatse organisaties met vragen en problemen ondersteunen. Zo konden 111 projecten succesvol worden opgestart en werd er onder andere in een week een gloednieuw (tijdelijk) ziekenhuis gebouwd. Door de urgentie en de omvang van de pandemie was het niet haalbaar elk medisch dossier met de hand op te zoeken en aan te vullen. InterSystems wist die tijdrovende praktijken tot een minimum te beperken door alles zoveel mogelijk te automatiseren.

 

Rest van de wereld

In China, waar het virus ontstond, maakte InterSystems de screening van mogelijke patiënten overzichtelijk. InterSystems monitort constant de nieuwe richtlijnen en adviezen van de World Health Organization (WHO) om indien nodig wijzigingen aan te brengen in haar oplossingen. Daardoor blijft de software altijd up-to-date en meteen inzetbaar. Er zijn daarnaast vier kritieke momenten in de gegevensuitwisseling voor patiënten:

  • de opname
  • de selectie van de overdrachtsinstelling
  • de overdracht van gegevens tussen instellingen
  • het ontslag uit het ziekenhuis.

Ziekenhuizen en zorginstellingen die met de juiste systemen werken, zitten meteen goed, zowel qua snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Zo’n platform garandeert namelijk dat hun data uniform inzichtelijk is en bruikbaar voor alle betrokken instanties. Als enkele systemen verantwoordelijk zijn voor de opslag, het bruikbaar maken en de distributie van data, dan moet dit op een precieze, efficiënte en veilige manier gebeuren. In België bleken die systemen nog niet voldoende nauwkeurig op mekaar afgestemd

 

Nood aan één rode draad in België

In een land, waar vandaag nog maar 25 ziekenhuisgroepen bestaan, bleek het eens te meer een probleem om op één lijn te zitten qua communicatie. Medische dossiers zijn niet tegelijkertijd beschikbaar voor zorgpersoneel uit de eerste en tweede lijn. Daarnaast liep ook het communiceren van de sterfgevallen vanuit de woonzorgcentra vertraging op, wat voor een vertekend beeld zorgde in de aanvangsfase van de uitbraak. Werkpunten die in ons land al meerdere jaren bekend zijn, maar de overheden krijgen ze erg moeizaam opgelost.

Het moet toch zeker mogelijk zijn om alle communicatie via één kanaal naar alle betrokken medische instellingen te laten verlopen in een land zo klein als België, zodat patiëntendossiers en alle andere noodzakelijke informatie, overal waar nodig, ter beschikking zijn. Door de bergen data die ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere instellingen te verwerken krijgen, beter in te zetten, kan de zorgindustrie een grote stap vooruit zetten.

 

Vraag stijgt nog harder met komst PGO’s in Nederland

De vraag naar veilige, bruikbare data is nu al groot. De komende maanden en jaren zal aanvraag van die data alleen maar groeien, als mensen gebruik gaan maken van hun recht een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) bij te houden. Cliënten en patiënten van zorginstellingen kunnen met hun PGO’s inzicht krijgen van al hun gegevens die bij zorginstellingen liggen. Die instellingen zijn verplicht die gegevens beschikbaar te stellen aan het PGO, en ook hier moet dat (om effectiviteitsredenen) op een uniform bruikbare manier gebeuren.

 

Door de bergen data die ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en andere instellingen beter in te zetten kan de zorgindustrie dus een stap vooruitnemen. Wil jij zien wat InterSystems daarbij voor jouw instelling kan betekenen? Neem dan contact op.

 
Lees meer

De route naar een moderne zorgorganisatie E-book voor bestuurders in de zorg

 

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Maak kennis met InterSystems FHIR Server, een essentieel onderdeel voor moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.
Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.
After the workshop’s string, we finally reached the Hack Healthcare 2023 event! We want to remind you that Hack Healthcare is not an ordinary hackathon. It is a dynamic blend of creativity and collaborations.