Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

De huidige context in de gezondheidszorg: een technologiegedreven paradigmaverschuiving

Paradigmaverschuiving in de gezondheidszorg

Kunstmatige intelligentie in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een ontwrichtende fase ingegaan, met veranderingen die worden aangedreven door technologische vooruitgang en de opkomst van virtuele gezondheidszorg, maar ook door veranderende verwachtingen van patiënten. Nu de wereld steeds meer gedigitaliseerd en verbonden raakt, is de noodzaak om gegevens te raadplegen, te beheren en te analyseren belangrijker dan ooit.

Recente technologische ontwikkelingen stimuleren de consumerisering van de gezondheidszorg: de belofte van kunstmatige intelligentie (AI), het gebruik van draagbare apparaten en mobiele gezondheidsapps om gezondheidsparameters te monitoren en te volgen, en de toegenomen beschikbaarheid van telegeneeskunde voor consulten en diagnose op afstand. Met name AI belooft de gezondheidszorg aanzienlijk te verbeteren door de ervaring van patiënten en artsen te verbeteren, ondersteuning te bieden bij het nemen van beslissingen, taken zoals klinische documentatie te automatiseren en te versnellen en te helpen bij het plannen en voorspellen van de toekomst van de organisatie en de patiënt.

De uitdaging aangaan: de stortvloed aan patiëntgegevens

Een van de grootste problemen in de gezondheidszorg is de enorme hoeveelheid patiëntgegevens die dagelijks wordt gegenereerd. Terwijl we vooruitgang blijven boeken op het gebied van gegevensinteroperabiliteit, creëren we een nieuw probleem: we presenteren te veel gegevens, of beter gezegd te weinig informatie, aan onze artsen en andere belanghebbenden. Door deze inefficiëntie kunnen zorgverleners geen geïnformeerde keuzes maken voor hun patiënten. Bovendien brengt het onvermogen om patronen in de gegevens te ontdekken vroege ziekte-identificatie, gepersonaliseerde behandelingsstrategieën en algemene patiëntresultaten in gevaar.

De oplossing voor deze uitdaging ligt in de transformatieve mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en machinaal leren. Door gebruik te maken van AI-algoritmen en modellen voor machinaal leren kunnen gezondheidszorgsystemen snel grote hoeveelheden patiëntgegevens analyseren. Dit maakt het mogelijk om complexe patronen, trends en correlaties te identificeren die handmatig vrijwel onmogelijk te onderscheiden zijn. Bovendien toont generatieve AI al een groot potentieel voor het doorzoeken van stapels documenten, effectief samenvatten en welsprekend schrijven. Dit zal onze zorgprofessionals in staat stellen om optimaal gebruik te maken van de enorme hoeveelheid gegevens die ze tot hun beschikking hebben, zonder dat ze detectives worden die tijd verspillen aan het doorzoeken van irrelevante of overbodige informatie.

Het ware potentieel van AI hangt echter niet alleen af van de overvloed aan gegevens, maar ook van de kwaliteit ervan, d.w.z. de betrouwbaarheid en toegankelijkheid. Het verkrijgen van hoogwaardige, geloofwaardige gegevens is mogelijk dankzij een robuuste onderliggende infrastructuur en effectieve platforms voor gegevensbeheer. Organisaties moeten hun gegevens zien als een belangrijke strategische troef en investeren in architecturen, platformen en governancestrategieën die er het beste uit kunnen halen. Goede data maakt goede patiëntenzorg mogelijk, stroomlijnt organisatorische processen, maakt effectief onderzoek mogelijk, vereenvoudigt de patiënten- en gebruikerservaring en vergemakkelijkt de samenwerking met gemeenschapspartners.

De toekomst van AI in gebruikersinteractie: de kracht van generatieve AI

De meesten van ons zijn erg optimistisch over generatieve AI en de positieve impact die het zal hebben op de gezondheidszorg. Het scala aan use cases is zeer breed, van administratieve hulp tot de precieze diagnose van een patiënt. Wat mij echter vooral enthousiast maakte, was het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de gebruikerservaring van onze IT-toepassingen voor de gezondheidszorg. Als je denkt aan de populairste website ter wereld, Google, of de snelst groeiende softwaretechnologie in de geschiedenis, ChatGPT, hebben ze allebei dezelfde gebruikersinterface - een eenvoudig tekstvak. Een eenvoudig tekstvak nodigt de gebruiker uit om in zijn eigen taal te spreken en zich niet te laten beperken door vervolgkeuzemenu's, gegevensselectoren, tabbladen en menu's die het grootste deel van onze huidige software in de weg staan. AI en grote taalmodellen stellen de gebruiker eindelijk in staat om in natuurlijke taal te vragen wat hij wil, waarna de software het zware werk doet door te reageren op het verzoek van de gebruiker. Deze gebruiksvriendelijke interactie vereenvoudigt de navigatie, gegevenssynthese en protocolaanvragen.

