Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Innovatieve zorgapps: onderdeel van een moderne zorgorganisatie

Innovatieve zorgapps: onderdeel van een moderne zorgorganisatie

De stijgende kosten, de decentralisatieen de vele losse databases met gegevens: het kan en moet anders in de zorgsector. Gelukkig zijn er ontzettend veel initiatieven die bijdragen aan een betere, efficiëntere zorg. In dit blog bespreken we twee innovatieve zorgapps (BeterDichtbij en Luscii) die als losse app, maar ook gecombineerd met elkaar ondersteuning bieden bij de ontwikkeling naar de ”moderne zorg”. Daarnaast lees je wat er nodig is om deze en andere apps verder te integreren in het grotere geheel van zorgapps en zorginformatiesystemen.

 

Wat is "moderne zorg"?

Onder moderne zorg verstaan we de zorgapps die gemakkelijk in gebruik zijn voor patiënten en artsen. Waarmee patiënten zelf thuis metingen doen en waarmee ze hun gezondheidsgegevens eenvoudig en veilig delen met verschillende applicaties en zorgverleners. De geanonimiseerde gezondheidsgegevens geven vervolgens input voor de verbetering van behandelingen.

Veel organisaties zetten vol in op de verdere ontwikkeling naar deze moderne zorg en de innovatieve zorgapps schieten als paddenstoelen uit de grond. In dit blog bespreken we er twee: BeterDichtbij en Luscii.

 

BeterDichtbij - Appen met de arts

In de BeterDichtbij app stellen patiënten korte medische vragen direct aan hun eigen arts of aan het ziekenhuis, sturen foto’s en bestanden mee, vragen herhaalrecepten aan en ontvangen onderzoeksuitslagen. De zorgverleners beantwoorden via beeldbellen de vragen van de patiënt.

BeterDichtbij is NEN7510:2017 en ISO 27001 gecertificeerd, is zo veel mogelijk gekoppeld aan de systemen van de zorgverleners en is volgens patiënten en artsen gemakkelijk in het gebruik. De informatie die zorgverleners doorgeven via de app blijft bij patiënten veel beter hangen, de zorg is toegankelijker en het bespaart kostbare tijd van de patiënt en de zorgverlener, aldus verschillende artsen.

Met de koppeling tussen de gebruiksvriendelijke BeterDichtbij-app en de verschillende zorgsystemen, de aandacht voor veilige gegevensuitwisseling en het directe contact tussen patiënt en zorgverlener, is de BeterDichtbij app een goed voorbeeld van moderne zorg.

 

Luscii - Virtuele vinger aan de pols

Een ander interessant zorginitiatief is de Luscii-app waarmee zorgverleners hun patiënten op afstand begeleiden. Patiënten geven met de Luscii-app via zelfmetingen de benodigde informatie door. Deze informatie is voor de zorgverlener direct zichtbaar in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Als het nodig is, stuurt de zorgverlener een bericht naar de patiënt, of zet met de patiënt een beeldverbinding op. De app neemt op deze manier de onzekerheid, stress en inspanning van een ziekenhuisbezoek weg, het voorkomt onnodige ziekenhuisopnamen en scheelt zorgverleners en patiënten veel tijd.

De koppeling tussen de meetapparatuur van de patiënt en het EPD van de zorgverlener, het gebruiksgemak van de app en het directe contact met de zorgverlener via beeldbellen, zorgen voor een flinke ontwikkeling in het zelfmanagement van de patiënt. Daarmee past deze app ook heel goed binnen het concept van moderne zorg.

 

BeterDichtbij & Luscii combineren

BeterDichtbij en Luscii dragen als losse innovatieve zorgapps al bij aan moderne zorg, maar de ontwikkelaars hebben nog een extra stap gezet door beide apps te koppelen. Hierbij zijn de thuismetingen via Luscii direct toegankelijk vanuit het BeterDichtbij platform. De analyse en verwerking van de thuismetingen gebeurt vervolgens via de software en algoritmen van Luscii. Een voorbeeld:

Een patiënt geeft via de Luscii-app een thuismeting van zijn bloedsuikerspiegel door. De diabetesverpleegkundige ontvangt een melding in het EPD en op het BeterDichtbij webplatform dat de bloedsuikerspiegel van de patiënt te hoog is. De verpleegkundige heeft direct toegang tot de patiëntgegevens, inclusief de grafieken met ontwikkelingen in de gezondheid van die patiënt. Is er een toelichting van de behandelend arts of verdere afstemming over de omstandigheden van de meting nodig? Dan stuurt de verpleegkundige de patiënt een bericht. Of deze neemt contact op met de patiënt via de beeldbellen-functie van de BeterDichtbij app.

