Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Decentralisatie van zorg: wat betekent het voor artsen en patiënten?

Decentralisatie van zorg: wat betekent het voor artsen en patiënten?

Onlangs was Kathleen Aller (Director of Market Strategy bij InterSystems) te gast bij de InterSystems podcast Pulsecast. In aflevering 2 vertelde zij over de uitdagingen en kansen van zorgdecentralisatie. Want nu zorg steeds vaker plaatsvindt buiten de muren van het ziekenhuis, komt de informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgpartijen onder druk te staan. Wat kunnen zorgorganisaties doen om de interoperabiliteit van hun systemen te verbeteren en hoe verlagen zij administratieve last voor patiënten? Je leest Kathleens overdenkingen in dit artikel.

Wat is decentralisatie van zorg precies?

Bij patiëntzorg zijn bijna altijd verschillende zorginstellingen betrokken. Zo heeft een oudere met hartproblemen contact met een huisarts, een wijkverpleegkundige, een specialist in het ziekenhuis, een apotheker en soms een laborant. Al deze partijen werken met dossiers, waarin informatie over dezelfde patiënt wordt bijgehouden. Maar ook partijen buiten de zorg hebben belangrijke gegevens. Zo heeft een militair ook een dossier bij Defensie, waarin verslagen zijn opgenomen over medische keuringen, buitenlandverblijf en mogelijke psychische klachten (denk aan PTSS). Denk ook aan (ex-)gevangenen, die tijdens het uitzitten van hun straf vatbaarder zijn voor bepaalde ziektes, zoals Hepatitis C. Al deze informatie is belangrijk, maar wordt lang niet altijd uitgewisseld met zorgpartijen. En ook zorginstellingen onderling worstelen met een gebrek aan interoperabiliteit, omdat systemen niet goed samenwerken of omdat überhaupt de mogelijkheid ontbreekt.

Kathleen: “Dit is in de eerste plaats erg frustrerend voor artsen. Zij zien niet het hele plaatje en daardoor wordt het moeilijk om de juiste beslissing te nemen op het gebied van behandeling en medicatie. Voor patiënten is het nog verwarrender en bovenal vermoeiend. Je moet echt je best doen om alle informatie over je eigen gezondheid te kunnen bundelen, zeker bij een chronische ziekte met meerdere zorgverleners. Veel patiënten roepen dan ook de hulp in van mantelzorgers of familieleden, die zich op hun beurt verliezen in de vele dossiers.”

Hoe kan IT helpen om de zorg connected -en dus beter- te maken?

Wat Kathleen betreft is de grootste uitdaging in de zorg ook de grootste kans. “We breken ons hoofd over de vraag hoe we de zorg voor meer mensen beter kunnen maken met dezelfde middelen,” vertelt ze. “Het antwoord zit wat mij betreft in data. Artsen en patiënten produceren die namelijk allang! Zo schrijven artsen medische verslagen en ontslagbrieven, en hebben veel patiënten een smartphone of Fitbit. Maar denk ook aan pacemakers en draadloze ECG’s (waarmee je zelf hartfilmpjes maakt): allemaal mogelijkheden om gegevens te verzamelen. Samen hebben deze informatiebronnen de kracht om de arts meer inzicht te geven en de patiënt meer zelfbeschikking. Ook kun je er het aantal bezoeken aan ziekenhuis en huisarts drastisch mee verlagen, omdat patiënten veel meer zelf kunnen doen. Dat is handig voor patiënten, maar voorkomt ook burn outs bij zorgprofessionals. Zo verbeter je de zorgkwaliteit terwijl je bespaart op zorgkosten.”

Interoperabiliteit als belangrijkste uitdaging

Maar dan blijft er natuurlijk nog één vraag overeind staan: hoe breng je alle informatiebronnen samen? Het antwoord zit volgens Kathleen in het dataplatform. “De verzamelde gegevens worden verstuurd in verschillende formats en moeten vertaald worden naar één en dezelfde taal,” legt ze uit. “Een goed dataplatform kan dit, waardoor dat totale beeld ontstaat dat artsen en patiënten zo hard nodig hebben.” Een naadloze uitwisseling van gegevens kan er daarnaast voor zorgen dat de administratieve last voor patiënten en artsen vermindert. Facturen kunnen bijvoorbeeld direct worden doorgestuurd naar zorgverzekeraars zodat patiënten zelf niets meer hoeven te doen. En artsen hoeven patiëntinformatie niet naar andere zorgverleners te sturen omdat de informatie automatisch is gesynchroniseerd.

Kathleen: “Daarnaast geeft techniek ons meer inzicht in de vorm van analytics. Door de verzamelende informatie door een algoritme te halen, kunnen we bijvoorbeeld betere patiëntselecties maken voor clinical trials. Slechts 3% van de bevolking is momenteel vertegenwoordigd in die trials, dus we weten te weinig van het effect van medicatie en behandelingen. Artificial Intelligence kan ons helpen om de juiste patiënten te selecteren op basis van hun achtergrond, aandoening en demografische gegevens.”

Wat kunnen artsen doen?

Bovenstaande klinkt als een flinke ommezwaai. Wat moeten artsen volgens Kathleen veranderen aan hun werkwijze? Kathleen: “Artsen moeten niet alleen leren omgaan met nieuwe technologie. Ze moeten leren om de juiste vragen te stellen en ervoor te zorgen dat patiënten hen vertrouwen en betrokken raken bij hun behandeling. Dat klinkt logisch, maar er is veel wantrouwen. Tegenover farmaceutische organisaties en de overheid, bijvoorbeeld. Dat vertrouwen moet hersteld worden, want beide partijen spelen een belangrijke rol in de connectedness van moderne zorg.” Ook waarschuwt Kathleen voor de privacy van patiënten. “Je kan niet zomaar data toevoegen aan een datamodel: patiëntgegevens zijn vertrouwelijk! Je kan ook niet zomaar nieuwe behandelingen testen in een ziekenhuis, want er zijn regels die de veiligheid van patiënten waarborgt. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk gesprekken te voeren met mensen om wie het draait, zoals onderzoekers, zorgverleners en natuurlijk de patiënten zelf.”

Professional ethics

Kathleen sluit het interview af met een lesje professional ethics. “Meer dan ooit draait de zorg om ethiek,” legt ze uit. “Je hebt gevoelige informatie in handen en die moet je beschermen. Leg mensen die met data werken daarom uit hoe ze vertrouwelijk omgaan met gegevens. Laat hen constant vragen stellen aan zichzelf en collega’s. Hoe makkelijk is het bijvoorbeeld om met data naar buiten te lopen? Verklein die kans. Selecteer technologie op basis van IT security, maar focus je nog meer op de mensen om wie het uiteindelijk draait.” Ook hier blijkt de grootste uitdaging de grootste kans. Kathleen: “We moeten meer met patiënten praten over de data die ze weggeven. Privacy is een team job.”

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je meer lezen over de moderne zorgorganisatie? Download dan onderstaand whitepaper!
 
De route naar een moderne zorgorganisatie E-book voor bestuurders in de zorg

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Nous présenterons dans cet article les nouvelles capacités pour nos solutions TrakCare et HealthShare, qui illustrent le rôle de l'IA en tant que conseiller, assistant et facilitateur.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
Maak kennis met InterSystems FHIR Server, een essentieel onderdeel voor moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.
Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Head of Global Healthcare Solutions, InterSystems
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.