Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Harvard: “Meer innovatie en diversiteit bij winstgevende bedrijven”

Harvard: “Meer innovatie en diversiteit bij winstgevende bedrijven”

“Verandering is de enige constante”, aldus de Griekse filosoof Heraclitus. En we geven hem geen ongelijk, zeker in deze tijd. De steeds verfijndere techniek, de toenemende digitalisering, concurrenten uit andere delen van de wereld, nieuwe wensen van consumenten, je human capital en de veranderende wet- en regelgeving waarmee je te maken krijgt: speel er maar op in met je bedrijf! Toch weten bepaalde bedrijven prima om te gaan met de constante stroom veranderingen. Hoe doen ze het? Onderzoekers aan de Harvard Universiteit zochten het uit.

Digitalisering als basis

Wat veel winstgevende bedrijven met elkaar gemeen hebben, is dat ze digitaal goed ontwikkeld zijn. Ze hebben natuurlijk een uitgedacht en up-to-date businessplan, zicht op de markt en zijn bekend met de lokale wet- en regelgeving. Maar vooral de digitale voorsprong levert hen veel op. Omdat ze digitaal wegwijs zijn, kunnen ze sneller op veranderingen in de markt reageren, hun producten sneller ontwikkelen en aanpassen, en extra online diensten koppelen aan hun producten. Daarnaast maken ze met data analytics en Artificial Intelligence optimaal gebruik van alle data die ze verzamelen. Ze maken dus eerder en vaker gebruik van de beschikbare digitale innovaties dan minder winstgevende bedrijven en staan hier ook open voor.

Mindset & medewerkers

Voor zo’n succesvolle digitale transformatie zijn volgens Gartner twee dingen onmisbaar: een digitale mindset én de juiste medewerkers die deze corporate mindset kunnen realiseren. Maar waar let je dan op bij de samenstelling van je personeelsbestand? Harvard heeft hiernaar in acht landen onderzoek gedaan onder 1.700 bedrijven van verschillende grootte en in verschillende sectoren. Uit hun onderzoek bleek dat bedrijven met een bovengemiddelde diversiteit in het medewerkersbestand hoger scoren op innovatie. En innovatieve bedrijven scoren op hun beurt weer hoger op winstgevendheid.

Digitalisering en globalisering geven een boost

Hoe zit deze link tussen digitale innovatie, diversiteit en de impact op de winstgevendheid van bedrijven precies? Uit het Harvard-onderzoek blijkt dat door de opkomst van nieuwe digitale technologieën en door globalisering een klimaat is ontstaan waarin bedrijven wel creatief en innovatief móéten zijn om hun klanten de beste producten en diensten te kunnen blijven leveren. Tegelijkertijd moeten bedrijven op hun kosten besparen.

Het blijkt dat de bedrijven die wereldwijd opereren én investeren in nieuwe digitale technologieën de meest winstgevende bedrijven zijn. Dit komt doordat digitale technologie als innovatie veel potentie heeft en nog lang niet uitontwikkeld is. Oftewel: er zijn zoveel mogelijkheden in het digitale technologie domein en wanneer je deze goed in je bedrijfsactiviteiten inbouwt, levert je dit een enorm concurrentievoordeel op.

Daarnaast blijkt dat globalisering nog een ander gevolg heeft: wereldwijd opererende bedrijven kunnen makkelijker teams samenstellen met mensen uit verschillende landen en met verschillende culturele achtergronden. En dit hogere diversiteitsniveau leidt tot betere bedrijfsresultaten, blijkt uit verschillende onderzoeken.

Diversiteit loont

Waar zit dit hem precies in? Ook hier heeft Harvard onderzoek naar gedaan: het blijkt dat de inkomsten uit innovatie toenemen met 1% door een hogere mate van diversiteit van het managementteam (onder andere de man-vrouw-verhouding heeft impact), met 1,5% door mensen met verschillende nationaliteiten aan te nemen, met 2% door mensen met expertise uit verschillende sectoren op te nemen en met 3% door managers toe te laten die verschillende carrièrepaden hebben doorlopen. Ook diversiteitsmaatregelen als gelijke betaling, participerend leiderschap, support van het topmanagement voor diversiteit en een open communicatie dragen flink bij aan een hogere diversiteit en daarmee aan het genereren van inkomsten uit innovatie.

Iedereen mee

Samengevat: bedrijven die investeren in veranderingen als digitale transformatie, innovatie en een brede benadering van diversiteit in hun human capital, investeren in winstgevendheid. Wel een kanttekening: dit gaat alleen op voor bedrijven met een zorgvuldige aanpak van deze veranderingen, in alle lagen van het bedrijf. Zorg er bijvoorbeeld voor dat iedereen mee gaat, ook zij die niet direct staan te springen bij het woord “digitale transformatie”, maar door hun kennis, expertise of visie wel heel belangrijk zijn voor je bedrijf.

Winstgevende bedrijven: passen zij hun businessmodel aan?

Veranderingen als digitalisering en de samenstelling van je medewerkersbestand zijn positief voor je bedrijf, maar ze roepen ook veel vragen op. Bijvoorbeeld over de bedrijfsvoering en de IT-systemen: “Hoe kan ik deze digitale transformatie managen?”, “Wat betekent dit voor m’n IT-systemen?”, “Moet ik misschien mijn businessmodel aanpassen?”, “Welke stappen moet ik zetten als ik (verder) wil digitaliseren?” zijn vragen die bij veel bedrijven leven.

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Nous présenterons dans cet article les nouvelles capacités pour nos solutions TrakCare et HealthShare, qui illustrent le rôle de l'IA en tant que conseiller, assistant et facilitateur.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
Maak kennis met InterSystems FHIR Server, een essentieel onderdeel voor moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.
Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.