Deze koppeling is voor de patiënt en de arts een enorme vooruitgang. Maar de ontwikkelaars van de BeterDichtbij-app en de Luscii-app denken nog een stap verder: ze werken nu aan een functionaliteit waarbij patiënten in de BeterDichtbij-app automatisch Luscii-meldingen ontvangen, bijvoorbeeld dat ze weer een nieuwe meting moeten doorgeven.

 

Wat moet er gebeuren om innovatieve zorgapps te laten samenwerken?

De ontwikkelaars van innovatieve zorgapps als BeterDichtbij en Luscii werken graag samen met andere ontwikkelaars van zorgapps en zorginformatiesystemen. Om BeterDichtbij, Luscii en andere zorgapps beter te laten samenwerken en verder te integreren in het grotere geheel van zorgapplicaties zijn twee uitgangspunten belangrijk:

 

  1. De interoperabiliteit. Verschillende zorgapps moeten onderling gemakkelijk informatie kunnen uitwisselen. Om dit te bereiken, adviseert het Nationaal ICT Instituut in de Zorg afspraken te maken over de organisatorische kant van de samenwerking tussen de verschillende apps, over het aan elkaar knopen van de verschillende zorgprocessen. Maar ook over de manier waarop de informatie via terminologie- en informatiestandaarden gedeeld wordt, over de te gebruiken uitwisselingsstandaarden (zoals HL7, FHIR, EDIFACT) en over de technische infrastructuur.
  2. De wetgeving over standaardisering en beveiliging. Het is voor patiënten en zorgverleners nog niet altijd makkelijk te bepalen welke zorgapps veilig zijn in gebruik of om voor te schrijven. En voor applicatie-ontwikkelaars zijn de spelregels bij het bouwen van een app niet altijd even duidelijk. De Europese Commissie wil daarom graag één Europese norm waar alle app-ontwikkelaars in Europa zich aan houden. Deze norm zal voornamelijk gericht zijn op de mate van betrouwbaarheid van de app, het gebruiksgemak, de beveiliging, de privacybescherming, de kwaliteit (robuustheid) en of de app de medische claim waarmaakt. Het Nederlands Normalisatie Instituut is één van de trekkers van deze Europese norm, op hun website geven ze de actuele ontwikkelingen door.

 

Op weg naar een moderne zorgorganisatie

De zorgsector staat absoluut niet stil, ICT speelt hierin een steeds grotere rol en innovaties als de BeterDichtbij en Luscii zorgapps zijn interessante voorbeelden van het concept “moderne zorg”. Overheidsorganisaties werken hard aan afspraken die een verbeterde interoperabiliteit van de verschillende zorgapplicaties ondersteunen. En zijn druk met een Europese norm voor zorgapps om de kwaliteit, de veiligheid en de betrouwbaarheid ervan te verbeteren.

 

Maar ook als zorgorganisatie zelf kun je al veel doen om moderne zorg te leveren. Wil je meer weten over hoe je je organisatie klaarmaakt voor de toekomst en inspeelt op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg? Download dan hieronder het white paper “De route naar een moderne zorgorganisatie”.
 
De route naar een moderne zorgorganisatie E-book voor bestuurders in de zorg

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Vice President, Healthcare
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.
After the workshop’s string, we finally reached the Hack Healthcare 2023 event! We want to remind you that Hack Healthcare is not an ordinary hackathon. It is a dynamic blend of creativity and collaborations.
After conducting the Exploratory and Challenge Identification workshops, we had to step out of our comfort zone and share our past discoveries with the wider audience.
It is time to roll our sleeves up and dive deeper into the discoveries made during the Challenge Identification Workshops, which followed the Exploratory Workshops.
We explore a fundamental aspect of problem-solving, which involves finding and understanding the source of our challenges. This is precisely the purpose of the Exploratory Workshop.