Een eenvoudig tekstvak nodigt de gebruiker uit om zich in zijn eigen taal uit te drukken en zich niet te laten beperken door drop-down menu's, gegevensselectoren, tabbladen en menu's die het grootste deel van onze huidige software compromitteren. AI en grote taalmodellen stellen de gebruiker eindelijk in staat om in natuurlijke taal te vragen wat hij wil, waarna de software het zware werk doet door te reageren op het verzoek van de gebruiker. Deze gebruiksvriendelijke interactie vereenvoudigt de navigatie, gegevenssynthese en protocolaanvragen, waardoor professionals in de gezondheidszorg zich kunnen richten op patiëntenzorg met minder klikken en toetsaanslagen. We geven vorm aan een toekomst waarin technologie op natuurlijke wijze samensmelt met de menselijke component.

Het potentieel van AI blijkt ook uit de snelle identificatie van kritieke patiëntberichten. Door de samenwerking met zorgverleners maakt InterSystems gebruik van machine learning om urgente gevallen automatisch te identificeren. Deze baanbrekende innovatie optimaliseert de patiëntenzorg en het reactievermogen en geeft de interacties tussen zorgverlener en patiënt een nieuwe vorm voor efficiënte en tijdige zorg.

Enkele voorbeelden van hoe AI-toepassingen de gezondheidszorg transformeren

  • AI-gebaseerde diagnostische beeldvormingssystemen zorgen voor een revolutie op dit gebied door medische beelden te analyseren en radiologen te helpen patronen en afwijkingen te identificeren, waardoor de diagnostische nauwkeurigheid en de patiëntenzorg worden verbeterd.
  • AI-algoritmen worden gebruikt om kritieke berichten van patiënten te identificeren, waardoor zorgverleners prioriteiten kunnen stellen en snel kunnen reageren op dringende gevallen. Machine-learningmodellen die deze kritieke berichten nauwkeurig kunnen detecteren en rapporteren, zorgen voor tijdige en essentiële interventies.
  • AI-gestuurde voorspellende analysemodellen helpen zorgverleners om heropnames van patiënten te voorspellen. AI-modellen die patiëntgegevens analyseren en risicofactoren identificeren, maken proactieve interventies en betere patiëntresultaten mogelijk.
  • Virtuele assistenten en chatbots met AI verbeteren de ervaring van patiënten en de levering van gezondheidszorg. Met behulp van virtuele assistenten met AI kunnen patiënten antwoorden krijgen op hun vragen en gepersonaliseerde aanbevelingen voor de gezondheidszorg.
  • AI wordt gebruikt om medicatiebeheer en therapietrouw te verbeteren. AI-systemen die patiëntgegevens analyseren, medicatiepatronen identificeren en gepersonaliseerde herinneringen en aanbevelingen geven, zorgen ervoor dat patiënten hun medicatie volgens voorschrift innemen.

AI in actie verkennen met praktijkvoorbeelden

Cognetivity Neurosciences onderzoekt het gebruik van AI en machine learning om de prestaties van grote delen van de hersenen te testen en zo vroegtijdige tekenen van cognitieve stoornissen op te sporen.

eNose ontwikkelt diagnostische instrumenten zoals Aenose, dat ziekten kan detecteren uit uitgeademde lucht. Door geavanceerde tools voor machinaal leren toe te passen op een groot aantal ademprofielen, hoopt het bedrijf zijn technologie uit te breiden om de gouden standaard te worden voor het screenen van ziekten, waardoor ziekten zoals darmkanker, longkanker en tuberculose kunnen worden opgespoord.

Concluderend staat de gezondheidszorg aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren (ML). AI-algoritmen en modellen voor machinaal leren, die in staat zijn om enorme hoeveelheden patiëntgegevens te analyseren, transformeren de zorg voor patiënten, verbeteren diagnoses en personaliseren behandelingsstrategieën. De kracht van generatieve AI geeft de gebruikerservaring een nieuwe vorm, vereenvoudigt de navigatie en stelt zorgverleners in staat zich te richten op wat het belangrijkst is: patiëntenzorg. Door het potentieel van AI te omarmen, zijn we getuige van een toekomst waarin technologie naadloos samensmelt met de menselijke maat, waardoor de betrokkenheid van patiënten wordt verbeterd en de kloof tussen patiënten en zorgverleners wordt overbrugd. De mogelijkheden zijn eindeloos en we staan nog maar aan het begin van wat AI kan bereiken in de gezondheidszorg. Dus doe je gordel om en bereid je voor op een spannende reis naar de toekomst van de gezondheidszorg, waar AI klaar staat om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we gezondheidszorg leveren en ervaren.

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Maak kennis met InterSystems FHIR Server, een essentieel onderdeel voor moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.
Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.
After the workshop’s string, we finally reached the Hack Healthcare 2023 event! We want to remind you that Hack Healthcare is not an ordinary hackathon. It is a dynamic blend of creativity and collaborations.
After conducting the Exploratory and Challenge Identification workshops, we had to step out of our comfort zone and share our past discoveries with the wider audience.