Skip to content
Use the search to find information about InterSystems products and solutions, career opportunities, and more.

Acht zaken die je moet weten over MedMij en PGO’s

Acht zaken die je moet weten over MedMij en PGO’s

De bescherming van persoonlijke gegevens heeft nog nooit zo hoog op de publieke agenda gestaan als nu. Mensen willen weten wie er inzicht in hun gegevens hebben en waar zij die gegevens voor kunnen en mogen gebruiken.

Dat is niet anders bij medische gegevens: patiënten willen niet dat gevoelige informatie ‘op straat’ ligt. PGO’s bieden uitkomst voor hen die hun gegevens bruikbaar, maar afgeschermd willen hebben. Het MedMij-label staat voor veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling, en dit artikel legt uit wat je over beiden moet weten.

1. Een PGO is een digitaal dossier

PGO staat voor ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving’. Het is een digitaal dossier van de patiënt zelf waarin op één plek medische gegevens van deze persoon zijn opgeslagen. Wanneer is iemand in behandeling geweest en waarvoor? Maar ook: welke medicatie is voorgeschreven en wat heeft de patiënt zelf wel-of-niet aan medicatie gedaan. Wat is, in andere woorden, iemands medische historie.

2. De patiënt is baas over zijn eigen PGO

De patiënt is de baas over zijn eigen PGO. Zorginstanties kunnen niet in de PGO van de patiënt. De patiënt dient dus zelf zijn of haar medische informatie op te halen om deze vervolgens in de PGO te verwerken. Verder kunnen patiënten ook zelf metingen thuis doen of een dagboek bijhouden en deze informatie toevoegen aan de PGO. Met andere woorden: de patiënt heeft zelf regie over zijn of haar eigen gezondheidsgegevens en alleen de patiënt bepaalt welke gegevens in de PGO worden verzameld, beheerd en met wie deze worden gedeeld.

3. Een PGO is voor patiënt én zorgmedewerker

Met een PGO kunnen patiënten veilig hun eigen medische gegevens inzien en nalezen. Zorginstanties kunnen gegevens uit de PGO van de patiënt opvragen, als de patiënt er ook voor kiest om deze gegevens actief te delen. Contactmomenten verlopen zo met minder ruis, de communicatie tussen partijen is gestroomlijnder en dat uit zich in het belangrijkste voordeel, namelijk betere zorg voor de patiënt.

4. Een MedMij-label is geen PGO

Zie het MedMij-label als een sticker die op goede PGO’s geplakt wordt, zodat iedereen die PGO’s kan herkennen als een dossier van goede kwaliteit. MedMij staat namelijk voor veiligheid, waarborging van privacy en interoperabiliteit.

5. MedMij is een onafhankelijk initiatief

Het MedMij-label is ongeveer vijf jaar geleden in het leven geroepen door het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. De afgelopen jaren ontwikkelden zij het ‘MedMij Afsprakenstelsel’ om te kunnen bepalen waar PGO-leveranciers en zorginstellingen aan moeten voldoen om het label te mogen dragen.

6. Een MedMij-label is geen verplichting

Iedere softwareleverancier kan een PGO ontwikkelen, een MedMij-label is daarbij geen vereiste. PGO’s die het MedMij-label dragen, laten zien dat ze voldoen aan de strenge eisen die MedMij stelt aan het uitwisselen van gezondheidsgegevens.

7. Een MedMij-label is geen garantie voor bruikbaarheid

Er zijn nu al ruim dertig verschillende PGO’s met het MedMij-label. Met al deze PGO’s kun je veilig en vertrouwd gegevens verzamelen en beheren, maar een aantal andere functionaliteiten zal per PGO verschillen. Iemand met een chronische ziekte kan bijvoorbeeld perfect geholpen zijn met een PGO van aanbieder X, terwijl datzelfde pakket niet bruikbaar is voor iemand met een andere medische historie. Het MedMij-label zegt daarom niets over de inhoudelijke kwaliteit van een PGO.

8. PGO’s en zorgverleners zijn aan elkaar gekoppeld via een veilig dataplatform

Het uitwisselen van medische informatie tussen zorgverleners onderling gaat onder andere via het Landelijk Schakelpunt (LSP), geëxploiteerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Om zorgverleners ook met PGO’s te verbinden, is er door ITvisors en in samenwerking met InterSystems een koppelpunt gerealiseerd op basis het ‘IRIS for Health’-dataplatform van InterSystems. Het koppelpunt voldoet zowel aan de MedMij-eisen als de AORTA LSP-eisen en heeft in een keer toegang gecreëerd tot 3000 zorgverleners. Uiteraard is het zogenaamde LSP+-koppelpunt niet de enige manier om data uit te wisselen. Er zijn een aantal andere dataplatformen die PGO’s en zorgverleners met elkaar verbindt.

 

Bezoek onze website voor meer info over MedMij, PGO’s, en veel meer!

 


InterSystems is niet gelieerd aan het MedMij-label of de organisatie MedMij. InterSystems richt zich op de ontwikkeling van dataplatformen die applicaties in staat stellen om veilig en volgens de standaarden, gegevens uit te wisselen. Zodoende ook binnen de gezondheidssector, waardoor InterSystems met het ‘IRIS for Health’-dataplatform en expertise over het MedMij-label een koppelpunt heeft gerealiseerd om zorgverleners en PGO’s op een veilige manier met elkaar te verbinden.

 

RELATED TOPICS

Andere Berichten Die Je Misschien Leuk Vindt.

Door gegevens in real-time te vertalen en om te zetten naar FHIR-formaat, zorgt de server voor on-demand toegang tot legacy-gegevens zonder duplicatie en biedt het flexibiliteit bij de inzet van de gegevens.
Ontdek InterSystems IRIS for Health, meer specifiek InterSystems FHIR Server, een fundamenteel onderdeel van moderne gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg
Le Standard FHIR permet d'améliorer la vue d'ensemble des données des patients et de rationaliser les flux d'informations, améliorant ainsi les traitements et les résultats des patients.
De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een technologische revolutie, gedreven door de integratie van kunstmatige intelligentie en machine learning.
Vice President, Healthcare
We are pleased to conclude with you the last project of Hack Healthcare 2023. WeCare2 aims to address patient records fragmentation and establish a healthcare landscape that seamlessly caters to the needs of patients.
In this post, we will showcase the third outcome of Hack Healthcare 2023 – The Bee Project, which aimed to improve communication and access to medical records by bridging the gap between the first and second lines of healthcare.
In this edition, we delve into one called “Patient Buddy”. It revolves around capturing and leveraging patient feedback to improve healthcare experiences.
Hack Healthcare 2023. This event`s primary objective was to tackle healthcare challenges by devising solutions with the assistance of experts and pitch coaches.
After the workshop’s string, we finally reached the Hack Healthcare 2023 event! We want to remind you that Hack Healthcare is not an ordinary hackathon. It is a dynamic blend of creativity and collaborations.
After conducting the Exploratory and Challenge Identification workshops, we had to step out of our comfort zone and share our past discoveries with the wider audience.